środa, 23 lipca 2014

Podsumowanie roku 2013: Odznaczeni najwyższymi orderami państwowymi

Brak czasu nie pozwala mi już na dłuższe komentarze do postów. Zresztą co można powiedzieć o roku tak ubogim w dekoracje orderami wysokich klas (tylko dwa Ordery Orła Białego, obydwa dla cudzoziemców)? Jak zawsze niektórych można było się spodziewać ze względu na polityczną przeszłość prezydenta, innych z racji upływu czasu od przyznania kawalerom poprzednich odznaczeń. Tradycyjnie jednak znalazła się wśród nich pewna liczba osób skądinąd niesłusznie zapomnianych, więc choćby z tego względu warto wymienić wszystkich.

7 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Teresa Sławomira Torańska (1944-2013) - dziennikarka, pisarka (pośmiertnie)

11 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Rafael Fernández-Pita y Gonzalez (ur. 1950) - dyrektor generalny Rady Unii Europejskiej

21 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
gen. bryg. Krzysztof Aleksander Bondaryk (ur. 1959) - odchodzący szef ABW, b. wicemin. spraw wewn. i adm.

24 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Wojciech Władysław Gasparski (ur. 1936) - prof. prakseologii, b. prorektor Akademii L. Koźmińskiego, dyr. Centrum Etyki Biznesu
Andrzej Kazimierz Tomczak (ur. 1922) - prof. archiwistyki UMK

25 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Tadeusz Eder (ur. 1933) - dyr. lwowskiej opery

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego
mjr Krzysztof Marek Woźniak (1976-2013) - oficer GROM, zginął w Afganistanie (pośmiertnie)

30 stycznia

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Tomas Venclova (ur. 1937) - litewski literat, tłumacz, red. "Zeszytów Literackich", prof. Uniwersytetu Yale

1 lutego

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Hillary Diane Rodham Clinton (ur. 1947) - sekretarz stanu USA, b. senator i pierwsza dama

5 lutego

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Tadeusz Milewski - dyr. Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Pol. Zw. Niewidomych

19 lutego

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzysztof Jerzy Michalski (1948-2013) prof. filozofii UW, Boston University, rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, tłumacz (pośmiertnie)
Danuta Anna Sitarska (ur. 1938) - prof. bibliotekoznawstwa UJ

27 lutego

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
gen. bryg. Aleksander Arkuszyński (ur. 1918) - d-ca oddziału partyzanckiego "Grom"

8 marca

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Allan Mieczysław Starski (ur. 1943) - scenograf filmowy i teatralny, laureat Oscara

14 marca

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Josep Antoni Duran I Lleida (ur. 1952) - prz. Komisji Spraw Zagr. hiszp. Izby Deputowanych, b. wiceprz. międzynarodówki chadeckiej4

27 marca

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Jerzy Wiktor Kwaśniewski - sędzia Sądu Najwyższego

9 kwietnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Stanisław Henryk Fijałkowski (ur. 1922) - malarz, drzeworytnik, b. wiceprezes Pol. Komitetu AIAP, prof. PWSSP w Łodzi

10 kwietnia

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Simha Rotem (ur. 1925) - weteran Żydowskiej Organizacji Bojowej

11 kwietnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Thierry de Montbrial (ur. 1943) - zał. Franc. Inst. Stosunków Międzynar. (IFRI)

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Michael David Danby (ur. 1955) - australijski deputowany

15 kwietnia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Tomasz Stanisław Dietl (ur. 1950) - profesor Inst. Fizyki PAN, członek PAN i PAU

18 kwietnia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Jacek Rafał Imiela - profesor, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, ordynator Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
Janusz Marian Majewski (ur. 1931) - reżyser filmowy, honorowy prezes Stow. Filmowców Polskich, dramatopisarz
Andrzej Krzysztof Siezieniewski (ur. 1951) - prezes zarządu Polskiego Radia, b. dyr. Informacyjnej Agencji Radiowej

24 kwietnia

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Czesław Okińczyc (ur. 1955) - prezes Radia "Znad Wilii", b. poseł na litewski Sejm

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Andrzej Henryk Kralczyński (ur. 1943) - b. senator, działacz bielskiej "Solidarności"
Edmund Marek Krasowski (ur. 1955) - b. poseł i dyr. Oddziału IPN w Gdańsku

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Jacques Boisson - monakijski sekretarz stanu
płk Luc Fringant - szambelan księcia Monako
gen. James N. Mattis (ur. 1950) - d-ca amerykańskich sił szybkiego reagowania
Philippe Narmino - prz. Rady Państwa Monako
gen. Walter Natynczyk (ur. 1957) - szef Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, b. szef sztabu
Björn Erik Savén - prezes IK Investment Partners, mecenas UJ

6 maja

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Ludwig Zimmerer (1924-87) - niemiecki dziennikarz, kolekcjoner sztuki ludowej

11 maja

Order Orła Białego
Ivo Josipović (ur. 1957) - prezydent Chorwacji, prawnik, kompozytor

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Tatjana Josipović - pierwsza dama Chorwacji, profesor prawa

15 maja

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
gen. Mieczysław Kazimierz Cieniuch (ur. 1951) - szef Sztabu Generalnego, b. przedstawiciel WP przy NATO i UE, obecnie ambasador w Ankarze

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego
gen. bryg. Bogdan Józef Tworkowski - z-ca szefa sztabu d-ca wojsk lądowych NATO w Izmirze, b. d-ca 6 Brygady Powietrznodesantowej

21 maja

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Petra Erler - b. czł. gabinetu komisarza UE ds. rozszerzenia

4 czerwca

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzysztof Marek Opawski (1950-2013) - prz. rady nadz. PKP, b. min. infrastruktury i prz. Rady Giełdy Papierów Wartościowych

7 czerwca

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Jan Kłygul (ur. 1922) - weteran AK z Łotwy

24 czerwca

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
François Bronislaw Chapeville (Franciszek Chrapkiewicz) (ur. 1924) - profesor biochemii na Sorbonie, odkrywca hirudyny

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Gabriel Marie Joseph Anselme de Broglie (ur. 1931) - historyk, kanclerz Instytutu Francuskiego, czł. Akademii Fr.

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Alain Jean Marie Delcamp (ur. 1946) - sekretarz gen. Senatu Francji

8 lipca

Order Orła Białego
Karolos Papoulias (ur. 1929) - prezydent Grecji, b. minister spraw zagr.

12 lipca

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Otto Lambsdorff (1926-2009) - min. gospodarki i technologii Niemiec, przewodn. FDP

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Andrzej Piotr Grzywacz (ur. 1943) - profesor nauk leśnych, b. prorektor SGGW, wicemin. ochrony środowiska, czł. PAN
Stanisław Leon Luft (ur. 1924) - profesor Instytutu Reumatologicznego
Krzysztof Kazimierz Pawłowski (ur. 1934) - architekt, profesor Politechniki Łódzkiej, b. prezes Polskiego Komitetu ICOMOS

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Klaus-Heinrich Standke (ur. 1935) - b. dyrektor ds. przemysłu w UNESCO i ONZ, działacz Trójkąta Weimarskiego
gen. Harald Sunde (ur. 1954) - dowódca norweskiej armii
Taavi Toom (ur. 1970) - ambasador Estonii w Polsce

1 sierpnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Daniel Kazimierz Duda - profesor Akademii Marynarki Woj.

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego
płk Marcin Przemysław Fitas (ur. 1972) - szef Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojsk., obecnie szef Zarządu Prewencji w Komendzie Gł., szkolił afgańską żandarmerię
ppłk Jarosław Andrzej Górowski - d-ca 24 batalionu ułanów i zgrupowania "Alfa" w Afganistanie
płk Maciej Szczepan Siudak - szef w Szefostwie Uzbrojenia, b. d-ca II zmiany PKW Czad

7 sierpnia

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego
gen. bryg. Andrzej Władysław Tuz (ur. 1962) - d-ca 12 Brygady Zmechanizowanej i XII zmiany PKW w Afganistanie

14 sierpnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
William Warren Bradley (ur. 1943) - b. koszykarz, senator ze stanu New Jersey

27 sierpnia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
płk Konstanty Bronisław Miodowicz (1951-2013) - szef kontrwywiadu, poseł (pośmiertnie)

30 sierpnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Teodor Viorel Meleşcanu (ur. 1941) - szef rumuńskiego wywiadu, b. minister spraw zagr. i obrony

12 września

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Sławomir Piotr Mrożek (1930-2013) - dramatopisarz, prozaik, rysownik
ks. abp Alfons Nossol (ur. 1932) - emerytowany biskup opolski, arcybiskup "ad personam"

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Dorota Simonides (ur. 1928) - profesor filologii Uniwerytetu Wrocł. i Opolskiego, b. posłanka i senator

19 września

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Krystian Zimerman (ur. 1956) - pianista, dyrygent, zwycięzca IX Międzynar. Konkursu im. F. Chopina

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Zygmunt Rolat - amerykański biznesmen ur. w Częstochowie, mecenas (Muzeum Historii Żydów Pol.)

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Zygmunt Stanisław Machoy (ur. 1924) - profesor biochemii Akademii Med. w Poznaniu

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Christopher S. Murphy (ur. 1973) - senator i b. kongresmen z Connecticut

1 października

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Hubert Wanyura - profesor stomatologii Akademii Med. w Warszawie

3 października

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Ivan  Del Vechio (ur. 1950) - ambasador Chorwacji w Polsce

10 października

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Karel Schwarzenberg (ur. 1937) - b. minister spraw zagr. Czech

17 października

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Hirofumi Nakasone (ur. 1945) - b. min. spraw zagr. Japonii
Yoshiho Umeda (1949-2012) - przedsiębiorca, działacz opozycji demokr.

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Katsuyuki  Kambara - dyr. generalny NSK Europe Ltd.

25 października

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Krystyna Jagoda Mrugalska (ur. 1937) - prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Jan Sechter (ur. 1968) - ambasador Czech w Polsce

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Dariusz Sapiński (ur. 1954) - prezes grupy Mlekovita

31 października

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
ppor./ppłk Stanisław Aronson (ur. 1925) - weteran AK i armii izraelskiej
Samuel Willenberg (ur. 1923) - izraelski zeźbiarz, malarz, uczesnik buntu w KL Treblinka w 1943

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Zeev Baran (ur. 1935) - konsul honorowy RP w Jerozolimie, architekt

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Nguyen Hoang (ur. 1955) - ambasador Wietnamu w Polsce

2 listopada

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Jacek Bocheński (ur. 1926) - pisarz, publicysta, b. prezes polskiego PEN-Clubu

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Adam Zygmunt Massalski (ur. 1942) - przewodn. ZHP, b. rektor Akademii Świętokrzyskiej i senator

8 listopada

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
John David Dingell (ur. 1926) - kongresmen pol. pochodzenia ze stanu Michigan

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Katarzyna Baranek (1885-1943) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Siedliska pod Miechowem)
Łucja Baranek (1908-43) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Siedliska pod Miechowem)
Wincenty Baranek (1899-1943) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Siedliska pod Miechowem)
Halina Bobrowska (ur. 1929) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kraków)
Janina Chromczak - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kajetanówka na Lubelszczyźnie)
Zofia Czarkowska - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata"
Krystyna Dańko (ur. 1917) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Otwock)
Teresa Dietrich (ur. 1927) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kraków)
Zofia Dziadek (ur. 1923) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Włodzimierz Wołyński)
Zofia Janina Gajewska (ur. 1927) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Brwinów)
Wanda Katarzyna Kołomijska (ur. 1932) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Brwinów)
Mieczysław Konieczny (ur. 1925) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Dzierżążnia koło Działoszyc)
Krystyna Kozłowska (ur. 1928) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Warszawa)
Helena Janina Kuśmierz - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Lubelszczyzna)
Alfred Kwarciak (ur. 1932) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Dubno)
Witold Wincenty Lisowski (ur. 1932) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Henryków pod Warszawą)
Stanisław Markowski (ur. 1927) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"
Zofia Teresa Mielniczek - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata"
Stefan Mikołajczyk (ur. 1929) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"
Teodozja Nieściur - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata"
Wacław Zbysław Nowiński (ur. 1925) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Warszawa)
Wacława Paczek (ur. 1924) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Warszawa)
Jadwiga Proczek (1886-1942) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Natalia Proczek (1920-42) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Stanisław Proczek (1923-42) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Tomasz Proczek (1874-1942) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Maria Magdalena Sankowska (1924-2014) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Raszyn)
Marianna Sieńska (1914-42) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Teresa Jadwiga Strutyńska-Christov (ur. 1927) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Drohobycz)
Helena Woś (ur. 1919) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata"
Stanisław Wróbel (ur. 1920) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Wola Załężna pod Opocznem)
Wanda Karolina Zalewska (ur. 1914) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Warszawa)
Wanda Krystyna Załuska (ur. 1913) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Warszawa)

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Marcel Kurpershoek (ur. 1949) - ambasador Holandii w Polsce

14 listopada

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Georg Milbradt (ur. 1945) - b. premier Saksonii, pochodzi z okolic Wągrowca

15 listopada

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Roman Jan Duda (ur. 1935) - prof. matematyki, b. rektor Uniwersytetu Wrocł., senator i wicemin. edukacji nar.
Mariusz Hermansdorfer (ur. 1940) - dyr. Muzeum Nar. we Wrocławiu

19 listopada

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Leszek Stanisław Żukowski (ur. 1929) - prof. technologii drewna SGGW, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK

25 listopada

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Guido Westerwelle (ur. 1961) - wicekanclerz i min. spraw zagr. Niemiec, prz. FDP

26 listopada

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Conrad Bruch (ur. 1960) - ambasador Luksemburga w Polsce
John Ennis Pepper (ur. ok. 1938) - b. prezes Disneya i Procter & Gamble

28 listopada

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Włodzimierz Jan Blajerski (ur. 1950) - b. poseł, wicemin. spraw wewn. i wiceprezes PCK
Zbigniew Chrzanowski - dyr. Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie

3 grudnia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Nathalie Gorbanevskaya (1936-2013) - rosyjska poetka, dziennikarka, tłumaczka literatury pol. zam. we Francji (pośmiertnie)
Jerzy Roman Woyke - prof. pszczelnictwa SGGW

sobota, 10 maja 2014

Nowi patroni szkół, honorowi obywatele i pomniki w największych miastach Polski - I kwartał 2014

O genezie posta przeczytacie pod adresami: http://kto-to-byl.blogspot.com/2014/05/nowe-nazwy-ulic-w-najwiekszych-miastach.html i http://kto-to-byl.blogspot.com/2014/04/podsumowanie-roku-2013-nowe-nazwy-ulic.html

Białystok: honorowe obywatelstwo - abp Edward Ozorowski
Chorzów: nadanie imienia Przedszkolu Nr 12 - Marii Montessori
Gdynia: honorowe obywatelstwo - Andrzej Kołodziej (działacz "Solidarności")
pomnik ks. prałata Hilarego Jastaka (kapelan "Solidarności", proboszcz parafii NSPJ)
Gniezno: honorowe obywatelstwo - Mieczysław Łopatka (koszykarz olimpijczyk, trener)
Gorzów Wielkopolski: nadanie imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 29 - „Kasztanowa Kraina”
Koszalin: nadanie imienia Przedszkolu nr 13 - "Mała Akademia"
Kraków: honorowe obywatelstwo - Ryszard Horowitz (fotografik), Leopold Kozłowski-Kleinman ("ostatni klezmer Galicji")
pomniki mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. ''Łupaszka'', ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. ''Pług'', mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. ''Zapora'', sierż. Józefa Franczaka ps. ''Lalek'', gen. Elżbiety Zawackiej ps. ''Zo''(Park Jordana)
Legnica: honorowe obywatelstwo - Wacław Makowski (dyr. szkół średnich, pośmiertnie)
Lublin: pomnik Bohaterom Monte Cassino
Łódź: pomnik Lecha Kaczyńskiego
nadanie imienia Publicznemu Gimnazjum nr 17 - Bohaterów Monte Cassino
Opole: honorowe obywatelstwo - Maryla Rodowicz
Płock: nadanie imienia Stadionowi Miejskiemu - Bernarda Szymańskiego (dyr. Zespołu Szkół Technicznych)
Poznań: pomnik Feliksa Nowowiejskiego
nadanie imienia lodowisku - Witalisa Ludwiczaka (hokeista, profesor prawa)
Przemyśl: pomnik Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia
Rybnik: honorowe obywatelstwo - Jacques Beaulieu (organizator współpracy z miastem Mazamet)
Rzeszów: nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 17 - 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
Siedlce: pomnik NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"
Szczecin: pomnik Rewolucji Węgierskiej 1956
Toruń: nadanie imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 17 - Fryderyka Chopina
Wałbrzych: nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 - Orła Białego
Warszawa: pomnik płk. Witolda Pileckiego
nadanie imienia Szkole Filialnej w Warszawie przy Szkole Podstawowej nr 273 im. dr A. Landy - Zygmunta Sokołowskiego (nauczyciel, oficer AK)
nadanie nazwy Przedszkolu nr 238 - „Tęczowy Pajacyk”, Przedszkolu nr 74 - „Przy Zielonym Wzgórzu”, Przedszkolu nr 338 - "Sosnowa Stacyjka"
Wrocław: pomnik 700-lecia Kleciny

Nowe nazwy ulic w największych miastach Polski - I kwartał 2014


Niestety z racji braku czasu nie udało się zrealizować ambitnego planu, dlatego poszedłem na kompromis i zebrałem nowe nazwy ulic z polskich miast, które według Wikipedii mają powyżej 60 tysięcy mieszkańców. Widać spory rezonans śmierci Wojciecha Kilara, przybywa także obiektów imienia Tadeusza Mazowieckiego (do maja otrzymały je 3 ulice i 4 ronda), pojawiły się także pierwsze ulice Sławomira Mrożka (poza Kędzierzynem-Koźlem w Namysłowie). Po dłuższej przerwie na listę patronów powrócił Zbigniew Religa (poza skwerem w Częstochowie jest patronem ulic w Lublinie, Zabrzu i Aleksandrowie Łódzkim). Nie ustaje popularność Żołnierzy Wyklętych, Witolda Pileckiego, Wisławy Szymborskiej oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Ciekawe, czy w podsumowaniu II kwartału pojawi się Tadeusz Różewicz, który za życia użyczył swojego nazwiska aż pięciu ulicom!

styczeń

Białystok: Portowa (Dojlidy Górne), Atłasowa (Zawady/Bacieczki)
Jaworzno: Wincentego Drabika (malarz, scenograf), Kowarzyków (inżynier górniczy i fizjolog), Stanisława Lema, Czesława MiłoszaKazimierza Stoleckiego (dyr. muzeum), Wisławy SzymborskiejFranciszka Dzióbka (zał. Społecznego Ogniska Muzycznego), Rozwojowa, Jana Kantego Steczkowskiego (minister skarbu), skwer Czesława Kempińskiego (filozof, malarz)
Jelenia Góra: skwery Orląt Lwowskich, Lwowski, Wołyński
Kraków: prof. Bronisława Geremka (Dębniki)
Rzeszów: Wojciecha Kilara (Śródmieście-Południe)
Sosnowiec: Kapturka (Maczki)
Stargard Szczeciński: rondo NSZZ “Solidarność”
Szczecin: plac ks. Henryka Świerkowskiego (proboszcz parafii Chrystusa Króla, Nad Odrą)
Warszawa: Otomańska (Ursynów), rondo kard. Adama Sapiehy (Wilanów), Epokowa, Wiekowa (Wawer)
Wrocław: rondo Wiesława Kielara (operator filmowy, autor "Anus Mundi", Różanka), gen. Augusta Emila Fieldorfa (Stabłowice), Pokrzywowa (Lipa Piotrowska), Meliorancka Południowa, Ostowa Północna, Polanowicka Północna (Widawa), Miętowa Południowa (Lipa Piotrowska), Żwirki i Wigury Zachodnia (Muchobór Wielki)
Zielona Góra: płka Witolda Pileckiego

luty

Bytom: skwer podkom. Tadeusza Bartosika (zginął w katastrofie hali MTK), skwer o. Adama Wiktora (jezuita, działacz opozycji demokr. we Wrocławiu), Wojciecha Kilara
Częstochowa: skwer Zbigniewa Religi
Gdańsk: Zielony Zakątek (Osowa), Edwarda Stachury (Wrzeszcz Górny)
Gdynia: Zielona Laguna (Wielki Kack)
Gniezno: pl. ks. kan. Zbigniewa Kapturczaka (proboszcz parafii bł. Radzyma Gaudentego)
Jaworzno: Jeżynowa zamiast Siennej
Jelenia Góra: Wojciecha Kilara, Sosnowa, Jarzębinowa, bulwar Piotra Łazarkiewicza (d. część Marysieńki Sobieskiej)
Kalisz: Krakowska, Jerzego Rubińskiego (dyrygent, prz. rady miejskiej), Grabowska, Uniejowska
Katowice: Sarnia (Podlesie), skwer prof. Wilibalda Winklera (rektor Politechniki Śl., wojewoda, Ligota)
Konin: Kwarcowa, Ukraińska, ronda Lecha i Marii Kaczyńskich, Tadeusza MazowieckiegoJaniny Wenedy (pisarka)
Koszalin: Józefa Chrząszczyńskiego (oficer NOW, prezes oddziału PTTK, os. Śniadeckich), rondo Larysy Ewy Krause (judoczka, os. Śniadeckich), skwer Pionierów Koszalina (os. Tysiąclecia)
Kraków: rondo Żołnierzy Wyklętych (Krowodrza)
Lublin: rondo Wojciecha Kilara, ronda Tadeusza Karszo-Siedlewskiego (przemysłowiec, senator) i Braci Rylskich (zał. fabryki eternitu)
Łódź: skwer Lecha Kaczyńskiego
Nowy Sącz: bulwar Zbigniewa i Zofii Rysiów (kurier AK, prawnik i aktorka)
Ostrowiec Świętokrzyski: Leśny Zakątek, Strzelecka
Poznań: Pastewna (Kobylepole)
Rybnik: rondo Wawok
Rzeszów: ks. Józefa Stafieja (proboszcz parafii św. Józefa, Staromieście)
Siemianowice Śląskie: Malinowa, Jodłowa
Słupsk: Cyprysowa, Stanisława Szpilewskiego (historyk sztuki)
Szczecin: Bliska (Nad Odrą), Atlantycka (Pogodno), Czekoladowa (Dąbie)
Tarnowskie Góry: Na Wzgórzu (Stare Tarnowice)
Toruń: Na Uboczu (Grębocin Nad Strugą)
Warszawa: Zatrzebie (Wawer, d. Generała Waltera), Morawska (Wawer), aleja Bolesława Chomicza (współtwórca polskiej straży pożarnej, Bielany)
Żory: Konwaliowa, Jeżynowa, Grzybowa, Tymiankowa

marzec

Białystok: skwer Lecha i Marii Kaczyńskich (Piaski/Śródmieście)
Bytom: skwer Leopolda Kobierskiego (nauczyciel biologii), ks. Pawła Krafczyka (proboszcz parafii św. Rodziny)
Dąbrowa Górnicza: rondo Żołnierzy Wyklętych
Elbląg: rondo Żołnierzy Niezłomnych "Wyklętych"
Gorzów Wielkopolski: Żeglarska
Grudziądz: Błonia Nadwiślańskie (d. część Nabrzeża gen. Gustawa Orlicz-Dreszera)
Kalisz: Platanowa
Katowice: Nowy Czekaj (Dąbrówka Mała), plac Przyjaciół z Miszkolca (Śródmieście-Załęże, zamiast skweru), prof. Waleriana Pańki (prezes NIK, Bogucice-Zawodzie)
Kędzierzyn-Koźle: Sławomira Mrożka, Wisławy Szymborskiej (Kłodnica), Skośna (Cisowa)
Koszalin: plac Teatralny, gen. Józefa Hallera (Rokosowo)
Kraków: Galicyjska (Nowa Huta), Mariana Mięsowicza (fizyk, Krowodrza), ks. Jana Hyca (proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, Nowa Huta), skwer Jacka Woźniakowskiego (prezydent, historyk sztuki, Śródmieście)
Legnica: plac Ofiar Niemieckich Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych (Kartuzy), Radiotelegrafistów, Łącznościowców (Bielany), plac Sybiraków (Kartuzy), Zesłańców Sybiru (Wrocławskie Przedmieście)
Lublin: Ofiar Katynia, Józefa Franczaka (d. część Drogi Męczenników Majdanka)
Opole: rondo Miasta Partnerskiego Grasse
Łomża: rtm. Witolda Pileckiego
Ostrów Wielkopolski: rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
Płock: rondo por. Stefana Bronarskiego "Liścia" (komendant okręgu NZW Mazowsze Zachodnie)
Szczecin: Włoska (Nad Odrą)
Suwałki: plac Marii Konopnickiej, d. park
Warszawa: park Romana Kozłowskiego (paleontolog, Ursynów), ronda płk. Józefa Kleibera (d-ca 2 Dywizjonu Pomiarów Artylerii), Emanuela Bułhaka (zał. Wesołej, mecenas, literat), Mansweta Śmigielskiego (komendant Chorągwi Mazowieckiej Szarych Szeregów), ks. Stanisława Witkowskiego (proboszcz parafii NSPJ), Macierowe Bagno, Pohulanka, Miłosna, Józefa Maroszka (konstruktor broni), Starej Cegielni (Wesoła), skwer Franciszka Pieniaka (kierownik szkoły w Powsinie, Wilanów), Marcelego Jeżowskiego (inżynier mierniczy, Białołęka), rondo Czterdziestolatka (Śródmieście/Ochota), aleja Beaty ObertyńskiejJózefa CzapskiegoStanisława Balińskiego (literat, dyplomata)Mieczysława Grydzewskiego (zał. Wiadomości Literackich i Skamandra), Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Śródmieście)
Wrocław: zniesiono plac Jakuba Szeli (Południe), skwer i ulica ks. Jana Schneidera (sługa Boży, zał. Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej - marianek, Południe), Anyżowa (Lipa Piotrowska), Hugona Kowarzyka (fizjopatolog, Poświętne)
Zielona Góra: rondo ppłka pil. Edwarda Jaworskiego


środa, 9 kwietnia 2014

Podsumowanie roku 2013: Nowi patroni szkół, honorowi obywatele i pomniki w 43 największych miastach Polski

grób gen. Pawła Chrzanowskiego na Starych Powązkach

Więcej o okolicznościach powstania tego tekstu możecie przeczytać w tym poście. Podobnie jak w poprzednich kryzysowych latach samorządy największych polskich miast nie rozpieszczały nas nowymi nadaniami patronów (pod wpływem niżu demograficznego szkoły częściej likwidowano) i pomnikami. Zwraca uwagę drugie w historii przedszkole imienia żyjącej pisarki Danuty Gellner. Co najmniej dwa przedszkola swojego imienia ma też na Śląsku...Majka Jeżowska. Jeżeli chodzi o honorowe obywatelstwa - "królem polowania" był Jerzy Buzek, chociaż być może na perspektywie zaciążyła duża "śląskość" analizy. Mam nadzieję, że już niedługo na blogu pojawi się więcej ciekawostek tego typu!

Warszawa:
honorowe obywatelstwo: prof. Maria Janion, Zbigniew Romaszewski, Irena Santor
pomnik: Ofiar zbrodni OUN-UPA, dokonanych na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w latach 1943-1947
nadanie imienia: Gimnazjum Specjalnemu nr 161 i Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 - dr Anny Lechowicz (pedagog specjalny), Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi - Polskich Olimpijczyków, Technikum Elektronicznemu nr 3 - Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 243, Gimnazjum Specjalnemu nr 146 i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5 - Eunice Kennedy Shriver (twórczyni olimpiad specjalnych), Gimnazjum nr 44 - gen. Pawła Chrzanowskiego (twórca obecnego XVIII LO), Technikum nr 11 - Piotra Wysockiego (przywódca sprzysiężenia podchorążych)>
nadanie nazwy: Przedszkolu nr 223 - "Skarby Powsina", Przedszkolu nr 123 - „Ocean Marzeń”, Przedszkolu nr 115 - „Przedszkole Pod Klonem”

Kraków:
honorowe obywatelstwo: prof.Władysław Stróżewski (filozof), prof.Stanisław Juchnowicz (architekt, urbanista)
pomniki: niedźwiedzia Wojtka, bpa Albina Małysiaka (obydwa: park Jordana)
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 108 - Aliny Fedorowicz (żołnierz AK, pedagog), Samorządowemu Przedszkolu nr 21 - Józefa Dietla, Samorządowemu Przedszkolu nr 12 - "Zaczarowana Dorożka"

Łódź
honorowe obywatelstwo: Jan Krysiński (mechanik, b, rektor Politechniki), Stanisław Liszewski (geograf, b, rektor Uniwersytetu), Dariusz Stachura (śpiewak tenor), Michał Urbaniak
pomnik Legionów
nadanie imienia: Publicznemu Gimnazjum nr 15 - Aleksego Rżewskiego (prezydent i starosta), Publicznemu Gimnazjum nr 44 - Wisławy Szymborskiej

Wrocław
honorowe obywatelstwo: Bogdan Zdrojewski

Poznań:
honorowe obywatelstwo: Izabella Cywińska
pomniki: Wypędzonych Wielkopolan, Józefa Strusia (lekarz, burmistrz)
nadanie imienia: Przedszkolu nr 24 - "Bajkonutki", Przedszkolu nr 163 - "Baśniowy Zamek", XX Liceum Ogólnokształcącemu - Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
nadanie imienia: Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 20 - bł. Matki Teresy z Kalkuty, Bursie Gdańskiej - Ireny Sendlerowej

Szczecin:
honorowe obywatelstwo: Krystyna Łyczywek (fotograf)

Bydgoszcz:
honorowe obywatelstwo: Felicja Gwincińska(prz. Rady Miasta), Piotr Paleczny(pianista)
nadanie imienia: Przedszkolu nr 68 - Wesołe Smyki, Gimnazjum nr 23 - Szarych Szeregów, Gimnazjum nr 25 - Aleksandra Fredry, Szkole Podstawowej nr 27 (za Władysława Spasowskiego) i Gimnazjum nr 1 Sportowemu - Zdzisława Krzyszkowiaka

Lublin:
nadanie imienia:Szkole Podstawowej nr 34 - Kornela Makuszyńskiego, Gimnazjum nr 3 - prof. Mieczysława A. Krąpca OP

Katowice:
honorowe obywatelstwo: bp Tadeusz Szurman(ordynariusz ewangelicko-augsburski)
pomnik Prymasa Augusta Hlonda, Henryka Sławika i Józefa Antalla
nadanie imienia: Technikum Nr 8 - Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, XIV Liceum Ogólnokształcącemu - mjr. Henryka Sucharskiego, Miejskiemu Przedszkolu Nr 90 - Wróbelka Elemelka

Białystok:
pomnik ofiar zbrodni komunistycznych 1944-47

Gdynia:
nadanie imienia: Zespołowi Szkół Ekologicznych, Technikum Chemicznemu i Technikum Mechanicznemu nr 2 - prof. Stefana Kozłowskiego (ekolog, geolog, min. środowiska), Przedszkolu nr 48 - "Morska Przygoda", Gimnazjum nr 19 - Franciszki Cegielskiej 

grób Stefana Kozłowskiego (i premiera w l. 1934-35 Leona Kozłowskiego) na Starych Powązkach

Częstochowa:
nadanie imienia: Gimnazjum nr 17 - Huberta Wagnera, Gimnazjum nr 22 - Marii Skłodowskiej - Curie, Szkole Podstawowej nr 36 - Polskich Olimpijczyków

Radom:
nadanie imienia: Zespołowi Szkół Samochodowych - rtm. Witolda Pileckiego

Sosnowiec:
pomnik Polskiego żołnierza z czasów I Wojny Światowej
nadanie imienia: Szkole Podstawowej nr 39 - Kornela Makuszyńskiego za gen. Zygmunta Berlinga

Toruń:
honorowe obywatelstwo: prof. Antoni Stawikowski (astronom, działacz opozycji demokr.)
pomnik Żołnierzy Wyklętych
nadanie imienia: Przedszkolu Miejskiemu Nr 9 - Doroty Gellner (pisarka dla dzieci)

Kielce:
nadanie imienia: Gimnazjum nr 13 - mjr Henryka Dobrzańskiego

Gliwice:
nadanie imienia: Szkole Podstawowej nr 36 - Johna Baildona (twórca nowoczesnego hutnictwa żelaza)

Zabrze:
honorowe obywatelstwo: Jerzy Buzek
nadanie imienia: Gimnazjum nr 20 - Polskich Himalaistów

Bytom:
honorowe obywatelstwo: Johannes Gayda (ur. w Bytomiu filantrop z Recklinghausen)

Rzeszów:
brak

Olsztyn:
honorowe obywatelstwo: prof. Bohdan Głuszczak (twórca Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych), prof. Stanisław Oszczak (geodeta)
nadanie imienia: Przedszkolu Miejskiemu Nr 40 - "Żaczek"

Bielsko-Biała:
nadanie imienia: Gimnazjum nr 5 - Cypriana Kamila Norwida, Szkole Podstawowej nr 18 - Cypriana Kamila Norwida za Lucjana Szenwalda

Ruda Śląska:
honorowe obywatelstwo: ks. dr Krzysztof Bąk (dyr. katowickiej Caritas)
nadanie imienia: Szkole Podstawowej nr 14 - Kawalerów Orderu Uśmiechu; Przedszkolu nr 40 - Marii Kownackiej, Przedszkolu nr 4 - Misia Uszatka

Rybnik:
honorowe obywatelstwo: dr Józef Musioł (sędzia Sądu Najwyższego, b. radny)

Tychy
brak

Dąbrowa Górnicza:
brak

Płock:
nadanie imienia: Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi - gen. Józefa Hallera

Elbląg:
brak

Opole:
brak

Gorzów Wielkopolski:
brak

Wałbrzych:
brak

Zielona Góra:
nadanie imienia: Miejskiemu Przedszkolu nr 20 - "Przedszkole pod Topolą”, Miejskiemu Przedszkolu nr 37 - "Pozytywka"

Włocławek:
brak

Chorzów:
nadanie imienia: V Liceum Ogólnokształcącemu i Technikum Mechaniczno - Elektrycznemu - Nikoli Tesli

Koszalin:
pomnik mieszkańców Lubiatowa (d. cmentarz)
nadanie imienia: Szkole Podstawowej Nr 13 - Jana Brzechwy

Kalisz:
honorowe obywatelstwo:  Kazimierz Kościelny (pośmiertnie, wicemarszałek województwa wielkopolskiego)
nadanie imienia: Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu Nr 2 - Plutonu Głuchoniemych AK; Szkole Podstawowej Nr 23 - Eligiusza Kor-Walczaka (pisarz, poeta); Publicznemu Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi - "Razem"

Legnica:
honorowe obywatelstwo - Czesław Kozak (wiceprezydent, prz. rady miejskiej - pośmiertnie)

Grudziądz:
brak

Jaworzno:
Młodzieżowemu Domowi Kultury - Jaworzniaków, Gimnazjum Nr 9 - Janusza Korczaka

Słupsk:
nadanie imienia: Ośrodkowi Sportowo-Rekreacyjnemu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. UNICEF - Tadeusza Gwiżdża (trener, nauczyciel)

Jastrzębie-Zdrój:
honorowe obywatelstwo: prof. Jerzy Buzek, śp. prof. Lech Kaczyński

Podsumowanie roku 2013: nowe nazwy ulic w 43 największych miastach Polski


Tego posta miało już nie być, bo i brakowało czasu, i irytowały pokonane już problemy z blogowym skryptem. Kiedy milkłem, miałem jednak tak wiele pomysłów na posty, że bez względu na wszystko postanowiłem zrealizować chociaż część. Zaczynam od obiecanego standardowego podsumowania na wzór poprzednich lat. Plan na ten rok jest jeszcze bardziej szalony - zarchiwizować wszystkie nowe nazwy ulic, pomniki, honorowych obywateli i patronów jednostek podległych samorządom w całej Polsce! Czy posty poświęcone poszczególnym miesiącom i kwartałom pozostaną na wieki w budowie - pokaże czas. Mam nadzieję, że w ten sposób powstanie naprawdę interesujący nietypowy słownik biograficzny.

W branych przeze mnie pod uwagę w tym roku miastach rok 2013 (i początek 2014) upłynęły pod znakiem honorowania Żołnierzy Wyklętych jako zbiorowości oraz ich poszczególnych przedstawicieli. Pojawiły się także kolejne skwery, ronda itp. imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, a także Wisławy Szymborskiej, chociaż niektóre miasta dopiero zabierały się za honorowanie Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Pod wpływem popularności serialu telewizyjnego, w uchwałach zaczęła się pojawiać się Anna German, a pod koniec roku - Tadeusz Mazowiecki i Wojciech Kilar. Zwraca uwagę osiedle ludzi muzyki w Słupsku. Tradycyjnie nie zabrakło także nowych interesujących patronów lokalnych, np. przemysłowców lubelskich, a także wielu innych samorządowców, społeczników itp.

Warszawa:
- ronda Jana Himilsbacha, Zdzisława Maklakiewicza, Jonasza Kofty (Śródmieście i Wola)
- aleje Mariana Brandysa, Andrzeja Bobkowskiego (autor "Szkiców piórkiem", Śródmieście)
- Kwiatowa Polana (Wawer)
- pasaż Leopolda Tyrmanda (Śródmieście)
- Władysława Sebyły (poeta z grupy Kwadryga, Bielany, w tym część Antoniego Bohdziewicza)
- Przestronna, Bogata (Wilanów)
- aleja Ireny Sendlerowej (Śródmieście)
- rondo Polskich Kryptologów Enigmy (Ursynów)
- rondo Ronalda Reagana (Włochy)
- rondo Małej Brzozy (Białołęka)
- Przyjacielska (Wawer)
- Marii Eleonory (Wilanów)
Stefana Cendrowskiego (przedwojenny wójt, Wilanów)
- skwer Ormiański (Mokotów)
- Satynowa (Wilanów)
- rondo Radia Wolna Europa (Bemowo)
Anny German (Żoliborz, d. część Burakowskiej)
- skwer Grzegorza Ciechowskiego (Targówek)
- Pancerna, Jagodna (Rembertów)
- rondo Jerzego Kondrackiego (geograf, Białołęka)
- Wiedeńska (Wilanów)
- płk. Kazimierza Leskiego (oficer wywiadu AK, wynalazca, Bemowo)
- Dróżka (Białołęka, d. część Strumykowej)
- Parysowska (Wola)
- Marcepanowa (Wilanów)
- Bazyliowa (Wilanów)
- rondo płk. Łukasza Cieplińskiego (prezes ZG Wolność i Niezawisłość, Białołęka)

Kraków:
- bpa Albina Małysiaka (Dębniki)
- plac Czesława Marchewczyka (hokeista, piłkarz ręczny, Grzegórzki)
Bohdana Arcta (pilot myśliwski, pisarz, Mistrzejowice), Bolesława Orlińskiego, osiedle Avia (Czyżyny), skwer Konika Zwierzynieckiego (Zwierzyniec)
- Totus Tuus, św. Brata Alberta (Łagiewniki-Borek Fałęcki)
- prof. Michała Życzkowskiego (profesor mechaniki, Czyżyny)
- skwer 800-lecia Bieżanowa (Bieżanów-Prokocim)
- aleja Adolfa Hyły (malarz, autor obrazu Jezusa Miłosiernego, Łagiewniki-Borek Fałęcki)

Łódź:
- Kiwi
Wichrowe Wzgórza, Żonkilowa, Słoneczne Zacisze
- Generalska, Marszałkowska
- Kasprowy Wierch
- Perkalowa, Adama Hanuszkiewicza
- Podwodna
- Przyjazna
Władysława Hermana, Golfowa

Wrocław:
Jana Kaczmarka (satyryk, Borek), Franza Petera Schuberta (Jagodno), Szarugi (Krzyki), Kryształowa (Ołtaszyn), Bierzycka (Polanowice), Rafała Wojaczka (Sołtysowice)
- rondo Jerzego Woźniaka (płk, kier. Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Grabiszyn)
- bulwar Marii i Lecha Kaczyńskich (Stare Miasto)
- skwer Anny Walentynowicz (Plac Grunwaldzki)
- Porajowska, Ruczajowa (Maślice), Figowa (Stabłowice), Basi Wołodyjowskiej (Żerniki)
Ernesta Malinowskiego (inżynier drogowy i kolejowy), Trakcyjna (Brochów), Prężycka, Błońska, Uraska (Leśnica)
- rondo Obrońców Grodna (Widawa)
- rondo św. Ojca Pio (Partynice)
- park gen. Mariana Langiewicza (dyktator powstania styczniowego)
Johanna Straussa (Jagodno), Uciechowska (Stabłowice)
Kazimiery Iłłakowiczówny (Wojszyce), Baskijska (Muchobór Mały), Ciechanowska, Nałęczowska, Radzyńska, Tykocińska, Łomżyńska (Maślice), Gruzińska (Brochów), Dłużycka, Grębocicka (Marszowice), Lukrecjowa (Widawa)
- rondo Lotników Polskich (Psie Pole)
- rondo Anny German (Plac Grunwaldzki)
- Bazyliowa (Lipa Piotrowska)
Aleksandra hr. Fredry (Stare Miasto)

Poznań:
- Zygmunta Żuraszka (instruktor harcerski, Krzyżowniki)
- Burzowa, Gradowa (Morasko)
- Arnikowa (Radojewo)
- Żołnierzy Wyklętych (Strzeszyn, Golęcin)
- Maltańska (Rataje, Komandoria)
- Popularna (Spławie)
- zniesiono: Duszna, Doleńska, Powojowa, Smoleńska, Witebska, Pskowska, Wielkołucka, Brasławska, Selizarowska, Postawska, Toropiecka i Uświacka
- skwer Janusza Ziółkowskiego (socjolog, szef Kancelarii Prezydenta, Łazarz)
- Żurawicka (Krzesiny)
- Smoleńska (Piątkowo)
- ks. Zdzisława Bernata (dyrygent chóru katedralnego, Śródka, Główna)
- Polarna (Morasko)

Gdańsk:
- Połczyńska (Jasień)
- płk. Jana Pałubickiego (dowódca okręgu AK, Jasień)
- Mariana Hemara (Wrzeszcz Górny)
- aleja Żołnierzy Wyklętych (Wrzeszcz Dolny i Górny)
- Cietrzewia, Głuszca (Piecki-Migowo)

grób Kazimiery Iłłakowiczówny na Starych Powązkach

Szczecin:
- Aksamitna, Palmowa, Promykowa (Dąbie)
- Cyfrowa (Śródmieście)
- Elżbietańska (Dąbie)
- Anny Marii, Joanny, Różany Zakątek (Pogodno)
- prof. Ludwika Janiszewskiego (twórca socjologii morskiej, d. część Cukrowej, Pogodno)
- Śródziemnomorska (Pogodno), Leonida Teligi (Dąbie)
- skwer Guido Recka (malarz, Śródmieście)
- Jurajska (Nad Odrą)
- Skipperów (Dąbie)
- prof. Jana Królewskiego (ortopeda, Nad Odrą)
- Regatowa (Dąbie)
Janiny Smoleńskiej (nauczycielka, sanitariuszka AK, Pogodno)
- Borowikowa (Dąbie)
- Tadeusza Piotrowskiego (himalaista), Koziego Wierchu (Pogodno)
Franciszka Jarzyńskiego (automobilista, Pogodno)
- skwer Zdrowia (Pogodno)
- mjra Władysława Raginisa (dowódca obrony Wizny, Śródmieście)
- Gwiazdy Polarnej (Pogodno)
- Czajki (Pogodno)
- Flaminga (Nad Odrą)
- Tadeusza Mazowieckiego (Śródmieście)
- skwer Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (Śródmieście)

Bydgoszcz:
- rondo Józefa Szugyi Trajtlera (urzędnik kolejowy)
- Eugeniusza Smolińskiego (dyrektor wytwórni prochu, ofiara stalinizmu), Alfreda Nobla
- most Uniwersytecki

Lublin:
- Frezerów, Projektowa, Konstruktorów, Narzędziowa, Blacharska, Resorowa, Ślusarska
- skwer Ofiar Wołynia
- rondo pilota Eugeniusza Kasprzaka (pilot bombowy)
- prof. Włodzimierza Fijałkowskiego (ginekolog-położnik)
- rondo Przemysłowców Lubelskich, Braci Krausse, Erazma Plewińskiego, Wilhelma Hessa, Ludwika Spiessa (farmaceuta)

Katowice:
- skwer 2 Pułku Pszczyńskiego (Kostuchna)
- skwer Jacka Kaczmarskiego (Brynów/os. Zgrzebnioka)
- plac Podwyższenia Krzyża (os. Tysiąclecia)
- rondo Policji Województwa Śląskiego (Bogucice-Zawodzie)
- skwer Koszycki (Bogucice)
- skwer Romualda Mielczarskiego (działacz spółdzielczy, os. Tysiąclecia)
Stanisława Wyspiańskiego (Zawodzie)
- plac prof. Kornela Gibińskiego (internista, Ligota)
- Chodnikowa, Ścianowa (Załęże)
- zniesiono M. Luriego, Składowa, Komunalna, Radlińska, Rudnicka, Tęczowa, Kolorowa, Olchowa
- Ostrawska (Ligota)
- gen. Władysława Andersa (Roździeń)
- rondo Ofiar Miednoje (Bogucice-Zawodzie)
Tadeusza Dobrowolskiego (historyk sztuki, Bogucice-Zawodzie)
- pasaż Europejski (Bogucice-Zawodzie)
- Park w Dąbrówce (Dąbrówka Mała)
- skwer Zofii Klimondy (działaczka antykomunistyczna, Bogucice-Zawodzie)
- Wąska (Dąb)
- skwer Odrodzenia Państwa Polskiego (Ligota)
- Relaksowa (Załęże)
- rondo prof. Jana Obrąpalskiego (elektroenergetyk, Piotrowice)
- skwer Nad Ślepiotką (Ligota)

Białystok:
- św. Kingi (Nowe Miasto)
- 42 Pułku Piechoty (Wygoda)
- Rzędziana, Arktyczna, Polarna (Zawady)
- Żaglowa (Dojlidy Górne/Zagórki)
- inż. Mieczysława Królika (naczelnik wydziału gospodarki komunalnej, Jaroszówka/Bagnówka)
Teresy Torańskiej (Wygoda/Bagnówka)
- Żurawia (Dojlidy)
- Świętokrzyska (Antoniuk i Dziesięciny I)
Tadeusza Mazowieckiego, Stefana Kisielewskiego (Centrum/Śródmieście)
- gen. Stanisława Sosabowskiego (Jaroszówka i Wygoda/Wygoda i Pieczurki), gen. Nikodema Sulika (Wygoda/Pieczurki)
- rondo gen. abpa Mirona Chodakowskiego (prawosławny ordynariusz polowy, Jaroszówka i Wygoda/Wygoda)
Mikołaja Hajduka (literat w języku białoruskim, Nowe Miasto/Ścianka)
- Laurowa (Dojlidy Górne/Halickie)
- Nagietkowa (Dojlidy Górne)

Gdynia:
Czesława Niemena (d. Promenada Ireny Kwiatkowskiej)
- skwer Ireny Kwiatkowskiej
- węzeł Żołnierzy Wyklętych
- węzeł Antoniego Jasińskiego (wójt Chyloni, Cisowa)
Lecha Bądkowskiego (pisarz, działacz kaszubski)

Częstochowa:
- Wielkopolska

Radom:
- park Ustronie
- Przemysłowa, Biznesowa
- Zakopiańska
- ks. Szymona Chodowicza (proboszcz parafii św. Piotra, d. część Terenowej)
- Sadków

Sosnowiec:
- plac św. Rafała Józefa Kalinowskiego

Toruń:
- rondo Elany
- Golubska (Rudak)
- mjr. Wacława Kryńskiego (oficer ułanów, Stawki)
- rondo Polaków Poszkodowanych przez Rzeszę Niemiecką
- aleja Bogusława Magiery (nauczyciel, filmowiec amator, Bydgoskie Przedmieście)
- most gen. Elżbiety Zawackiej
- estakada mgr. inż. Marka Sudaka (projektant mostów)

Kielce:
- Sieje, d. Sieje Dąbrowa, Stare Sieje, d. Sieje
- Permska
- Dereniowa włączona do Jałowcowej
- Konstantego Miodowicza
- skwer Edmunda Niziurskiego

Gliwice:
- Puławska (Kozłówka)
- rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
- Chabrowa, Gryczana (Bojków Wschód)
- Pistacjowa (Bojków, d. część Parkowej)
- Wandy Rutkiewicz (Żerniki)
- Bielika (Wójtowe Pola)
- Słowików, Kolibrów (Wójtowe Pola)

Zabrze:
- Borowikowa
- rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Bytom:
- skwer Bł. Matki Teresy z Kalkuty
- Bożeny Odlanickiej-Poczobutt (laryngolog, społecznik)
- Srebrna, Łabędzia, Golfowa, Kamienna

Rzeszów:
- zniesiono Augustyna Kordeckiego
- Anny German (os. Kotuli)
- św. Kingi (Wilkowyja)
- Promykowa (Biała II)
- rondo abpa Ignacego Tokarczuka (Śródmieście Północ)

Olsztyn:
- Brylantowa (os. Generałów)
- Marka Kotańskiego (os. Nad Jeziorem Długim)
- 15 Dywizji (os. Wojska Polskiego i Nad Jeziorem Długim)
- Dragonów (os. Wojska Polskiego)

Bielsko-Biała:
brak

Ruda Śląska:
- rondo Marii i Lecha Kaczyńskich
- Borówkowa (Kochłowice)
- Stanisława Nabzdyka (kierownik szkoły, Bielszowice)
- Jeżynowa (Kochłowice)
- Poziomkowa (Kochłowice)

Rybnik:
- Józefa Cyrana (wiceprezydent, Zamysłów)

Tychy:
- Wisławy Szymborskiej, św. Elżbiety
- aleja Dębów Pamięci

Dąbrowa Górnicza:
- Franciszkańska
- Migdałowa
- Magnoliowa, Zielona Dolina

Płock:
- Franciszka Dorobka (dyr. Woj. Domu Kultury), Themersonów (artyści awangardowi, Stefan - twórca poezji semantycznej)
- św. Jerzego
- rondo Żołnierzy Wyklętych

Elbląg:
brak

Opole:
- pasaż Grygolunasa i Święcickiego (twórcy Festiwalu Piosenki w Opolu)
- wiadukt Żołnierzy Wyklętych
- skwer Renaty Schumann (pisarka, dziennikarka - decyzja unieważniona)
- rondo Jerzego Szczakiela (żużlowiec, pierwszy polski indywidualny mistrz świata)
- most Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Porannej Rosy
- rondo Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu
- Berylowa

Gorzów Wielkopolski:
- Włókiennicza, Chemiczna, Nylonowa, Kordowa, Przędzalnicza, Poliamidowa, Dziewiarska
- Pirytowa

Wałbrzych:
brak

Zielona Góra:
- park Kolei Szprotawskiej
- plac mjra Adama Lazarowicza (wiceprezes IV Zarządu WiN)
- rondo Anny German

Włocławek:
brak

Tarnów:
- rondo Niepodległości
- Wiesława Wody (poseł, wojewoda tarnowski), aleja Jana Pawła II, rondo Żołnierzy Wyklętych
- skwer Artystów im. Jerzego Brauna (prz. Rady Jedności Nar., Delegat Rządu na Kraj), skwer Romualda Wowkonowicza (dyrektor zakładów azotowych i gazowni)

Chorzów:
- Wilhelma Redena (pruski minister górnictwa i hutnictwa)
- Modrzewiowa, Cedrowa
- Planty Śląskie

Koszalin:
- rondo Władysława Husejki (marsz. województwa zachodniopomorskiego, prz. rady miejskiej, os. Nowobramskie)
- Cypryjska (os. Unii Europejskiej)
- Rzepakowa, Niezapominajek (Raduszka)
- Ptasia (Lubiatowo)
- Zefirowa, Panoramiczna (Jamno - Łabusz)
- Władysława Grabskiego, ronda Danuty Siedzikówny „Inki”, gen. Stefana Roweckiego „Grota” (os. Nowobramskie)
- Edmunda Dobrzyckiego (starosta, rektor Akademii Rolniczej w Szczecinie), Wołyńska, ronda Działkowców, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK (os. Lechitów),
- Tychowska (Raduszka)

Kalisz:
- Inwestorska (Dobrzec i Szczypiorno)
- rondo wiceadm. Jerzego Włodzimierza Świrskiego

Legnica:
- plac Ottomara Oertela (d. plac Śląski, nadburmistrz Legnicy)
Mieczysława Piskozuba, Władysława Dybowskiego (wiceprezydent, adiutant J. Hallera), Śmigłowcowa (pionier administracji miejskiej), Hangarowa
- Wiktorii Wiedeńskiej, Antenowa, Koszarowa, Radarowa
Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta

Grudziądz:
- rondo Augustyna Blocha (kompozytor, organista)

Jaworzno:
- rondo Żołnierzy Wyklętych
- Obrońców Września 1939 roku

Słupsk:
Mieczysława Fogga, Tadeusza Nalepy, Ryszarda Riedla, Jana Kiepury, Andrzeja Zauchy, Hanki Ordonówny, Duńska, Fińska, Litewska, Łotewska, Szwedzka, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Jastrzębie-Zdrój:
- rondo Włodzimierza Ostaszewskiego (budowniczy kopalń)
- Rekreacyjna, zniesiono Józefa Obracaja
- Porozumienia Jastrzębskiego za Porozumień Jastrzębskich


czwartek, 30 stycznia 2014

Podsumowanie roku 2012 i 2013: znaczki, monety, okolicznościowe uchwały, doktoraty honoris causaCzas na zakończenie podsumowania 2012 r. i...rozpoczęcie podsumowania 2013. Mam nadzieję, że to drugie pójdzie znacznie sprawniej niż to pierwsze. Aby tak się stało, połączyłem w jednym wpisie informacje na temat wyemitowanych w tych latach okolicznoścowych znaczków pocztowych i monet, przyznanych przez polskie uczelnie doktoratów honoris causa oraz rocznicowych uchwał Sejmu i Senatu RP. Wbrew nie pozbawionemu podstaw twierdzeniu, jakoby stanowiły one aktywność zastępczą parlamentarzystów, kilka razy stanowiły one przedmiot zaciętych debat. Mam na myśli oczywiście decyzję o nieustanowieniu przez Sejm 2013 Rokiem Powstania Styczniowego w 150. rocznicę jego wybuchu oraz semantyczne łamańce w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej. Na szczęście jak widać z zamieszczonego poniżej wykazu nie brakowało konsensusu w kwestii uczczenia pamięci ważnych wydarzeń i postaci z historii polskiej kultury, nauki, naszego udziału w II wojnie światowej, a także Kościoła.

Jeżeli mowa o doktoratach honoris causa, trwała dobra passa Jerzego Buzka i Szewacha Weissa, po raz pierwszy na listach wyróżnionych znaleźli się też Bronisław Komorowski i Jerzy Owsiak. Uhonorowano także kilku noblistów, także polskiego pochodzenia (ponownie Aarona Ciechanovera i Franka Wilczka) oraz polonijnego astronautę Scotta Parazynskiego. Przy okazji zaktualizowałem analogiczny wpis dotyczący 2011 r., zastrzegam jednak, że obydwa mogą jeszcze ulec uzupełnienieniu. Uwaga! Jeżeli przy nazwisku polskiego profesora brakuje nazwy uczelni, oznacza to, że wykłada on w tej, która nadała mu doktorat.

maj 2012 r:
miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (Senat)
wrzesień 2012:
miesiąc pamięci gen. Stanisława Sosabowskiego (Senat)
październik 2012:
miesiąc pamięci gen. Stanisława Maczka (Senat)
listopad 2012:
miesiąc pamięci Brunona Schulza (Senat)
2013:
Rok Jana Czochralskiego, Juliana Tuwima, Powstania Styczniowego (Senat), Witolda Lutosławskiego
2014:
Rok św. Jana z Dukli, Jana Karskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Oskara Kolberga, Odrodzenia Senatu w Polsce, Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego(dwie ostatnie: Senat)

okolicznościowe uchwały Sejmu w 2012:
-70. rocznica powstania Armii Krajowej
-200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego
-100. rocznica urodzin Jana Rybkowskiego
-uczczenie pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
-75. rocznica rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
-90. rocznica powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego
-hołd wszystkim zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937–1938
-90. rocznica rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni
-20. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Mołdawii
-uczczenie pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem
-uczczenie pamięci Zofii i Stefana Korbońskich 
-70. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych
-70. rocznica wysiedleń z Zamojszczyzny
-70. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”
-100. rocznica urodzin Jerzego Turowicza
-90. rocznica zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza

okolicznościowe uchwały Senatu w 2012:
-100. rocznica śmierci bł. Bronisława Markiewicza
-200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego
-120. rocznica urodzin Stefana Banacha
-30. rocznica utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”
-100. rocznica śmierci Bolesława Prusa
-100. rocznica urodzin Zygmunta Szadkowskiego
-90. rocznica powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego
-25. rocznica beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny
-10. rocznica ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski
-70. rocznica powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów

okolicznościowe uchwały Sejmu w 2013:
-120. rocznica urodzin gen. Stanisława Sosabowskiego
-200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego
-150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
-150. rocznica powstania Teatru Polskiego w Warszawie
-120. rocznica powstania Polskiej Partii Socjalistycznej
-70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
-140. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego
-30. rocznica śmierci Grzegorza Przemyka
-220 rocznica urodzin Aleksandra Fredry
-uczczenie pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r.
-70. rocznica Zbrodni Wołyńskiej
-70. rocznica buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince
-330. rocznica bitwy pod Wiedniem
-200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego
-50. rocznica śmierci sierż. Józefa Franczaka ps. Lalek
-1150. rocznica misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian
-95. rocznica powstania rządu Ignacego Daszyńskiego
-65. rocznica śmierci kardynała Augusta Hlonda
-uczczenie pamięci żołnierzy polskich poległych pod Lenino
-95. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych
-95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
-32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
-90. rocznica śmierci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera

okolicznościowe uchwały Senatu w 2013:
-90. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej
-70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
-30. rocznica śmierci Grzegorza Przemyka 
-25. rocznica strajków i protestów 1988 r.
-70. rocznica Zbrodni Wołyńskiej
-uczczenie pamięci Wojciecha Trąmpczyńskiego
-100. rocznica urodzin bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
-600. rocznica Unii Horodelskiej

uczczenie pamięci uchwałą po śmierci w 2013: Tadeusz Mazowiecki (Sejm i Senat), abp Ignacy Tokarczuk (Senat)

monety okolicznościowe: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html (m.in. Stefan Banach, Hipolit Cegielski, Grzegorz Ciechowski, Agnieszka Osiecka)

znaczki pocztowe: http://www.kzp.pl/?artykul=kat-zn-index (najbardziej ucieszyło mnie uczczenie 200. rocznicy urodzin Leopolda Kronenberga i karta pocztowa z niedźwiedziem Wojtkiem)

grób Jana Rybkowskiego

doktoraty honoris causa

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2012: Józef Dubiński (profesor, dyr. Gł. Instytutu Górnictwa, geofizyk i geomechanik), Eugeniusz Świtoński (profesor mechaniki Politechniki Śląskiej)
2013: Lakshmi N. Mittal (indyjski biznesmen, właściciel firmy Arcelor), Dan Shechtman (izraelski chemik, nagroda Nobla w 2011), Herbert Wirth (prezes KGHM Polska Miedź)

Akademia Muzyczna w Katowicach
2012 Stanisław Skrowaczewski (kompozytor, dyrygent)

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
2012 Witold Kieżun (profesor Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej UW, teoretyk zarządzania, prakseolog)
2013 Adam Daniel Rotfeld (minister spraw zagr. 2005, ekspert polityki bezpieczeństwa)

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
2013: Czesław Kupisiewicz
Gdański Uniwersytet Medyczny
2012 Zdzisław Wajda (profesor chirurgii, rektor Akademii Med. 1993-99)
2013 Yvan Vander Heyden (belgijski profesor farmacji)

Katolicki Uniwersytet Lubelski
2012: Marian Kucała (profesor filologii polskiej), kard. Gianfranco Ravasi (prz. Papieskiej Rady Kultury, biblista, hebraista), Robert Spaemann (niemiecki filozof)
2013: Kiko Argüello (malarz, współtwórca Drogi Neokatechumenalnej)

Politechnika Białostocka
2012: Zenon Mróz (prof. mechaniki materiałów IPPT PAN)

Politechnika Częstochowska
2012: January Bień (prof. inż. środowiska, rektor 2005-08, b. senator), Ryszard Borowiecki (prof. ekonomiki i org. przemysłu, pierwszy rektor Uniw. Ekonomicznego w Krakowie), Michal Kolcun (słowacki elektroenergetyk), Jurij Projdak (ukr. metalurg), Andrzej Tylikowski (prof. mechaniki Politechniki Warsz.)
2013: Henryk Dyja (prof. obróbki plastycznej, rektor 2002-05)

Politechnika Koszalińska
2012: Michał Białko (prof. elektronik)

Politechnika Krakowska
2012: Stanisław Mrowec (prof. inżynierii materiałowej AGH)

Politechnika Łódzka
2012: Jan Krysiński (profesor mechaniki płynów, rektor 1990-96 i 2002-2008), Wojciech Stec (profesor chemii bioorganicznej  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, wiceprezes PAN 2007-10)
2013: Wadim Krysko (rosyjski specjalista mechaniki drgań), Bogdan Marciniec (profesor chemii i rektor 1988-90 UAM), Marcin Wiercigroch (profesor inżynierii materiałów uniwersytetu w Aberdeen)

Politechnika Opolska
2013 Kazimierz Zakrzewski (prof. maszyn elektrycznych Politechniki Łódzkiej)

Politechnika Poznańska
2012: Janusz Rajski (profesor, dyr, naukowy firmy Mentor Graphics Corp., elektronik i informatyk), Peter Wriggers (niemiecki profesor mechaniki budowlanej)

Politechnika Świętokrzyska
2012 Jerzy Buzek, Zbigniew Witold Engel (profesor AGH, twórca wibroakustyki)
2013 Antoni J. Tajduś (profesor mechaniki górotworu, rektor AGH 2006-2012), Władysław Włosiński (profesor inżynierii materiałowej Politechniki Warszawskiej)

Politechnika Warszawska
2012 ks. Michał Heller (profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, filozof przyrody i teolog), Jean Paul Larçon (francuski ekonomista i politolog)

Politechnika Wrocławska
2012 Jurij Bobało (ukraiński radiotechnik, rektor Politechniki Lwowskiej)
2013 Eckhard Beyer (niemiecki fizyk, specjalista laserów)

Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2013 Jan Gawęcki (profesor dietetyk Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Marek Kłodziński (profesor Instytutu Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN, ekonomista)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2012 Sándor Kerekes​ (węgierski profesor wiedzy o środowisku)

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2013: Robert Cialdini (amerykański psycholog społeczny), Szewach Weiss

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
2012 John Maxwell Coetzee (południowoafrykański pisarz, Nagroda Nobla 2003)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2012: Krzysztof Jajuga (profesor statystyki i ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), Andrzej Korzeniowski (profesor towaroznawstwa, rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, wcześniej UE tamże)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2013 Janusz Lewandowski

Uniwersytet Gdański
2013 Bernd baron von Maydell (niemiecki profesor prawa socjalnego)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2012 ks. Michał Heller, Wacław Szybalski (profesor onkologii w USA), Frank Wilczek (amer. fizyk pol. pochodzenia, Nagroda Nobla 2004), Adam Zagajewski (literat)
2013 Andrzej Grzegorczyk (profesor IFiS PAN, matematyk, logik), Franz H. Messerli (amerykański kardiolog)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2012 Jerzy Buzek, Václav Klaus (prezydent Czech), Andrzej Schinzel (profesor Instytutu Matematyki PAN, badacz teorii liczb)
2013 abp Ján Babjak (greckokatolicki metropolita preszowski - Słowacja), abp Józef Michalik

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2012: Michał Kleiber (profesor IPPT PAN, prezes PAN, minister nauki 2001-05)
2013: Bronisław Komorowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2012 Xavier Coqueret (francuski chemik molekularny), Mykoła Krykun (ukraiński historyk), Frank Wilczek (amer. fizyk pol. pochodzenia, Nagroda Nobla 2004)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2012: Aaron Ciechanover (izraelski biolog o pol. korzeniach, Nagroda Nobla 2004)

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2012: Roman Kaliszan (profesor farmakologii, rektor Gd. Uniwersytetu Med. 2005-08)
2013: Marek Konarzewski (profesor ekologii Uniwersytetu w Białymstoku), Maria Siemionow (profesor transplantolog w Cleveland)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2012 Andrzej Bogusławski (profesor teorii języka UW)

Uniwersytet Opolski
2012 Byung Kwon Cheong (koreański profesor, tłumacz literatury polskiej), Rolf Fieguth (niemiecki slawista)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
2012 kard. Tarcisio Bertone (watykański sekretarz stanu)
2013 ks. Stanisław Czerwik (profesor teologii liturgii), ks. Hieronim Fokciński (jezuita, b. dyr. Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych), Lorenzo Ornaghi (włoski politolog, min. kultury 2011-13)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
2012: Štefan Hraška (słowacki botanik), Jacek Majchrowski (profesor UJ, historyk, prezydent Krakowa), Aharon Seidenberg (izraelski pedagog ur. w Warszawie)
2013: Salah Mejri (francuski języzkoznawca), Jerzy Owsiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2013: Marian Budzyński (profesor etologii, hipolog)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2013: Ludwik Malendowicz (profesor endokrynolog Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, b. prezes Pol. Zw. Filatelistów)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2012: Jan Gawęcki (profesor dietetyk Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
2013: Jerzy Woźnicki (profesor elektronik, rektor PW 1996-2002)

Uniwersytet Szczeciński
2012: Edward Balcerzan (profesor UAM, teoretyk literatury)

Uniwersytet Śląski
2012: Christian von Bar (niemiecki prawnik), Wojciech Kilar, Sławomir Mrożek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
2012: Udo Arnold (niemiecki historyk Zakonu Krzyżackiego)

Uniwersytet Warszawski
2012 Jurij D. Apresjan (rosyjski językoznawca), Hans Hauben (belgijski historyk starożytności), Sir Charles Antony Richard Hoare (brytyjski informatyk), Henryk Skarżyński (profesor otolaryngolog, twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach), Elie Wiesel (amerykański pisarz i dziennikarz, Nagroda Nobla 1986)

Uniwersytet Zielonogórski
2012: Marian Piotr Kaźmierkowski (profesor PW, energoelektronik)
2013: Lech Górniewicz (profesor matematyki UMK)

Warszawski Uniwersytet Medyczny
2013: Per-Anders Abrahamsson (szwedzki urolog, pracuje w USA)

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
2013: Scott Edward Parazynski (amerykański astronauta, lekarz)