sobota, 10 grudnia 2011

Pochowani w alejach zasłużonych Cmentarza Powązki Wojskowe po 1987 roku i Kwaterze Smoleńskiej tego cmentarza


Czytelniku! Jeżeli przybyłeś tu, szukając informacji na temat Alei Zasłużonych na Starych Powązkach, odsyłam do tego wpisu.

Co ja bym zrobił, żeby znaleźć pod choinką nowy przewodnik po warszawskich Powązkach Wojskowych... (Pisałem te słowa w lipcu, a dziś jest grudzień :) Niestety chyba jedyne, co mogę zrobić w tym kierunku, to samemu go napisać :/ Jedyny dotychczasowy został wydany w 1989 r., zaś zbieranie materiałów zakończono w 1987 r., stanowi więc swoiste epitafium nie tylko opisanych w nich zmarłych, ale też systemu, któremu wielu z nich służyło (ciekawostka: pracował nad nim m.in. młody Andrzej Krzysztof Kunert). Od tego czasu na cmentarzu wiele się zmieniło: pojawił się Panteon Żołnierzy Polski Walczącej, pomnik "Gloria Victis" i kilka innych, nowe kwatery (generalskie, oficerskie, kombatanckie, np. Batalionów Chłopskich, żołnierzy-górników, urnowe), a także kilka nowych alej/kwater zasłużonych.

W momencie wydania przewodnika funkcjonowały trzy: główna oraz dwie boczne. Młodszą z nich, położoną dalej od wejścia na cmentarz, do dzisiaj nazywa się "profesorską", chociaż do czasów Okrągłego Stołu (a także jeszcze we wczesnych latach 90.!) służyła głównie działaczom partyjnym i państwowym najwyższego szczebla, zaś w ostatnich latach w dużej mierze stała się... teatralno-filmową i sportową. W latach 90. prestiżowy charakter miała też kwatera 3 A położona w sąsiedztwie bramy głównej i domu pogrzebowego. Spoczęło w niej m.in. dwóch kawalerów Orderu Orła Białego, kilku medalistów olimpijskich oraz, ponownie, sporo postaci z pierwszych stron "Trybuny Ludu". Swoisty panteon Komitetu Obrony Robotników i Unii Demokratycznej powstał w części kwatery 2 A przylegającej do alei głównej. Tam znajduje się również grób Ryszarda Kuklińskiego i jego rodziny.

W alei "profesorskiej" wciąż znajduje się trochę wolnego miejsca, np. odcinek oznaczony na oficjalnym planie jako F V Tuje, jednak powoli jej rolę przejmuje pas kwatery G sąsiadujący z główną aleją nowszej części cmentarza, połączonej ze starszą w latach 60-ych. On także jest mocno eksploatowany, co być może zaowocuje częstszym wykorzystywaniem znajdującej się obecnie w zalążku Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego Południowego oraz kwatery zasłużonych Cmentarza Komunalnego Północnego (A-II-1).

Jako przyczynek do nowej książki o Powązkach Wojskowych, która, mam nadzieję, kiedyś powstanie, postanowiłem zgromadzić w jednym miejscu podstawowe dane na temat przynajmniej osób pochowanych w ostatnich latach w tych najbardziej wyeksponowanych miejscach cmentarza. Na pewno jednak jeszcze nieraz podzielę się z Wami ciekawostkami także o tych, którzy spoczęli na nim przed 1987 r., ponieważ z racji ograniczeń miejsca i cenzury dla wielu nie znalazło się miejsce w starym przewodniku.


Opisane poniżej kwatery zostały wymienione według chronologii pierwszych pochówków w każdej z nich (można je odszukać na znajdującej się w Internecie mapie). Cyfry przy opisach grobów to kolejno: numer kwatery, wzdłuż której rozciąga się dany odcinek Alei Zasłużonych oraz numer grobu w wydzielonym rzędzie tej kwatery. Brak linku przy nazwisku oznacza, że biogram tej postaci można znaleźć w polskiej Wikipedii. Jeżeli chodzi o tzw. aleję profesorską, jedyne wyjątki to H. Pakuła, H. Romanowski, A. Stasiak, R. Fitko, M. Walczyk i członkowie rodzin bardziej znanych zmarłych. W wypadku kwatery 3 A wyjątków jest więcej, ponieważ nie posiada ona w całości charakteru świeckiego panteonu. W kilku przypadkach jedynym źródłem, na którym się opierałem, były napisy nagrobkowe. Ze zrozumiałych względów, jako "pole zasłużonych" potraktowałem także kwaterę wokół pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 r.

Po podstawowych danych personalnych znajdują się skróty i (jeżeli nadanie nastąpiło w III RP) daty otrzymania wyższych klas orderów państwowych. Klucz do skrótów możecie znaleźć na Facebooku. Przerywana linia oznacza, że pomiędzy opisanymi grobami pochowano osoby, których życiorysy można znaleźć w przewodniku z 1989 r.

Ciekawe, czy zapoznając się z samym ułożeniem nagrobków, a także chronologią nadania orderów niektórym z niżej wymienionych dojdziecie do podobnych wniosków, co ja... Podczas szukania materiałów uderzyło mnie m.in., że Tadeusz Łomnicki nigdy nie otrzymał Orderu Odrodzenia Polski (może należałoby to zmienić...), a Elżbieta Czyżewska nie tylko była gwiazdą, ale też jedna nosi jej imię. I to w nie byle jakim gwiazdozbiorze, bo Krzyżu Południa...


31 B 1 Eugenia Krassowska-Jodłowska 1910-86 wiceprz. CK SD OBPL II i III OP
Jerzy August Jodłowski 1909-2000 prof. prawa, wicemarsz. sejmu, wiceprz. CK SD II OP
----
31 B 3 Ryszard Burchacki 1913-86 czł. władz SD III OP
----
31 B 9 Leonard Henryk Hohensee 1913-87 prz. Centr. Zw. Rzemiosła (SD)
Helena Hohensee 1912-91
---
31 B 11 Mirosław Antoni Walczyk 1928-87
Józefa Walczyk 1928-2010
31 B 13 Andrzej Fersten 1921-92 twórca Harcerskiej i Kolejowej Służby Krwi, adiutant E. Rydza-Śmigłego
dr Ewa Magdalena Fersten 1947-2018 neurochirurg
---
31 B 15 Kazimierz Barcikowski 1927-2007 czł. Biura Polit. KC PZPR, wiceprz. Rady Państwa OBPL 1977
31 B 16 Władysław Stefczyk (Kopaliński) 1907-2007 leksykograf II PR 2002
Anna Mysłowska-Stefczyk 1922-2016 tłumaczka literatury angielskiej

31 C 1 Wincenty Zydroń 1916-87 wicemin. przemysłu spożywczego i skupu (ZSL) III OP
Joanna Zydroń 1917-95
Wincenty Zydroń 1948-2002
31 C 2 Michał Grendys 1915-87 wiceprz. CK SD
Julia Grendys 1914-95
31 C 3 Ignacy Solarz 1891-1940 pedagog, działacz ludowy
Zofia Solarz 1902-88 pedagog, instruktorka teatralna III OP
31 C 4 Zbigniew Nocznicki 1930-88 wicemin. leśnictwa i rolnictwa
Zofia Nocznicka 1930-2011
31 C 5 Janusz Hrynkiewicz-Sudnik 1924-88 min. przemysłu ciężkiego i maszynowego
Aleksander Hrynkiewicz-Sudnik 1925-2001
Krystyna Sitko 1930-2015
Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik 1950-2016 właściciel Sudnik Inkasso (firma windykacyjna w Płocku)
31 C 6 Wiktor Eugeniusz Kłosiewicz 1907-92 prz. CRZZ
Adela Kłosiewicz 1909-88
31 C 7 Jerzy Grzybczak 1936-88 dziennikarz, czł. władz ZSL III OP
31 C 8 Bohdan Czeszko 1923-88 pisarz
Janina Władysława Czeszko 1924-2003
31 C 9 gen. dyw. Kazimierz Witaszewski 1906-92 wicemin. obrony nar. III OP
Zofia Witaszewska 1921-89
31 C 10 Bolesław Jaszczuk 1913-90 czł. BP KC PZPR
Maria Jaszczuk 1915-2007
31 C 11 Jan Wawrzyniec Legowicz 1909-92 filozof
Aleksandra Legowicz 1904-98
31 C 12 Andrzej Zahorski 1923-95 historyk
Janina Zahorska 1923-93 redaktor
31 C 13 Hubert Romanowski 1948-93 radca handlowy ambasady w Waszyngtonie, zginął w wypadku samochodowym
31 C 14 płk Aleksander Tyszkiewicz 1919-95 prezes Światowego Związku Żołnierzy AK II PR 1995
Jadwiga Tyszkiewicz 1921-93 porucznik AK (powstanie warszawskie)
31 C 15 ppłk Henryk Pakuła 1922-98 prezes Stow. Pol. Kombatantów w kraju, kleeberczyk
Celina Pakuła zm. 2008
31 C 16 Andrzej Bartnicki 1933-2004 historyk II PR 2003
31 C 17 Jacek Kaczmarski 1957-2004 poeta, pieśniarz III PR 2006
31 C 19 Witold Woyda 1939-2008 szermierz


3A-1-5 Kazimierz Tychota 1907-2001 kierownik placówki Stronnictwa Nar. w Budapeszcie w czasie II wojny św. III PR 2001
3A-1-6 Mirosław Jan Mossakowski 1929-2001 neuropatolog, prezes PAN II PR 1999
3A-1-7 Bogumiła Julia Sokorska 1927-2002 śpiewaczka III OP
Jerzy Michał Sokorski 1916-2005 pianista, kompozytor
3A-1-8 Stanisław Bolesław Trepczyński 1924-2002 dyplomata
3A-1-9 Jan Mujżel 1923-2006 ekonomista II PR 2000 III OP
Krystyna Mujżel 1927?-2002
3A-1-10 Mieczysław Franciszek Rakowski 1926-2008 I sekr. KC PZPR, premier, dziennikarz I PR 1997
3A-1-13 Sykstus Józef Olesik 1931-96 z-ca prz. Komisji Planowania przy RM
Halina Lucyna Żołnierkiewicz-Olesik 1937-2013
3A-1-14 Stanisław Szwalbe 1898-1996 wiceprez. KRN (PPS), spółdzielca OBPL
Czesława Janina Szwalbe 1895-1997
Jerzy Szwalbe 1919-99
3A-1-15 Andrzej Wanat 1941-96 reżyser teatralny, red. nacz. "Teatru"
3A-1-16 Wojciech Kazimierz Sikorzyński 1943-96
3A-1-17 Ryszarda Hanin - Pasternak 1919-94 aktorka
3A-1-18 Jan Bodak 1936-93
3A-1-19 Barbara Biskupska 1942-93
3A-1-20 Leszek Ryszard Bednarski 1925-93
Eleonora Albina Bednarska 1924-97
3A-1-21 Jan Kinast 1928-93 wicemin. spraw zagr., dyplomata
3A-1-22 Roman Artymowski - Hułag 1919-93 plastyk
Zofia Maria Artymowska 1923-2000 plastyczka
3A-1-23 Andrzej Ułasiewicz 1946-93 kapitan promu "Jan Heweliusz"
3A-1-24 Manfred Lachs 1914-93 prawnik (prz. MTS w Hadze) III OP
3A-1-25 Tadeusz Mieczysław Pianowski 1919-92
Marianna Pianowska 1923-2012  st. wizytator Kuratorium Oświaty w W-wie
3A-1-26 Henryk Szafrański 1905-92 czł. Rady Państwa (PZPR) OBPL II OP
Jerzy Szafrański 1932-2002
Eugenia Szafrańska 1910-2014 pracownik dziekanatu WSNS
3A-1-27 Czesław Ciapa 1922-92 ambasador w Maroku 1977-82
Marta Ciapa 1930-2013
3A-1-29 Antoni Radliński 1910-92 min. przemysłu chemicznego
Helena Zofia Radlińska mgr historii i filozofii
Anna Maria Radlińska 1945-2008 dr medycyny
3A-1-30 Edmund Męclewski 1913-92 publicysta III OP
Janina Maria Męclewska 1911-94
Maciej Męclewski 1945-2008
3A-1-31 Jerzy Władysław Baczewski 1920-94
Aleksandra Maria Baczewska 1922-92
3A-1-32 Czesław Kałużny 1925-92
3A-1-33 Joanna Brzeska 1946-92
3A-1-34 płk Michał Winiewski 1916-91 szef wydziału w Komendzie Głównej MO
Tomasz Michał Winiewski 1971-97
3A-1-35 Elżbieta Tarkowska 1944-2016 socjolog
Jacek Michał Tarkowski 1938-91 socjolog polityki
3A-1-36 Eryk Lipiński 1908-91 karykaturzysta II OP
3A-1-37 Benedykt Szpyrka 1932-91 konsul w ZSRR
3A-1-38 Jerzy Szopa 1930-90 min. żeglugi
Genowefa Szopa 1907-94
Zofia Teresa Szopa 1933-2017
3A-1-39 Piotr Perkowski 1901-90 kompozytor III OP
Ewa Perkowska 1914-93
3A-1-40 Henryk Różański 1913-89
Krystyna Helena Ćwietkowska 1948-90
Tamara Różańska 1921-2016
3A-1-41 Józef Śnieciński 1933-96 dziennikarz
Dariusz Śnieciński 1945-91 prawnik
Igor Piotr Śnieciński 1956-2000 fotoreporter
3A-1-42 Zygmunt Rybicki 1925-89 prof. prawa II OP
Maria Wanda Rybicka 1929-2006
3A-1-43 Janusz Feliks Burakiewicz 1916-89 min. żeglugi, handlu zagr.
Wanda Paulina Burakiewicz 1919-2002
3A-1-44 gen. bryg. Tadeusz Obara 1922-89 komendant Wojsk. Inst. Higieny i Epidemiologii
Halina Maria Obara 1926-95
3A-1-45 Henryk Jaroszek 1926-2015 wicemin. spraw zagr. III OP
Anna Teresa Jaroszek 1926-89
3A-1-46 Roman Fidelski 1912-88 min. przemysłu maszynowego
Wanda Barbara Rytter-Fidelska 1924-94
3A-1-47 Jan Zdzisław Świderski 1916-88 aktor II OP
Maria Jadwiga Świderska 1925-2011
3A-1-48 Jan Urban 1895-1987
Maria Urban 1900-94
3A-1-49 Zygmunt Szeliga 1933-88 dziennikarz
3A-1-50 Magdalena Anna Malec 1960-92
3A-1-51 Bolesław Wierzbiański 1913-2003 dziennikarz, działacz polonijny w USA OB 1999 II OZ 1993
3A-1-52 Adam Łopatka 1926-2003 prof. prawa III PR 14 IX 99
Helena Łopatka 1926-2012 dr medycyny

3A-2-5 Dyzma Kazimierz Gałaj 1915-2000 socjolog, marsz. sejmu II PR 8 2000 III OP
3A-2-6 Jerzy Michał Adamski 1922-2001 krytyk literacki III PR 1997
3A-2-7 Józef Ozga-Michalski 1919-2002 polityk ZSL, literat OBPL II i III OP
Stanisława Ozga-Michalska 1918-2016
3A-2-8 Tadeusz Szlagor 1929-2002 trener siatkówki
3A-2-9 (gen. bryg.) Henryk Jan Jabłoński 1909-2003 historyk, prz. Rady Państwa OBPL I OP
3A-2-10 Tadeusz Kalinowski 1931-2003 szef protokołu dypl. w latach 70.
Celina Kazimiera Kalinowska 1934-2018
3A-2-13 Andrzej Marek Bączkowski 1955-96 min. pracy
3A-2-14 Jan Zygmunt Nowak 1927-2017 konsul gen. w Sydney i Kantonie
Barbara Nowak 1929-96
3A-2-15 Alina Centkiewicz 1907-93 pisarka, podróżniczka
Czesław Centkiewicz 1904-96 pisarz, podróżnik
3A-2-16 Franciszek Kaim 1919-96 wicepremier OBPL
Anna Maria Kaim 1923-2015
3A-2-17 Eugeniusz Pietrasik 1947-96 wiceprezes PKOl  III PR 1996
Jolanta Dorota Pietrasik 1950-2009
3A-2-18 płk Roman Jan Darczewski 1910-96 komendant gł. Straży Pożarnych 1957-67, wicedyr. Urzędu ds. Wyznań
Krystyna Adamus-Darczewska 1929-2002 socjolog, religioznawca
Paweł Roman Darczewski 1947-2007 ekonomista, dziennikarz
3A-2-19 Henryk Tadeusz Szletyński 1903-96 aktor, reżyser
Zofia Szletyńska 1905-96
Maria Szletyńska 1911-2008
3A-2-20 Edward Pietkiewicz 1909-98 dyplomata, znawca savoir-vivre
Irena Stanisława Pietkiewicz 1912-96
Alicja Irena Pietkiewicz-Kowalska 1939-98
3A-2-21 Marian Wiktor Krzak 1931-96 min. finansów III OP
3A-2-22 Alfred Siciński 1920-95 frenolog, "Robinson warszawski"
3A-2-23 Józef Czyrek 1928-2013 min. spraw zagr., min. stanu
Halina Czyrek 1924-95
3A-2-24 Stanisław Jagiełło 1905-95 działacz BCh, poseł PSL
Marianna Jagiełło 1914-2001
3A-2-25 Kazimierz Jan Zieliński 1929-2004 neurobiolog II PR 2002
Bogumiła Salomea Zielińska 1928-95 ekonomistka
3A-2-26 gen. bryg. w st. sp. Adam Władysław Gołąbek 1920-94 dowódca BCh w Radomskiem
3A-2-27 Jan Stanisław Gucwa 1919-94 prz. NK ZSL, marsz. sejmu OBPL II i III OP
Wiesława Maria Gucwa 1923-2004
3A-2-29 gen. dyw. Janusz Zarzycki 1914-95 prz. Rady Narodowej m. st. W-wy III OP
Krystyna Zarzycka 1924-2007 dziennikarka III OP
3A-2-30 Jan Rychlewski 1934-2011 matematyk II PR 2004
Tatiana Rychlewska 1957-95
Tatiana Rychlewska 1933-2010
3A-2-31 Tadeusz Michał Skwirzyński 1923-95 min. leśnictwa i przemysłu drzewnego
Jacek Jerzy Skwirzyński 1953-2015 realizator TVP, prawnik
3A-2-32 Henryk Kisiel 1921-2000 wicepremier
Zofia Kisiel 1923-96
Jarosław Bogdan Stępniewski 1941-2003 czł. zarządu Pałacu Kultury i Nauki
3A-2-33 Kazimierz Chłopecki 1941-91 prezes Nar. Funduszu Ochrony Środowiska
3A-2-34 Bogdan Bolesław Trąmpczyński 1920-96 prezes Centr. Zw. Spółdz. Pracy
Maria Halina Trąmpczyńska 1917-2013
3A-2-35 Czesław Bobrowski 1904-96 ekonomista OBPL II i III OP
Nora Cornelia Hotoran-Bobrowski 1920-2016
3A-2-36 Stanisław Kubas 1920-96
Janina Józefa Kubas 1926-2015
3A-2-37 Bonawentura Jerzy Toeplitz 1909-95 historyk filmu III OP
Stanisława Izabella Toeplitz 1922-99
Ewa Józefa Toeplitz 1917-2009
3A-2-38 Kazimierz Wichniarz 1915-95 aktor III OP
Mieczysława Stanisława Wichniarz 1921-2003
3A-2-39 Władysław Fujarski 1925-95 naczelnik wydziału w MSW
Janina Helena Fujarska 1924-98
3A-2-40 Jan Chyliński 1925-2013 wicemin. kilku resortów, ambasador w RFN, syn B. Bieruta III OP
Maria Pierzchała - Chylińska 1940-95
3A-2-41 Jerzy Młokosiewicz 1923-95 wicemin. finansów (SD), działacz kombatancki III OP
Maria Wanda Młokosiewicz 1922-94
3A-2-42 Jerzy Ruszkiewicz 1929-95 ekonomista, prorektor Politechniki Warszawskiej
Krzysztof Juliusz Kiciński 1953-2011 weterynarz
3A-2-43 płk Stefan Marian Szymczykiewicz 1929-94 ambasador w Iranie 1988-94, z-ca dyr. gabinetu min. spraw wewn.
Zofia Felicja Szymczykiewicz 1930-95
3A-2-44 Marian Borkowski 1932-94 adwokat
Rafał Mikołaj Borkowski 1963-2010
3A-2-45 płk Ludwik Kotowski 1910-94 kombatant POS "Jerzyki" i pułku "Baszta"
3A-2-46 Zdzisław Drozd 1925-94 min. gosp. komunalnej
Bożena Jolanta Godlewska 1956-2012
3A-2-47 Bożena Borawska 1951-94
3A-2-48 Helena Mikrut-Cymbała 1935-94
Włodzimierz Cymbała 1934-2004 wiceminister budownictwa, I sekr. KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim w 1975
Andrzej Cymbała 1957-2007
3A-2-49 Józef Pajestka 1924-94 ekonomista III OP
3A-2-50 Zdzisław Ludwik Krzyszkowiak lekkoatleta II PR 22 1998
3A-2-51 dr inż. Wiesław Józef Ilczuk 1938-2002 ekspert od Jugosławii (?)
3A-2-52 Lech Tomasz Falandysz 1942-2003 prawnik
Barbara Jadwiga Boboli-Falandysz 1959-2015 prawnik, mediator3A-3-4 Andrzej Józef Drawicz 1932-97 literaturoznawca, tłumacz literatury ros., prz. Komitetu ds. Radia i Telewizji II PR 1997
Aleksandra Gdaliewicz 1913-2001
Wiera Drawicz 1933-2014
3A-3-5 Jarosław Aleksander Dobrek 1929-97 dyr. Elektrowni "Adamów" 1960-66
Maria Cyrska 1909-2000
3A-3-6 Jan Karol Kosiński 1928-98 grafik
Józefa Romanowska 1907-2003
Teresa Kosińska 1928-2005
Bonifacy Robert Korsak 1930-2018
3A-3-7 dr Antoni Poniatowski 1924-97
3A-3-8 Maria Maniak 1911-98 szef łączności BCh II PR 1998
Józefa Biernacka 1914-2000 działaczka spółdzielcza
Maria Biernacka 1917-2007 prof. etnografii
3A-3-9 Stanisław Ehrlich 1907-97 prof. prawa
3A-3-10 Bogdan Stanisław Baer 1926-2002 aktor
Iwona Baer - Zaborowska 1928-2005 malarka, scenograf
3A-3-11 Edward Kowalczyk 1924-2000 cybernetyk, prz. CK SD III OOP
3A-3-12 gen. dyw. Franciszek Kamiński kmdt gł. BCh, prezes hon. PSL OB 1996
3A-3-13 Piotr Jacek Sobociński 1958-2001 operator filmowy
Jadwiga Maria Sobocińska 1935-2002 fizjolog (Akad. Med. Warszawa)
Ludwik Bohdan Mikuć 1930-2015 aktor, dyr. teatru w Gorzowie Wlkp.
Witold Sobociński 1929-2018 operator filmowy III PR 2011
3A-3-14 Władysław Szpilman 1911-2000 kompozytor, pianista III PR 28 VIII 98
3A-3-15 ppłk Eugeniusz Fąfara 1917-99 dowódca i historyk BCh na Kielecczyźnie II PR 1999
Maria Teresa Fąfara 1927-2007
3A-3-16 Tadeusz Konwicki 1926-2015 prozaik, scenarzysta, reżyser I PR 2012
Danuta Maria Konwicka 1930-99 ilustratorka
Ewa Anna Wesołowska 1959-2008
3A-3-17 Władysław Radosz 1924-99
Krystyna Radosz 1934-2016
3A-3-18 Anna Wanda Chorąży 1914-99 czł. KG BCh, działaczka PSL III PR 1999
Kazimiera Chorąży 1931-2018 pracowniczka Centrum Onkologii w Gliwicach
3A-3-19 Alfred Henryk Świt 1928-99 elektronik, rektor Politechniki Warszawskiej III OP
3A-3-20 Marian Dzięgielewski 1923-99
3A-3-21 Mirosław Pałasz 1935-2000 ambasador w Turcji
Halina Bronisława Pałasz 1933-2007 pracownik nauk. PAN
3A-3-22 Teodor Kocerka 1927-99 wioślarz III PR 1998
3A-3-23 Edgar Józef Kaczmarek 1924-98 hotelarz
3A-3-24 Tadeusz Paciorkiewicz 1916-98 kompozytor III PR 1997
3A-3-25 Andrzej Bronisław Trzaskowski 1933-98 kompozytor jazzowy
3A-3-26 Tadeusz Ślusarski 1950-98 lekkoatleta
Danuta Elżbieta Ślusarska 1953-2009
3A-3-27 Władysław Stefan Komar 1940-98 lekkoatleta
Maria Stefania Szot - Komar 1940-98
3A-3-31 Ludwik Bar 1906-99 prof. prawa II PR 1995
Janusz Andziak 1939-2006 metaloznawca
3A-3-32 Antoni Chodorowski 1946-99 grafik
3A-3-33 Michał Pawlicki 1932-2000 aktor III PR 1998
Zofia Pawlicka 1928-99
3A-3-34 Mikołaj Kozakiewicz 1923-98 socjolog, marsz. sejmu I PR 1993, III OOP
3A-3-35 Janusz Ludwik Przybylski 1937-98 malarz, grafik
3A-3-36 Wincenty Gustaw Stawarz 1921-98 wiceprezes PSL, wnuk W. Witosa II PR 1998
Lilia Maria Stawarz 1925-2007
3A-3-37 Leon Urbański 1926-98 projektant książek
Marek Urbański 1952-2013 historyk, tłumacz
Krystyna Janina Urbańska 1931-2018
3A-3-38 Stanisław Józef Rączkowski 1912-2006 ekonomista
Wiesława Maria Rączkowska 1913-98 tłumaczka
Danuta Maria Rączkowska 1940-2000 nauczycielka
3A-3-39 Wanda Jakubowska 1907-98 reżyser filmowy II OP
Andrzej Jakubowski-Kondratiew 1934-2013 dyr. zjedn. piekarskiego, mechanik samochowy, rajdowiec
3A-3-40 Zygmunt Józef Najdowski 1932-98 min. kultury i sztuki
3A-3-41 Sylwester Zawadzki 1921-99 prof. prawa, min. sprawiedliwości III OP
Barbara Jadwiga Zawadzka 1928-97 prof. prawa
Czesław Smolarski 1923-2002 ekonomista
Melania Helena Smolarska 1923-2018
3A-3-42 Wojciech Hensel 1943-97 ambasador w Turcji 1992-97 
3A-3-43 Maurycy Kamieniecki 1924-97 autor książek o Czechosłowacji
Jadwiga Maria Mikołajczyk-Kamieniecka 1927-2014
3A-3-44 Zbigniew Raplewski 1922-97 reżyser filmów dokumentalnych
Jerzy Henryk Warecki 1926-99
3A-3-45 Jerzy Jan Milewski 1935-97 polityk II PR 1997
3A-3-46 Arnold Gubiński 1916-97 karnista
Klaudia Gubińska 1921-2013
3A-3-47 Edward Bolesław Osóbka-Morawski 1909-97 prz. PKWN, premier I OP
Anna Osóbka-Morawska 1935-2008
3A-3-48 Stanisław Dąbrowski 1938-96
Irena Dąbrowska 1928-2014
3A-3-49 Lucjan Mieczkowski 1931-96 wicemin. budownictwa
3A-3-50 Zbigniew Wojciech Żukrowski 1916-2000 pisarz, prezes ZLP i TPPR OBPL
Maria Irmina Żukrowska 1914-2004
3A-3-51 Wacław Stępień 1931-2002 ekonomista
Maria Antonina Stępień 1933-2013
3A-3-52 Andrzej Leszek Wróblewski 1922-2002 dziennikarz


30 A 1 Jan Padlewski 1938-2000 ambasador w Nigerii
30 A 2 Józef Pińkowski 1929-2000 premier PRL
30 A 3 Stanisław Jopek 1935-2006 śpiewak III PR 2000
30 A 4 Józef Wiaderny 1943-2000 prz. OPZZ III PR 2000
30 A 5 Jerzy Maciej Krasowski 1925-2008 reżyser teatralny
Krystyna Urszula Skuszanka-Krasowska 1924-2011 reżyser teatralny
30 A 7 płk Zdzisław Dobromirski 1913-2002 kombatant, działacz Polskiego Związku Łowieckiego
Maria Sabina Dobromirska 1924-2009 sanitariuszka w powstaniu warszawskim
30 A 8 Kazimierz Karpowicz-Milart 1920-2010 major AK, kawaler VM
Janina Karpowicz-Milart 1923-2009 porucznik AK
Lech Zenon Karpowicz 1946-2017 prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc - IPF
30 A 9 Krystyna Urszula Milart-Szostak 1954-2004 dyrektor Zespołu ds. Lokalnych Samorządu Terytorialnego i Ochrony Środowiska w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
Kacper Szostak 2005-2005
Wojciech Szostak 1950-2015
30 A 10 gen. broni Józef Kuropieska 1904-98 I PR 1998 II PR 1994
Teresa Kazimiera Drozd-Kuropieska 1929-2006
30 A 13 Czesław Petelski 1922-96 reżyser filmowy, aktor III OP
Ewa Petelska 1920-2013 reżyser filmowy, scenarzystka III OP
30 A 14 Tadeusz Łomnicki 1927-92 aktor
30 A 15 Stanisław Szymański 1930-99 tancerz
30 A 16 Witold Janusz Filler 1931-2009 pisarz, dziennikarz
30 A 17 Jerzy Paweł Grzegorzewski 1939-2005 reżyser teatralny III PR 2002
30 A 18 Elżbieta Czyżewska-Halberstam 1938-2010 aktorka
30 A 20 Sem Seweryn Dalecki 1913-2006 aktor III PR 2005
Krystyna Helena Mieszkowska-Dalecka 1926-2011 artysta plastyk
30 A 22 Franciszek Stanisław Wybrańczyk 1934-2006 klarnecista, twórca Sinfonii Varsovia III PR 2004
Dariusz Lucjan Wybrańczyk 1963-2018 klarnecista
30 A 23 Albrecht Lempp 1953-2012 slawista, tłumacz, wicedyr. Instytutu Adama Mickiewicza, dyr. Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej 
30 A 25 Lucjan Aleksander Kydryński 1929-2006 dziennikarz, konferansjer


2 A 2 płk (pośmiertnie gen. bryg.) Ryszard Jerzy Kukliński 1930-2004 oficer Sztabu Generalnego, agent CIA
Joanna Elżbieta Kuklińska 1932-2013
Anna Kuklińska 1900-63
Waldemar Ryszard Kukliński 1953-94
2 A 4 Barbara Maria Wachowicz - Napiórkowska 1937-2018 pisarka, scenarzystka
2 A 5 Janusz Andrzej Głowacki 1938-2017 prozaik, dramaturg, scenarzysta III PR 2014
2 A 6 Leszek Kołakowski 1927-2009 filozof OB 1997
2 A 7 Bronisław Geremek 1932-2008 polityk, historyk OB 2002
2 A 8 Jacek Kuroń 1934-2004 polityk OB 1998
2 A 9 Adam Stanisław Hanuszkiewicz 1924-2011 reżyser teatralny, aktor II PR 2002, III PR 1996
2 A 10 Zbigniew Jan Romaszewski 1940-2014 polityk OB 2011
2 A 11 Karol Cyryl Modzelewski 1937-2019 polityk, historyk OB 1998
2 A dod. 1 Kornel Andrzej Morawiecki 1941-2019 polityk, działacz opozycji demokr. OB 2019
2 A dod. 4 Jan Ferdynand Olszewski polityk 1930-2019 OB 2009

29 A 1 Waldemar Milewicz 1956-2004 dziennikarz
Edward Milewicz 1922-84
Jadwiga Milewicz 1921-2014
29 A 2 Marek Karp 1952-2004 historyk, założyciel Ośrodka Studiów Wschodnich
29 A 3 gen. bryg. Stanisław Skalski 1915-2004
Józefa Skalska 1890-1974
29 A 4 Remigiusz Fitko 1925-2004 fizjopatolog (weterynarz)
29 A 5 Marek Paweł Gawdziński 1936-2009 kardiochirurg
29 A 6 Elwira Teresa Seroczyńska 1931-2004 łyżwiarka szybka
29 A 7 Jan Marian Kaczmarek 1920-2011 prof. inżynierii, sekretarz naukowy PAN, min. nauki, szkoln. wyższego i techniki OBPL, III OP
Olga Lidia Kaczmarek 1921-2016
Alicja Kaczmarek 1952-2016
29 A 8 Kazimierz Klaudiusz Górski 1921-2006 trener piłki nożnej II PR 2006 III PR 1996
Marianna Górska 1919-2005
29 A 9 Józef Leon Lenart 1931-2005 krytyk literacki III OP
29 A 10 Stanisław Głąb 1945-2008 chemik
29 A 11 Stefan Amsterdamski 1929-2005 filozof
29 A 12 Tadeusz Ulatowski 1923-2012 teoretyk sportu, działacz PKOl I PR 2008 II PR 1998
29 A 13 Marian Zieliński 1929-2005 sztangista
29 A 14 Antoni Władysław Pszoniak 1931-2018 aktor
Barbara Halina Lasocka-Pszoniak 1933-2007 historyk teatru
29 A 15 Jerzy Tadeusz Ficowski 1924-2006 poeta II PR 2004
29 A 16 Jerzy Kazimierz Janicki 1928-2007 dziennikarz, scenarzysta II PR 2001 III PR 1996
29 A 17 Marian Kazimierz Wojciechowski 1927-2006 historyk, nacz. dyr. Archiwów Państw.
29 A 18 Ryszard Kazimierz Kapuściński 1932-2007 pisarz II PR 1997
29 A 19 Jerzy Franciszek Kawalerowicz 1922-2007 reżyser filmowy I PR 1997
29 A 20 Jerzy Stanisław Ofierski 1926-2007 aktor, pisarz
Wanda Jadwiga Baścik-Ofierska 1926-2014
Witold Stanisław Ofierski 1958-2015
29 A 21 Józef Ryszard Szaflik 1930-2008 historyk II PR 10 VI 1998
Krystyna Eleonora Szaflik 1934-2015
29 A 22 Janusz Gorgoniusz Przedpełski 1926-2008 prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów II PR 2002
29 A 23 Zbigniew Eugeniusz Religa 1938-2009 kardiochirurg, polityk OB 2008 I PR 1998 II PR 1995
29 A 24 gen. bryg. Sławomir Jan Antoni Petelicki 1946-2012 pierwszy dowódca jednostki 2305 GROM III PR 1995
29 A 25 Zachariasz Marian Łyko 1929-2008 teolog ewangelicki II PR 1998
Waleria Greese 1915-2008
29 A 26 Józef Antoni Szaniawski 1944-2012 politolog, historyk, sowietolog, dziennikarz

G 1 Stefan Staniszewski 1931-2003 dyplomata
Wanda Staniszewska 1930-2019
G 2 Jerzy Andrzej Lisowski 1928-2004 krytyk literacki, tłumacz II PR 1997
G 3 Stanisław Stefan Paszczyk 1940-2008 polityk, prezes PKOl
G 4 Jerzy Kulej 1940-2012 bokser, komentator sportowy, poseł III PR 1998
G 5 Maria Dobosiewicz 1944-2017
G 7 Józef Grudzień 1939-2017 bokser III PR 1998
G 8 Ewa Jeglińska 1923-2018 łączniczka i sanitariuszka w powstaniu warszawskim, działaczka opozycyjna w PRL
G 9 Wojciech Jerzy Bogaczyk 1958-2019 historyk, działacz opozycji w PRL
G 10 Piotr Jan Nurowski 1945-2010 współzałożyciel "Polsatu", prezes PKOl III PR 2010
Elżbieta Anna Nurowska 1947-2016
G 11 Jerzy Majkowski 1928-2019 neurolog, działacz kombatancki (AK)
G 12 Andrzej Lipkowski 1946-2014 dyr. Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
G 13 Antoni Walenty Wicherek 1929-2015 dyrygent
G 14 Barbara Sass-Zdort 1936-2015 reżyser filmowy
Wiesław Zdort 1933-2019 operator filmowy
G 15 Irena Zofia Huml-Bacz 1928-2015 historyk i krytyk sztuki
G 16 Barbara Stanisława Krawczyk 1931-2015 socjolog sportu
G 17 Wojciech Bonawentura Fangor 1922-2015 malarz, grafik, rzeźbiarz II PR 2001
G 18 Elżbieta Krzesińska 1933-2015 lekkoatletka
G 19 Zbigniew Strzelecki 1949-2016 ekonomista, demograf
G 22 Maria Zofia Chojecka 1926-2016 uczestniczka zamachu na F. Kutscherę, pedagog II PR 2016, III OP
G 23 Xymena Zaniewska-Chwedczuk 1927-2016 projektantka mody, scenograf, architekt II PR 2005 III PR 1996
G 24 Artur Cezary Górski 1970-2016 polityk, dziennikarz
G 25 Andrzej Urbański 1954-2016 szef Kancelarii Prezydenta, prezes TVP III PR 2016
G 26 Andrzej Lech Kondratiuk 1936-2016 reżyser filmowy, scenarzysta
Janusz Lech Kondratiuk 1943-2019 reżyser filmowy,
G 27 Tadeusz Chmielewski 1927-2016 reżyser filmowy
Halina Agata Chmielewska 1932-2018 reżyserka filmowa, scenarzystka
G 28 Maria Łopatkowa 1927-2016 pedagog, polityk
G 29 Jerzy Pomianowski 1921-2016 pisarz, tłumacz I PR 2005 II PR 1998
G 30 Danuta Szaflarska 1915-2017 aktorka I PR 2015 II PR 2005
G 31 Jan Antoni Szczepański 1939-2017 bokser
G 32 Gustaw Lutkiewicz 1924-2017 aktor, piosenkarz
G 33 Mieczysław Nowakowski 1934-2017 dyrygent
G 34 Janusz Durko 1915-2017 historyk I PR 2001
G 35 Jerzy Marian Skrzepiński 1923-2017 scenograf filmowy, malarz
G 36 Władysław Kowalski 1936-2017 aktor III PR 2001
G 37 Alina Maria Janowska-Zabłocka 1923-2017 aktorka II PR 2001
G 38 Władysław Karol Włosiński 1931-2018 materiałoznawca III PR 2004
G 39 Irena Szewińska 1946-2018 lekkoatletka OB 2016 I PR 2014 II PR 1998 III PR
G 40 Tomasz Ludwik Stańko 1942-2018 trębacz jazzowy, kompozytor II PR 2012, III PR 2004
G 41 Edward Dwurnik 1943-2018 malarz, grafik
G 42 Mariusz (Marian Józef) Chwedczuk 1933-2018 scenograf, grafik
G 43 Andrzej Trzos-Rastawiecki 1933-2019 reżyser filmowy, scenarzysta
G 44 Stanisław Józef Jędryka 1933-2019 reżyser filmowy, scenarzysta
G 45 Tadeusz Leszek Pluciński 1926-2019 aktor
G 46 Wiktor Andrzej Jędrzejec 1961-2019 grafik
G 1 urnowy 1 Jerzy Lech Jaworski 1933-2019


29 C 1 Andrzej Stasiak 1928-2008 specjalista gospodarki przestrzennej
29 C 2 Jerzy Ryszard Erwin Koenig 1931-2008 krytyk teatralny
29 C 3 Zdzisław Wojciech Tokarski 1936-2008 wiceprezydent Warszawy, wicewojewoda mazowiecki
29 C 4 Stanisław Roch Różewicz 1924-2008 reżyser filmowy II PR 2002
29 C 5 Jan Henryk Machulski 1928-2008 aktor, reżyser
29 C 6 Kamila Skolimowska 1982-2009 lekkoatletka (rzut młotem)
29 C 7 Florian Jan Nieuważny 1929-2009 ukrainista III PR 2005
29 C 8 Juliusz Bardach 1914-2010 historyk ustroju i prawa I PR 2002
29 C 9 Jan Tarasin 1926-2009 malarz, grafik II PR 15 I 1997
Natalia Tarasin 1928-2017
29 C 10 płk Edward Waniewski 1921-2010 patomorfolog
29 C 11 Tadeusz Lesław Chruściel 1936-2010 farmakolog I PR 2009 III PR 2001
29 C 12 Juliusz Wojciech Siemion 1928-2010 aktor II PR 1999
29 C 13 Kazimierz Jacukowicz 1924-2010 wicemin. komunikacji 1969-83
Zofia Elżbieta Jacukowicz 1930-2010 prof. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
29 C 14 Władysław Stachurski 1945-2013 piłkarz, trener
29 C 15 Andrzej Ryszard Piątkowski 1934-2010 szermierz


30 B II 1 Zbigniew Jan Zapasiewicz 1934-2009 aktor I PR 2009 II PR 2001
Henryk Sawicki 1940-2011
30 B II 6 Maciej (Marian) Kozłowski 1957-2010 aktor
30 B II 8 Jerzy Stefan Stawiński 1921-2010 pisarz, scenarzysta III OP 1975
30 B II 10 Irena Hen 1924-2010
30 B II 16 Tadeusz Dominik 1928-2014 plastyk, gł. malarz
30 B II 17 Marek Krzysztof Nowakowski 1935-2014 pisarz, publicysta III PR 2006
30 B II 19 Elena Kubera 1945-2014

K II 1 1 Jolanta Dorota Szymanek-Deresz 1954-2010 szefowa Kancelarii Prezydenta 2000-05 II PR 2010
Zenajda Szymanek 1945-2017
K II 1 2 ppłk (pośmiertnie płk) Mariusz Kazana 1960-2010 szef protokołu dyplomatycznego
K II 1 3 por. Paweł Artur Janeczek 1973-2010 szef ochrony prezydenta (de facto)
K II 1 4 kpt. Dariusz Paweł Michałowski 1975-2010 funkcjonariusz BOR
K II 1 5 ppor. Piotr Andrzej Nosek 1975-2010 funkcjonariusz BOR
K II 1 6 chor. Jacek Waldemar Surówka 1974-2010 funkcjonariusz BOR
K II 1 7 Stefan Melak 1946-2010 dziennikarz, prz. Komitetu Katyńskiego II PR 2010 III PR 2006
K II 1 8 Stanisław Wojciech Mikke 1947-2010 adwokat, wiceprz. Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa II PR 2010
K II 1 10 ks. prałat Roman Indrzejczyk 1931-2010 kapelan prezydenta II PR 2010
K II 1 11 Andrzej Jan Przewoźnik 1963-2010 sekretarz gen. Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa I PR 2010
K II 1 12 Dariusz Czesław Jankowski 1955-2010 pracownik Kancelarii Prezydenta (organizacja wizyt zagranicznych)
K II 1 13 Mariusz Handzlik 1965-2010 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta III PR 2010
K II 1 14 Grażyna Gęsicka 1951-2010 minister rozwoju regionalnego 2005-07 III PR 2010
Adela Dusyn 1929-2018 przewodnicząca Zarządu Woj. Ligi Kobiet w Olsztynie i Miejskiej Rady Nar. w Piszu
K II 1 15 Przemysław Edgar Gosiewski 1964-2010 wicepremier 2007 II PR 2010
K II 1 16 Barbara Mamińska 1957-2010 dyr. Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta
K II 1 17 Sławomir Stanisław Skrzypek 1963-2010 prezes NBP 2007-10 II PR 2010
K II 1 18 Władysław Augustyn Stasiak 1966-2010 szef Kancelarii Prezydenta 2009-10, BBN 2007-09 II PR 2010
K II 1 19 Aleksander Marek Szczygło 1963-2010 minister obrony nar. 2007, szef Kancelarii Prezydenta 2006-07, BBN 2009-10 II PR 2010
K II 1 20 generał Franciszek Gągor 1951-2010 szef Sztabu Generalnego WP 2006-10 I PR 2010
K II 1 21 gen. broni (generał) Andrzej Eugeniusz Błasik 1962-2010 dowódca Sił Powietrznych 2007-10 III 2010
K II 1 22 gen. bryg. (dyw.) Kazimierz Gilarski 1955-2010 dowódca Garnizonu Warszawa III PR 2010
K II 1 23 płk (gen. bryg.) dr hab. Wojciech Lubiński 1969-2010 osobisty lekarz prezydenta, pulmonolog

K II 2 1 mjr (ppłk) Robert Marek Grzywna 1974-2010 drugi pilot Tu-154M
K II 2 2 chor. Andrzej Michalak 1973-2010 technik pokładowy Tu-154M
K II 2 3 Barbara Maciejczyk 1981-2010 stewardesa Tu-154M
K II 2 4 Natalia Maria Januszko 1987-2010 stewardesa Tu-154M
K II 2 6 Izabela Jolanta Tomaszewska 1955-2010 dyr. Zespołu Protokolarnego Prezydenta RP

29 D 3 Zygmunt Zygfryd Magner 1937-2011 malarz
29 D 4 Jarosław Zdzisław Stodulski 1927-2011 kardiochirurg III PR 1997
Krystyna Cecylia Stodulska 1928-2019
29 D 5 Juliusz Stefan Janicki 1931-2011 reżyser filmowy
29 D 6 Stefan Marian Kuryłowicz 1949-2011 architekt
29 D 7 Jan Maciej Zembaty 1944-2011 poeta, satyryk, scenarzysta, reżyser radiowy
29 D 8 Janusz Morgenstern 1922-2011 reżyser i producent filmowy II PR 1997
29 D 9 Regina Smendzianka 1924-2011 pianistka, pedagog II PR 2004
29 D 10 Marian Zygmunt Kuszewski 1933-2012 szermierz
Danuta Teresa Kuszewska 1933-2018 lekarka

31 D 2 Szymon Szurmiej 1923-2014 aktor, reżyser teatralny I PR 2003 II PR 1993
31 D 3 Zofia Wiesława Nasierowska-Majewska 1938-2011 artysta fotografik
31 D 4 Zbigniew Kazimierz Safjan 1922-2011 scenarzysta, pisarz, dzienikarz
31 D 5 Michał Jan Sumiński 1915-2011 żeglarz, zoolog, dziennikarz III OP?
Zofia Marta Sumińska 1918-2013 żeglarz, konserwator zabytków
31 D 6 Hanna Maria Świda - Ziemba 1930-2012 socjolog III PR 2011
31 D 7 gen. broni Henryk Szumski 1941-2012 szef Sztabu Generalnego WP II PR 2000
31 D 8 Marek Krawczyk 1956-2012 prz. Rady Programowej TVP, działacz opozycji demokratycznej
31 D 9 Tadeusz Kowalik 1926-2012 ekonomista, działacz opozycji demokratycznej III PR 2006
31 D 10 Janina Mieczysława Chłodzińska-Urbaniak 1936-2012 koszykarka

F IV 1 Aleksander Pełczyński 1932-2012 matematyk III PR 1999
F IV 2 Teresa Sławomira Torańska 1944-2013 dziennikarka, pisarka III PR 2013
F IV 3 Michał Tadeusz Kulesza 1948-2013 prawnik, teoretyk administracji III PR 2010
F IV 4 Hanna Kazimiera Górzyńska-Słowińska 1927-2013
F IV 5 Aleksander Stanisław Findziński 1944-2013 dyrektor gen. PGNiG
Elżbieta Findzińska 1939-2015
F IV 6 Zygmunt Januszewski 1956-2013 grafik, pedagog
F IV 7 Ryszard Żukowski 1932-2017 trener lekkoatletyki, prorektor AWF w Warszawie
Zofia Żukowska 1932-2013 pedagog kultury fizycznej
F IV 8 Maciej Mikołaj Geller 1941-2014 fizyk, dyr. Warszawskiego Festiwalu Nauki III PR 2012
F IV 9 Janusz Stanny 1932-2014 grafik
F IV 10 Leszek Kazimierz Gilejko 1932-2013 socjolog ekonomii III PR 1998
F IV 11 Barbara Stella Hesse-Bukowska 1930-2013 pianistka, pedagog
F IV 12 Waldemar Świerzy1931-2013 projektant plakatów
F IV 13 Stanisław Zbigniew Dąbrowski 1937-2014 pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prz. Krajowej Rady Sądownictwa, poseł II PR 2014
F IV 14 gen. bryg. Stefan Klemens Bałuk 1914-2014 cichociemny, fotoreporter, kanclerz kapituły Orderu Virtuti Militari III PR 2000 II PR 2004 I PR 2014
F IV 15 Wojciech Andrzej Rowiński 1935-2014 chirurg, transplantolog III PR 1995 II PR 2001
F IV 19 gen. dyw. Janusz Brochwicz-Lewiński 1920-2017 weteran AK I PR 2015 III PR 2006

6 C 4 Józef Oleksy 1946-2015 polityk I PR 2015
6 C 5 gen. armii Wojciech Witold Jaruzelski 1923-2014 działacz komunistyczny, polityk OBPL

32 B 22 Stanisław Mikulski 1929-2014 aktor, prezenter telewizyjny

F V 16 Rosław Maria Szaybo 1933-2019 plakacista, fotograf
F V 17 Wiktor Janusz Osiatyński 1945-2017 prawnik, pisarz III PR 2011
F V 18 Władysław Bartoszewski 1922-2015 historyk, pisarz, polityk OB 1995
Zofia Bartoszewska 1927-2017 filolog polski
F V 1 urnowy 18 Jadwiga Bińczycka 1930-2019 pedagog

NB: Wokalistka Maanam Olga "Kora" Jackowska (1951-2018, w wyszukiwarce cmentarza figuruje jako Olga Sipowicz) jest pochowana w 7 grobie 14 rzędu kwatery K, czyli mniej więcej za pomnikiem smoleńskim. Odpowiedni rząd dużej półkolistej kwatery w południowo-wschodnim narożniku cmentarza (spoczywa w niej także m.in. Jonasz Kofta czy Zbigniew Lengren) wskaże strzałka ustawiona przez zarząd cmentarza.

9 komentarzy:

 1. Tylko raz w życiu byłam na Powązkach i się tam nie odnalazłam... może to i lepiej.;) Głupia myślałam, że Ci wszyscy popularni ludzie,
  (piosenkarze, pisarze, aktorzy), to leżą w jednym szeregu i ja tylko przejdą i zobaczę :D Mówiłam,że byłam głupia... A tu trzeba było szukać chodzić, zwiedzać. Odpuściłam. Trochę mam daleko do Warszawy. Szkoda.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trochę za szybko odpuściłaś. Nawet nie przypuszczasz, ile poruszenia w myślach może zbudzić nieoczekiwane, przypadkowe spotkanie z grobem kogoś, kto w przeszłości (czasem nieodległej) był znany, lubiany, podziwiany. To trochę tak, jakby spotkać tego kogoś niespodzianie na tej samej alejce, może w parku, może na ulicy... Na cmentarz taki, jak powązkowski, nie przychodzi się "z marszu", tu trzeba przyjść z wiedzą, że można nie znaleźć poszukiwanego grobu, za to można znaleźć inny, może równie ważny. Tu się przychodzi z myślą, że błądzi się między grobami tak, jak błądzi się między ludźmi. Jeśli przychodzi się na zasadzie "zwiedzania", z gotowym planem w ręku i biega się między grobami "odhaczając" z listy kolejne, to jest to trochę nieporozumienie...

   Usuń
  2. Dobrze gadasz! :) Koleżanka po prostu nie jest z Warszawy. Ja zresztą też, ale realizuję założony plan. W tej chwili jeśli chodzi o Wojskowe to już finiszuję, została mi tylko część kwatery B, II N i wszystko po drugiej stronie "nowej" alei (K, G, H itp.). Na Starych ostatnio zwiedzałem kwatery ok. 140, byłem m.in. na grobie Marka Perepeczki, demaskatora afery FOZZ Michała Tadeusza Falzmanna, varsavianisty Stefana Kazimierza Kuczyńskiego i oczywiście wielu postaci wymienionych w przewodnikach z Edwardem Rydzem-Śmigłym na czele. Odhaczanie jest nieporozumieniem z tego podstawowego powodu, że przewodniki są mocno niekompletne, często niechlujnie edytowane, a przede wszystkim nieaktualne.

   Blog niestety poza aktualizacją tego wpisu z braku czasu praktycznie umarł, wrzucam tylko czasem coś na FB. Mam nadzieję, że przynajmniej wrzucę w Święta podsumowania roczne. Mam jednak nadzieję, że na podstawie zgromadzonych zdjęć i wiedzy za parę lat uda mi się uzyskać środki na internetową bazę danych w rodzaju tej http://m-necropol.narod.ru/

   Swoją drogą ciekawe, czy się nie minęliśmy 14-16 X ;) Widziałem sporo osób z aparatami i notatnikami :) (część to pewnie z inwentaryzacji, widzę, że są już pod murem od Żydowskiego)

   Usuń
  3. Prof. Alfred Siciński był nefrologiem, a nie kardiologiem. Uroczy człowiek, co widać nawet na zdjęciu. Jeden z Robinsonów warszawskich.
   http://nefrologia.wum.edu.pl/content/do-roku-1990

   Usuń
 2. To nie jest kwestia inteligencji czy jej braku. Kiedy pierwszy raz byłem na Powązkach w 2005 r. też mi się wydawało, że na Starych Powązkach są pochowani sami zasłużeni, a na Wojskowych tylko powstańcy warszawscy. A tak naprawdę o pochówku na Starych przez wieki decydował głównie majątek, a na Wojskowych - oczywiście związki z rodzinne z WP (mogło być też MO...), ale był to też cmentarz partyjny. Kwatery poległych w różnych wojnach to tylko jego niewielka część. Teraz trochę to inaczej wygląda, bo na Starych Powązkach już w 1979 r. skończyła się Aleja Zasłużonych, a na Wojskowym jest ich kilka (i leży w nich bardzo niewielu wojskowych!) i powoli się "odpartyjniły".

  W ogóle Wojskowy (jak to wojskowe rzeczy ;) wydaje się bardziej uporządkowany - większość nagrobków jest ułożona chronologicznie lub według jednostki zbrojnej. Na Starych to jest czysta loteria - do tego kwatery są dziwnie ponumerowane, a alejki podobnej szerokości. Bez mapy nie da się zwiedzać. A ostatni przewodnik wydano w 2002 czy 2004 r. Powązki Wojskowe mają przynajmniej wyszukiwarkę internetową - Stare nigdy nie będą miały, bo archiwa spłonęły w Powstaniu...

  OdpowiedzUsuń
 3. i dlatego chodzi sie po nim jak po zaczarowanym lesie .......

  OdpowiedzUsuń
 4. Na spokojne błądzenie po alejkach Wojskowych Powązek 3 godziny to mało ale jeśli przyjeżdżają znajomi spoza Warszawy to obecność na głównych alejach zasłużonych i kwaterach wojskowych jest bardziej prawdziwą lekcją historii niż na zrekonstruowanej Starówce czy innych zabytkach Warszawy. Posiadam mapkę i opisy ze Spacerownika GW z października 2007. Nic nowszego nie znalazłam. Nie mogę także znaleźć informacji o wymienionej wyżej Irenie Hen. Życzę wytrwałości w poszukiwaniach i wydania nowego przewodnika.

  OdpowiedzUsuń
 5. No właśnie troszke to dziwne że obok prawdziwych Polaków leżą ruskie świnie .....

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo brzydko …. Anonimowy … jak tak mogłeś lub moglas napisać.

  OdpowiedzUsuń