czwartek, 30 stycznia 2014

Podsumowanie roku 2012 i 2013: znaczki, monety, okolicznościowe uchwały, doktoraty honoris causaCzas na zakończenie podsumowania 2012 r. i...rozpoczęcie podsumowania 2013. Mam nadzieję, że to drugie pójdzie znacznie sprawniej niż to pierwsze. Aby tak się stało, połączyłem w jednym wpisie informacje na temat wyemitowanych w tych latach okolicznoścowych znaczków pocztowych i monet, przyznanych przez polskie uczelnie doktoratów honoris causa oraz rocznicowych uchwał Sejmu i Senatu RP. Wbrew nie pozbawionemu podstaw twierdzeniu, jakoby stanowiły one aktywność zastępczą parlamentarzystów, kilka razy stanowiły one przedmiot zaciętych debat. Mam na myśli oczywiście decyzję o nieustanowieniu przez Sejm 2013 Rokiem Powstania Styczniowego w 150. rocznicę jego wybuchu oraz semantyczne łamańce w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej. Na szczęście jak widać z zamieszczonego poniżej wykazu nie brakowało konsensusu w kwestii uczczenia pamięci ważnych wydarzeń i postaci z historii polskiej kultury, nauki, naszego udziału w II wojnie światowej, a także Kościoła.

Jeżeli mowa o doktoratach honoris causa, trwała dobra passa Jerzego Buzka i Szewacha Weissa, po raz pierwszy na listach wyróżnionych znaleźli się też Bronisław Komorowski i Jerzy Owsiak. Uhonorowano także kilku noblistów, także polskiego pochodzenia (ponownie Aarona Ciechanovera i Franka Wilczka) oraz polonijnego astronautę Scotta Parazynskiego. Przy okazji zaktualizowałem analogiczny wpis dotyczący 2011 r., zastrzegam jednak, że obydwa mogą jeszcze ulec uzupełnienieniu. Uwaga! Jeżeli przy nazwisku polskiego profesora brakuje nazwy uczelni, oznacza to, że wykłada on w tej, która nadała mu doktorat.

maj 2012 r:
miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (Senat)
wrzesień 2012:
miesiąc pamięci gen. Stanisława Sosabowskiego (Senat)
październik 2012:
miesiąc pamięci gen. Stanisława Maczka (Senat)
listopad 2012:
miesiąc pamięci Brunona Schulza (Senat)
2013:
Rok Jana Czochralskiego, Juliana Tuwima, Powstania Styczniowego (Senat), Witolda Lutosławskiego
2014:
Rok św. Jana z Dukli, Jana Karskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Oskara Kolberga, Odrodzenia Senatu w Polsce, Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego(dwie ostatnie: Senat)

okolicznościowe uchwały Sejmu w 2012:
-70. rocznica powstania Armii Krajowej
-200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego
-100. rocznica urodzin Jana Rybkowskiego
-uczczenie pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
-75. rocznica rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
-90. rocznica powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego
-hołd wszystkim zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937–1938
-90. rocznica rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni
-20. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Mołdawii
-uczczenie pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem
-uczczenie pamięci Zofii i Stefana Korbońskich 
-70. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych
-70. rocznica wysiedleń z Zamojszczyzny
-70. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”
-100. rocznica urodzin Jerzego Turowicza
-90. rocznica zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza

okolicznościowe uchwały Senatu w 2012:
-100. rocznica śmierci bł. Bronisława Markiewicza
-200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego
-120. rocznica urodzin Stefana Banacha
-30. rocznica utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”
-100. rocznica śmierci Bolesława Prusa
-100. rocznica urodzin Zygmunta Szadkowskiego
-90. rocznica powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego
-25. rocznica beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny
-10. rocznica ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski
-70. rocznica powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów

okolicznościowe uchwały Sejmu w 2013:
-120. rocznica urodzin gen. Stanisława Sosabowskiego
-200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego
-150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
-150. rocznica powstania Teatru Polskiego w Warszawie
-120. rocznica powstania Polskiej Partii Socjalistycznej
-70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
-140. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego
-30. rocznica śmierci Grzegorza Przemyka
-220 rocznica urodzin Aleksandra Fredry
-uczczenie pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r.
-70. rocznica Zbrodni Wołyńskiej
-70. rocznica buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince
-330. rocznica bitwy pod Wiedniem
-200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego
-50. rocznica śmierci sierż. Józefa Franczaka ps. Lalek
-1150. rocznica misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian
-95. rocznica powstania rządu Ignacego Daszyńskiego
-65. rocznica śmierci kardynała Augusta Hlonda
-uczczenie pamięci żołnierzy polskich poległych pod Lenino
-95. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych
-95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
-32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
-90. rocznica śmierci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera

okolicznościowe uchwały Senatu w 2013:
-90. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej
-70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
-30. rocznica śmierci Grzegorza Przemyka 
-25. rocznica strajków i protestów 1988 r.
-70. rocznica Zbrodni Wołyńskiej
-uczczenie pamięci Wojciecha Trąmpczyńskiego
-100. rocznica urodzin bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
-600. rocznica Unii Horodelskiej

uczczenie pamięci uchwałą po śmierci w 2013: Tadeusz Mazowiecki (Sejm i Senat), abp Ignacy Tokarczuk (Senat)

monety okolicznościowe: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html (m.in. Stefan Banach, Hipolit Cegielski, Grzegorz Ciechowski, Agnieszka Osiecka)

znaczki pocztowe: http://www.kzp.pl/?artykul=kat-zn-index (najbardziej ucieszyło mnie uczczenie 200. rocznicy urodzin Leopolda Kronenberga i karta pocztowa z niedźwiedziem Wojtkiem)

grób Jana Rybkowskiego

doktoraty honoris causa

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2012: Józef Dubiński (profesor, dyr. Gł. Instytutu Górnictwa, geofizyk i geomechanik), Eugeniusz Świtoński (profesor mechaniki Politechniki Śląskiej)
2013: Lakshmi N. Mittal (indyjski biznesmen, właściciel firmy Arcelor), Dan Shechtman (izraelski chemik, nagroda Nobla w 2011), Herbert Wirth (prezes KGHM Polska Miedź)

Akademia Muzyczna w Katowicach
2012 Stanisław Skrowaczewski (kompozytor, dyrygent)

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
2012 Witold Kieżun (profesor Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej UW, teoretyk zarządzania, prakseolog)
2013 Adam Daniel Rotfeld (minister spraw zagr. 2005, ekspert polityki bezpieczeństwa)

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
2013: Czesław Kupisiewicz
Gdański Uniwersytet Medyczny
2012 Zdzisław Wajda (profesor chirurgii, rektor Akademii Med. 1993-99)
2013 Yvan Vander Heyden (belgijski profesor farmacji)

Katolicki Uniwersytet Lubelski
2012: Marian Kucała (profesor filologii polskiej), kard. Gianfranco Ravasi (prz. Papieskiej Rady Kultury, biblista, hebraista), Robert Spaemann (niemiecki filozof)
2013: Kiko Argüello (malarz, współtwórca Drogi Neokatechumenalnej)

Politechnika Białostocka
2012: Zenon Mróz (prof. mechaniki materiałów IPPT PAN)

Politechnika Częstochowska
2012: January Bień (prof. inż. środowiska, rektor 2005-08, b. senator), Ryszard Borowiecki (prof. ekonomiki i org. przemysłu, pierwszy rektor Uniw. Ekonomicznego w Krakowie), Michal Kolcun (słowacki elektroenergetyk), Jurij Projdak (ukr. metalurg), Andrzej Tylikowski (prof. mechaniki Politechniki Warsz.)
2013: Henryk Dyja (prof. obróbki plastycznej, rektor 2002-05)

Politechnika Koszalińska
2012: Michał Białko (prof. elektronik)

Politechnika Krakowska
2012: Stanisław Mrowec (prof. inżynierii materiałowej AGH)

Politechnika Łódzka
2012: Jan Krysiński (profesor mechaniki płynów, rektor 1990-96 i 2002-2008), Wojciech Stec (profesor chemii bioorganicznej  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, wiceprezes PAN 2007-10)
2013: Wadim Krysko (rosyjski specjalista mechaniki drgań), Bogdan Marciniec (profesor chemii i rektor 1988-90 UAM), Marcin Wiercigroch (profesor inżynierii materiałów uniwersytetu w Aberdeen)

Politechnika Opolska
2013 Kazimierz Zakrzewski (prof. maszyn elektrycznych Politechniki Łódzkiej)

Politechnika Poznańska
2012: Janusz Rajski (profesor, dyr, naukowy firmy Mentor Graphics Corp., elektronik i informatyk), Peter Wriggers (niemiecki profesor mechaniki budowlanej)

Politechnika Świętokrzyska
2012 Jerzy Buzek, Zbigniew Witold Engel (profesor AGH, twórca wibroakustyki)
2013 Antoni J. Tajduś (profesor mechaniki górotworu, rektor AGH 2006-2012), Władysław Włosiński (profesor inżynierii materiałowej Politechniki Warszawskiej)

Politechnika Warszawska
2012 ks. Michał Heller (profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, filozof przyrody i teolog), Jean Paul Larçon (francuski ekonomista i politolog)

Politechnika Wrocławska
2012 Jurij Bobało (ukraiński radiotechnik, rektor Politechniki Lwowskiej)
2013 Eckhard Beyer (niemiecki fizyk, specjalista laserów)

Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2013 Jan Gawęcki (profesor dietetyk Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Marek Kłodziński (profesor Instytutu Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN, ekonomista)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2012 Sándor Kerekes​ (węgierski profesor wiedzy o środowisku)

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2013: Robert Cialdini (amerykański psycholog społeczny), Szewach Weiss

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
2012 John Maxwell Coetzee (południowoafrykański pisarz, Nagroda Nobla 2003)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2012: Krzysztof Jajuga (profesor statystyki i ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), Andrzej Korzeniowski (profesor towaroznawstwa, rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, wcześniej UE tamże)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2013 Janusz Lewandowski

Uniwersytet Gdański
2013 Bernd baron von Maydell (niemiecki profesor prawa socjalnego)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2012 ks. Michał Heller, Wacław Szybalski (profesor onkologii w USA), Frank Wilczek (amer. fizyk pol. pochodzenia, Nagroda Nobla 2004), Adam Zagajewski (literat)
2013 Andrzej Grzegorczyk (profesor IFiS PAN, matematyk, logik), Franz H. Messerli (amerykański kardiolog)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2012 Jerzy Buzek, Václav Klaus (prezydent Czech), Andrzej Schinzel (profesor Instytutu Matematyki PAN, badacz teorii liczb)
2013 abp Ján Babjak (greckokatolicki metropolita preszowski - Słowacja), abp Józef Michalik

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2012: Michał Kleiber (profesor IPPT PAN, prezes PAN, minister nauki 2001-05)
2013: Bronisław Komorowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2012 Xavier Coqueret (francuski chemik molekularny), Mykoła Krykun (ukraiński historyk), Frank Wilczek (amer. fizyk pol. pochodzenia, Nagroda Nobla 2004)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2012: Aaron Ciechanover (izraelski biolog o pol. korzeniach, Nagroda Nobla 2004)

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2012: Roman Kaliszan (profesor farmakologii, rektor Gd. Uniwersytetu Med. 2005-08)
2013: Marek Konarzewski (profesor ekologii Uniwersytetu w Białymstoku), Maria Siemionow (profesor transplantolog w Cleveland)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2012 Andrzej Bogusławski (profesor teorii języka UW)

Uniwersytet Opolski
2012 Byung Kwon Cheong (koreański profesor, tłumacz literatury polskiej), Rolf Fieguth (niemiecki slawista)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
2012 kard. Tarcisio Bertone (watykański sekretarz stanu)
2013 ks. Stanisław Czerwik (profesor teologii liturgii), ks. Hieronim Fokciński (jezuita, b. dyr. Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych), Lorenzo Ornaghi (włoski politolog, min. kultury 2011-13)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
2012: Štefan Hraška (słowacki botanik), Jacek Majchrowski (profesor UJ, historyk, prezydent Krakowa), Aharon Seidenberg (izraelski pedagog ur. w Warszawie)
2013: Salah Mejri (francuski języzkoznawca), Jerzy Owsiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2013: Marian Budzyński (profesor etologii, hipolog)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2013: Ludwik Malendowicz (profesor endokrynolog Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, b. prezes Pol. Zw. Filatelistów)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2012: Jan Gawęcki (profesor dietetyk Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
2013: Jerzy Woźnicki (profesor elektronik, rektor PW 1996-2002)

Uniwersytet Szczeciński
2012: Edward Balcerzan (profesor UAM, teoretyk literatury)

Uniwersytet Śląski
2012: Christian von Bar (niemiecki prawnik), Wojciech Kilar, Sławomir Mrożek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
2012: Udo Arnold (niemiecki historyk Zakonu Krzyżackiego)

Uniwersytet Warszawski
2012 Jurij D. Apresjan (rosyjski językoznawca), Hans Hauben (belgijski historyk starożytności), Sir Charles Antony Richard Hoare (brytyjski informatyk), Henryk Skarżyński (profesor otolaryngolog, twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach), Elie Wiesel (amerykański pisarz i dziennikarz, Nagroda Nobla 1986)

Uniwersytet Zielonogórski
2012: Marian Piotr Kaźmierkowski (profesor PW, energoelektronik)
2013: Lech Górniewicz (profesor matematyki UMK)

Warszawski Uniwersytet Medyczny
2013: Per-Anders Abrahamsson (szwedzki urolog, pracuje w USA)

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
2013: Scott Edward Parazynski (amerykański astronauta, lekarz)


wtorek, 21 stycznia 2014

Cmentarz Witomiński w Gdyni


 miejsce pamięci obrońców wybrzeża z 1939 r. w kwaterze 1 Cmentarza Witomińskiego

W ubiegłym roku napisałem na blogu o gdańskich cmentarzach: Srebrzysko i Garnizonowym. Od tego czasu przeszukując źródła historyczne zdążyłem się przekonać, że na praktycznie każdej trójmiejskiej nekropolii można znaleźć groby osób zasłużonych dla tego regionu. W tym roku miałem okazję bliżej przyjrzeć się trzem z nich - gdyńskiemu Witominu oraz cmentarzom: katolickiemu i komunalnemu w Sopocie. Rezultaty moich rekonensansów będę sukcesywnie publikował, pamiętając o innych tematach typowych dla końcówki roku i początku nowego. Mam nadzieję, że w 2014 r. uda mi się znaleźć czas na zapoznanie się z cmentarzami w gdyńskim Orłowie, Oksywiu i Obrońców Wybrzeża w Redłowie oraz gdańskiej Oliwie i Starych Szkotach (a być może jeszcze innymi). Były to dla mnie w pewnym stopniu przełomowe spacery, ponieważ po raz pierwszy posługiwałem się aparatem fotograficznym zamiast smartfona.

Także z tego powodu, że założony w czerwcu 1929 r. cmentarz Witomiński był pierwszym miejscem pochówków poza rodzinną Mierzeją Wiślaną, które miałem okazję poznać w 2003 r. - wtedy jeszcze niestety nie w związku z historyczno-fotograficznym hobby, lecz smutną sytuacją związaną ze szkołą średnią (są na nim pochowani również członkowie mojej rodziny ze strony matki). Było to także pierwsze po Powązkach miejsce spoczynku, którym zainteresowałem się dzięki lekturze poświęconej mu książki - Gdyńskie cmentarze: o twórcach miasta, portu i floty Małgorzaty Sokołowskiej i Wiesławy Kwiatkowskiej. Stanowi ono świetne źródło informacji o zasłużonych gdynianach (zawiera m.in. krótkie notki o wszystkich gdyńskich ofiarach hitlerowskich egzekucji w Piaśnicy), szczególnie tych, którzy odcisnęli swoje piętno na pierwszych dekadach historii miasta. Jest to tym bardziej wartościowa publikacja, że w Internecie wciąż brakuje informacji na temat wybitnych postaci polskich kadr morskich - zarówno marynarki wojennej, jak i handlowej. A chwilami ma się wrażenie, że napis "komandor" lub "kapitan" widnieje tam na co drugim nagrobku...

Na Witominie nie zachowało się wiele nagrobków sprzed II wojny światowej. Większość pogrzebów przed 1939 r. odbywała się w w północnej części cmentarza. Tam spoczęli m.in. Jan Radtke, ksiądz Wacław Surman, matka i rodzeństwo Eugeniusza Kwiatkowskiego. O obronie miasta przed hitlerowcami przypominają groby poległych (m.in. kmdra ppor. Zdzisława Horyda i kpt. Antoniego Kasztelana) w kwaterze 1. Na terenie cmentarza spoczywa również siedmiu zastrzelonych podczas demonstracji w grudniu 1970 r. Pamiątkowe monumenty przypominają o głośnych katastrofach morskich.

 pomnik ofiar zatonięcia s/s Brda w duńskim Hamstholt 10 stycznia 1975 r. w kwaterze 55. Zginęło 10 osób.

pomnik ofiar zatonięcia masowca Leros Strength 8 lutego 1997 r. w kwaterze 1 (po prawej stronie alei głównej)

pomnik ofiar zatonięcia promu Jan Heweliusz 14 stycznia 1993 r. w kwaterze 50 (po lewej stronie alei głównej)

Podobnie jak inne nekropolie Trójmiasta, Cmentarz Witomiński zwraca uwagę swoim malowniczym tarasowym układem dopasowanym do ukształtowania lesistego terenu, na którym jest położony. Nie da się za to znaleźć na nim wielu interesujących dzieł rzeźbiarskich. Ekspresją wyróżniają się figury na grobach Edmunda Martyńskiego w kwaterze 55 oraz małżeństwa Włazłowskich: malarki Marii Epstein i zasłużonego lekarza radiologa Zbigniewa w kwaterze 59, zaś rozmiarami: pomnik tragicznie zmarłego Jacka Konrada Wątorskiego (kwatera 69) oraz mogiły wiceadm. Zdzisława Studzińskiego (1922-76, dowódca Marynarki Wojennej 1955-69, poseł 1952-69) i prezydent Gdyni Franciszki Cegielskiej, które górują odpowiednio nad Starą (kwatera 77) i Nową (kwatera 26) Aleją Zasłużonych w zachodniej części cmentarza.


Obydwie służyły jako miejsce pochówku przede wszystkim członków aparatu partyjnego i oficerów marynarki wojennej PRL, jednak znalazły w nich wieczną przystań także prochy naprawdę wybitnych jednostek. W przypadku starej alei byli to m.in. dyr. naukowy Państwowej Szkoły Morskiej, wykładowca mechaniki Michał Kisielewski (1901-73), pierwszy rektor Wyższej Szkoły Morskiej w l. 1969-71 Bohdan Kowalczyk (1922-77), kapitan m.in. s/s Warszawa i m/s Batory, poseł 1957-61, autor książek Tadeusz Meissner (1902-66), kapitan m.in. s/s Kraków, kawaler Virtuti Militari za wojnę polsko-bolszewicką Bolesław Mikszta (1904-77), red, nacz. "Dziennika Bałtyckiego" 1945-48 i "Słowa Powszechnego w Wilnie" 1936-39, prz. Miejskiego Komitetu SD Bolesław Wit-Święcicki (1901-76), szef pilotów portu szczecińskiego i kapitan portu w Gdyni 1962-67 Tadeusz Hieronim Wysocki (1904-67). W nowej pochowano m.in. pierwszego polskiego kapitana żegługi wielkiej rybołówstwa morskiego Wiktora Gorządka (1908-88), patrona ulicy w gdańskim Brzeźnie, aktora Teatru Wybrzeże Tadeusza Gwiazdowskiego (1918-83), malarza, wykładowcę PWSSP, projektanta polichromii gdańskiej starówki i poznańskiego Starego Rynku Maksymiliana Kasprowicza (1906-86), zastępcę dowódcy ORP "Piorun" kmdra ppor. Wieńczysława Kona (1912-83), Waleriana Lachnitta (1913-82), kierownika literackiego Państw. Teatrów Dramatycznych w Szczecinie (1952-55) i Teatru Wybrzeże w Gdańsku (1955-59), pierwszego dyrektora Teatru Dramatycznego w Gdyni (co ciekawe, jeden z dyrektorów gdyńskiego Teatru "Komedia" będzie bohaterem kolejnego cmentarnego wpisu na tym blogu i to bynajmniej nie poświęconego Trójmiastu), dyr. technicznego PRO 1951-58, wicedyr. Gdańskiego Urzędu Morskiego 1958-73, specjalistę wydobycia wraków Witolda Poinca (1908-82) oraz por. Ignacego Wietrzyńskiego (1892-1980), dowódcę kompanii w powstaniu wielkopolskim, patrona ulicy we Wrześni. Pozostając przy Wielkopolsce, ulica we Włoszakowicach nosi imię tamtejszej działaczki patriotycznej, która przed wojną wyjechała z rodziną do Gdyni, Apolonii Prałat-Czarneckiej (1888-1956, grób w kwaterze 71).

Spośród wybitnych postaci pochowanych na Cmentarzu Witomińskim patronami ulic w Gdyni zostały następujące osoby:
Danuta Baduszkowa (1919-78) - dyrektorka Teatru Muzycznego od 1973, jego patronka, zał. Studium Aktorsko-Wokalnego (kw. 62-1-4)
Karol Olgierd Borchardt (1905-86) - pisarz marynista, z-ca komendanta "Daru Pomorza", Wyższej Szkoły Morskiej (kw. 53-22-17/1)

Franciszka Cegielska (1946-2000) - prezydent Gdyni 1990-98, posłanka od 1997, minister zdrowia 1999-2000, wykładowca Wyższej Szkoły Morskiej (kw. 26-17-1a)
Kazimierz Demel (1889-1978) - profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, z-ca kierownika Morskiego Laboratorium Rybackiego (kw. 77-22-17)
Augustyn Dolatkowski (1903-77) - komandor, profesor i dr h.c. Wojskowej Akademii Medycznej, naczelnik miejskiego Wydziału Zdrowia 1945-46 (kw. 63-13-3/1)
Aleksander Dulin (1885-1954) - kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Portu Wojennego, dyr. szkoły muzycznej, dyrygent Filharmonii Bałtyckiej (kw. 52-7-90)
Zygmunt Horyd (1896-1939) - komandor podporucznik, szef Budownictwa Wybrzeża Morskiego, dowódca batalionu w obronie wybrzeża, patron 43 Bazy Lotnictwa Morskiego (kw. 1-4-2)
Antoni Hryniewicki (1878-1946) - długoletni dyrektor Morskiego Urzędu Rybackiego (kw. 3-16-1)
Joachim Joachimczyk (1914-81) - podporucznik, fotoreporter w powstaniu warszawskim, wywiadowca Tajnego Hufca Harcerzy, dyr. Technikum Tworzyw Sztucznych (kw. 26-37-13)
Kazimierz Jurkiewicz (1912-85) - dyr. Państwowej Szkoły Morskiej 1967-68, kapitan "Daru Pomorza" 1953-77,  pierwszy kustosz jachtu jako muzeum (kw. 51-25-24)
Jan Kamrowski (1883-1956) - pierwszy gdyński nauczyciel-Polak i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 (kw. 63-72-5)
Antoni Kasztelan (1896-1942) - kapitan, szef kontrwywiadu w Dowództwie Obrony Wybrzeża, wbrew międzynar. konwencjom zgilotynowany w hitlerowskim więzieniu Neubau w Królewcu (kw. 1-3-3/2)
Leon Kąkol (1898-1976) - porucznik, kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 1950-54 i 1957-68 (kw. 5-5-15)
Stanisław Kosko (1898-1939) - kapitan, od 1937 dyr. Państwowej Szkoły Morskiej, d-ca ORP Gdynia (kw. 26-41-21)
Wiesława Kwiatkowska (1936-2006) - dziennikarka, autorka książek o Gdyni, działaczka opozycji demokratycznej; uczestniczyłem w spotkaniu z nią jako uczeń III LO (k. 4-13-13)
Ignacy Oziewicz (1887-1966) - pułkownik, d-ca 29 Dywizji Piechoty 1937-39, 1942-43 z-ca komendanta gł. NOW, 1943 komendant gł. NSZ (kw. 51-25-11)
Bolesław Polkowski (1900-89) - komendant hufca ZHP w Gdyni 1933-35, profesor Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, twórca Morskiego Rocznika Statystycznego, honorowy prezes Oddziału Morskiego PTTK (kw. 50-14-1)
Benedykt Porożyński (1909-45) - komendant Morskiego Rejonu Harcerzy 1935-39, organizator Szarych Szeregów na Pomorzu, zmarł podczas ewakuacji KL Stutthof (kw. 1-15-25)
Jan Radtke (1872-1958) - pierwszy polski wójt Gdyni 1918-26 (kw. 3-6-4)
Bolesław Romanowski  (1910-68) - komandor, d-ca okrętów podwodnych (Jastrząb, Dzik, Sęp) i ich zgrupowań, zastępca komendanta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (kw. 68-10-15/2)
Wiktor Roszczynialski (1900-72) - trzeci adwokat w historii Gdyni, radny, działacz kaszubski (kw. 12-16-23/1)
Julian Rummel (1878-1954) - propagator budowy Gdyni, członek magistratu, prezes Związku Armatorów Polskich, dyrektor Żeglugi Polskiej (kw. 61-13-2)
Antoni Suchanek (1901-82) - wybitny malarz marynista (kw. 59-28-26)
Wojciech Surman (1892-1933) - od 1930 r. pierwszy proboszcz parafii Najświętszej Rodziny na Grabówku (kw. 1-51-2)
Wacław Szczeblewski (1888-1965) - malarz, zał. Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych (kw. 72-23-11/1a)
Henryk Szymański (1921-81) - komendant Tajnego Hufca Harcerzy 1940-42 i Morskiego Rejonu Harcerzy (kw. 26-40-12)
Jan Śmidowicz (1879-1950) - budowniczy infrastruktury miejskiej, m.in. magazynów portowych, dworca kolejowego, wodociągów i kanalizacji (kw. 71-19-18)
Edmund Śmierzchalski (1923-2001) - komendant Tajnego Hufca Harcerzy 1943-45 (kw. 61-27-14)
Jadwiga Titz-Kosko  (1902-89) - reumatolog, zał. Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Cetniewie (kw. 26-41-21)
Beata Zakowicz (1966-95) - pielęgniarka w Szpitalu Morskim, zmarła ratując życie pacjentce (kw. 69-47-20)

Z racji dorobku i zajmowanych stanowisk warto wspomnieć również o takich postaciach, jak:
Zygmunt Beczkowicz (1887-1985) - senator 1935-39, poseł w Rydze 1933-35, wojewoda nowogródzki 1926-31, wileński 1933-35, prezes Pol. Tow. Krajoznawczego 1945 (kw. 26-19-2)
Alfred Czermiński (1923-2011) - profesor nauk o zarządzaniu, dr h.c. Uniwersytetu Gdańskiego, zał. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni (kw. 51-20-12)
Stanisław Darski (1891-1983) - minister żeglugi 1956-64, profesor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, dyrektor Żeglugi Polskiej, mistrz Polski w tenisie (kw. 57-19-15)
Stanisław Gierszewski (1929-93) - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, historyk Pomorza (kw. 27-54-1)
Stefan Gorazdowski (1911-62) - komendant "Daru Pomorza" 1945-52, kapitan s/s "Wilia/Modlin" (kw. 71-34-12)
Maria Hrabowska (1936-2008) - profesor patomorfologii klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, przewodnicząca ZHP 1996-2001 (kw. 55-32-34a)
Piotr Hulewicz (1913-55) - komendant rejonu gdyńskiego Polskiej Armii Powstania, zmarł w Drewnicy w moim rodzinnym powiecie nowodworskim (kw. 58-4-22)
Ludwik Janczyszyn (1923-94) - admirał, dowódca Marynarki Wojennej 1969-86, poseł 1972-89 (kw. 50-8-4)
Maciej Korwin (1953-2013) - dyrektor Teatru Muzycznego od 1995, wcześniej w Kaliszu, Opolu i Powszechnego w Łodzi (kw. 61-18-15)
Edmund Kosiarz (1929-94) - komandor porucznik, pisarz marynista, red. nacz. "Przeglądu Morskiego|", szef Wydz. Historycznego Marynarki Woj. (kw. 74-4-3)
Jacek Labuda (1947-93) - śpiewak operetkowy, solista m.in. Operetki Warszawskiej i Teatru Syrena (kw. 68-2-11)
Tadeusz Marchlewski (1892-1967) - poseł 1935-38, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni (kw. 59-36-13)
Kazimierz "Kachu" Ostrowski (1917-99) - malarz, profesor PWSSP w Gdańsku, patron nagród Oddziału Gdańskiego ZPAP (kw. 52-5-28/2)
Stefan Ryś (1906-75) - porucznik, z-ca szefa Wydz. Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Gł. ZWZ-AK (kw. 12-12-13)
Józef Sas-Hoszowski (1889-1955) - płk dypl., d-ca Morskiej (1937-39) i Warszawskiej Brygady Obrony Narodowej (kw. 61-72-8)
Franciszek Treder (1903-80) - twórca, kustosz i patron Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (kw. 26-12-4/1)
Romuald Waga (1936-2008) - admirał, dowódca Marynarki Wojennej 1989-96 (kw. 56-30-5)
Bogdan Węgrzyniak (1933-76) - wicemistrz Europy kategorii ciężkiej w boksie w 1953 (kw. 90-13-9; kolumbarium we wschodniej części cmentarza)

Cmentarz Witomiński to też miejsce pochówku sześciu kontradmirałów (Kazimierza Bossego, Witolda Glińskiego, Gereona Grzeni-Romanowskiego, Aleksego Parola, Zygmunta Rudomino i Władysława Szczerkowskiego), generała dywizji Sebastiana Strzałkowskiego i generała brygady Henryka Rzepkowskiego oraz kilku komandorów pełniące funkcje admiralskie, np. szefa sztabu Marynarki Wojennej w latach 1949-51, represjonowanego w okresie stalinowskim Mariana Wojcieszka (1901-74). Rola Witomina jako nekropolii polskiej floty zmalała w ostatnich latach na rzecz odnowionego cmentarza na Oksywiu, zaś większość pochówków cywilnych przejął nowy cmentarz komunalny w podgdyńskim Kosakowie. Pozostaje jednak miejscem pogrzebów członków wielu gdyńskich rodzin, powstało też w nim już czwarte, nadal częściowo niezagospodarowane kolumbarium (kwatera 77). Niewiadomą pozostaje los wielu nierzadko przedwojennych grobów z nieuregulowanymi opłatami (m.in. dziecinnych).
Widok z kwatery 51 na 52