środa, 23 lipca 2014

Podsumowanie roku 2013: Odznaczeni najwyższymi orderami państwowymi

Brak czasu nie pozwala mi już na dłuższe komentarze do postów. Zresztą co można powiedzieć o roku tak ubogim w dekoracje orderami wysokich klas (tylko dwa Ordery Orła Białego, obydwa dla cudzoziemców)? Jak zawsze niektórych można było się spodziewać ze względu na polityczną przeszłość prezydenta, innych z racji upływu czasu od przyznania kawalerom poprzednich odznaczeń. Tradycyjnie jednak znalazła się wśród nich pewna liczba osób skądinąd niesłusznie zapomnianych, więc choćby z tego względu warto wymienić wszystkich.

7 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Teresa Sławomira Torańska (1944-2013) - dziennikarka, pisarka (pośmiertnie)

11 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Rafael Fernández-Pita y Gonzalez (ur. 1950) - dyrektor generalny Rady Unii Europejskiej

21 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
gen. bryg. Krzysztof Aleksander Bondaryk (ur. 1959) - odchodzący szef ABW, b. wicemin. spraw wewn. i adm.

24 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Wojciech Władysław Gasparski (ur. 1936) - prof. prakseologii, b. prorektor Akademii L. Koźmińskiego, dyr. Centrum Etyki Biznesu
Andrzej Kazimierz Tomczak (ur. 1922) - prof. archiwistyki UMK

25 stycznia

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Tadeusz Eder (ur. 1933) - dyr. lwowskiej opery

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego
mjr Krzysztof Marek Woźniak (1976-2013) - oficer GROM, zginął w Afganistanie (pośmiertnie)

30 stycznia

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Tomas Venclova (ur. 1937) - litewski literat, tłumacz, red. "Zeszytów Literackich", prof. Uniwersytetu Yale

1 lutego

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Hillary Diane Rodham Clinton (ur. 1947) - sekretarz stanu USA, b. senator i pierwsza dama

5 lutego

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Tadeusz Milewski - dyr. Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Pol. Zw. Niewidomych

19 lutego

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzysztof Jerzy Michalski (1948-2013) prof. filozofii UW, Boston University, rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, tłumacz (pośmiertnie)
Danuta Anna Sitarska (ur. 1938) - prof. bibliotekoznawstwa UJ

27 lutego

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
gen. bryg. Aleksander Arkuszyński (ur. 1918) - d-ca oddziału partyzanckiego "Grom"

8 marca

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Allan Mieczysław Starski (ur. 1943) - scenograf filmowy i teatralny, laureat Oscara

14 marca

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Josep Antoni Duran I Lleida (ur. 1952) - prz. Komisji Spraw Zagr. hiszp. Izby Deputowanych, b. wiceprz. międzynarodówki chadeckiej4

27 marca

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Jerzy Wiktor Kwaśniewski - sędzia Sądu Najwyższego

9 kwietnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Stanisław Henryk Fijałkowski (ur. 1922) - malarz, drzeworytnik, b. wiceprezes Pol. Komitetu AIAP, prof. PWSSP w Łodzi

10 kwietnia

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Simha Rotem (ur. 1925) - weteran Żydowskiej Organizacji Bojowej

11 kwietnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Thierry de Montbrial (ur. 1943) - zał. Franc. Inst. Stosunków Międzynar. (IFRI)

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Michael David Danby (ur. 1955) - australijski deputowany

15 kwietnia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Tomasz Stanisław Dietl (ur. 1950) - profesor Inst. Fizyki PAN, członek PAN i PAU

18 kwietnia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Jacek Rafał Imiela - profesor, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, ordynator Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
Janusz Marian Majewski (ur. 1931) - reżyser filmowy, honorowy prezes Stow. Filmowców Polskich, dramatopisarz
Andrzej Krzysztof Siezieniewski (ur. 1951) - prezes zarządu Polskiego Radia, b. dyr. Informacyjnej Agencji Radiowej

24 kwietnia

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Czesław Okińczyc (ur. 1955) - prezes Radia "Znad Wilii", b. poseł na litewski Sejm

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Andrzej Henryk Kralczyński (ur. 1943) - b. senator, działacz bielskiej "Solidarności"
Edmund Marek Krasowski (ur. 1955) - b. poseł i dyr. Oddziału IPN w Gdańsku

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Jacques Boisson - monakijski sekretarz stanu
płk Luc Fringant - szambelan księcia Monako
gen. James N. Mattis (ur. 1950) - d-ca amerykańskich sił szybkiego reagowania
Philippe Narmino - prz. Rady Państwa Monako
gen. Walter Natynczyk (ur. 1957) - szef Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, b. szef sztabu
Björn Erik Savén - prezes IK Investment Partners, mecenas UJ

6 maja

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Ludwig Zimmerer (1924-87) - niemiecki dziennikarz, kolekcjoner sztuki ludowej

11 maja

Order Orła Białego
Ivo Josipović (ur. 1957) - prezydent Chorwacji, prawnik, kompozytor

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Tatjana Josipović - pierwsza dama Chorwacji, profesor prawa

15 maja

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
gen. Mieczysław Kazimierz Cieniuch (ur. 1951) - szef Sztabu Generalnego, b. przedstawiciel WP przy NATO i UE, obecnie ambasador w Ankarze

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego
gen. bryg. Bogdan Józef Tworkowski - z-ca szefa sztabu d-ca wojsk lądowych NATO w Izmirze, b. d-ca 6 Brygady Powietrznodesantowej

21 maja

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Petra Erler - b. czł. gabinetu komisarza UE ds. rozszerzenia

4 czerwca

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Krzysztof Marek Opawski (1950-2013) - prz. rady nadz. PKP, b. min. infrastruktury i prz. Rady Giełdy Papierów Wartościowych

7 czerwca

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Jan Kłygul (ur. 1922) - weteran AK z Łotwy

24 czerwca

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
François Bronislaw Chapeville (Franciszek Chrapkiewicz) (ur. 1924) - profesor biochemii na Sorbonie, odkrywca hirudyny

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Gabriel Marie Joseph Anselme de Broglie (ur. 1931) - historyk, kanclerz Instytutu Francuskiego, czł. Akademii Fr.

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Alain Jean Marie Delcamp (ur. 1946) - sekretarz gen. Senatu Francji

8 lipca

Order Orła Białego
Karolos Papoulias (ur. 1929) - prezydent Grecji, b. minister spraw zagr.

12 lipca

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Otto Lambsdorff (1926-2009) - min. gospodarki i technologii Niemiec, przewodn. FDP

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Andrzej Piotr Grzywacz (ur. 1943) - profesor nauk leśnych, b. prorektor SGGW, wicemin. ochrony środowiska, czł. PAN
Stanisław Leon Luft (ur. 1924) - profesor Instytutu Reumatologicznego
Krzysztof Kazimierz Pawłowski (ur. 1934) - architekt, profesor Politechniki Łódzkiej, b. prezes Polskiego Komitetu ICOMOS

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Klaus-Heinrich Standke (ur. 1935) - b. dyrektor ds. przemysłu w UNESCO i ONZ, działacz Trójkąta Weimarskiego
gen. Harald Sunde (ur. 1954) - dowódca norweskiej armii
Taavi Toom (ur. 1970) - ambasador Estonii w Polsce

1 sierpnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Daniel Kazimierz Duda - profesor Akademii Marynarki Woj.

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego
płk Marcin Przemysław Fitas (ur. 1972) - szef Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojsk., obecnie szef Zarządu Prewencji w Komendzie Gł., szkolił afgańską żandarmerię
ppłk Jarosław Andrzej Górowski - d-ca 24 batalionu ułanów i zgrupowania "Alfa" w Afganistanie
płk Maciej Szczepan Siudak - szef w Szefostwie Uzbrojenia, b. d-ca II zmiany PKW Czad

7 sierpnia

Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego
gen. bryg. Andrzej Władysław Tuz (ur. 1962) - d-ca 12 Brygady Zmechanizowanej i XII zmiany PKW w Afganistanie

14 sierpnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
William Warren Bradley (ur. 1943) - b. koszykarz, senator ze stanu New Jersey

27 sierpnia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
płk Konstanty Bronisław Miodowicz (1951-2013) - szef kontrwywiadu, poseł (pośmiertnie)

30 sierpnia

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Teodor Viorel Meleşcanu (ur. 1941) - szef rumuńskiego wywiadu, b. minister spraw zagr. i obrony

12 września

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Sławomir Piotr Mrożek (1930-2013) - dramatopisarz, prozaik, rysownik
ks. abp Alfons Nossol (ur. 1932) - emerytowany biskup opolski, arcybiskup "ad personam"

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Dorota Simonides (ur. 1928) - profesor filologii Uniwerytetu Wrocł. i Opolskiego, b. posłanka i senator

19 września

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Krystian Zimerman (ur. 1956) - pianista, dyrygent, zwycięzca IX Międzynar. Konkursu im. F. Chopina

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Zygmunt Rolat - amerykański biznesmen ur. w Częstochowie, mecenas (Muzeum Historii Żydów Pol.)

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Zygmunt Stanisław Machoy (ur. 1924) - profesor biochemii Akademii Med. w Poznaniu

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Christopher S. Murphy (ur. 1973) - senator i b. kongresmen z Connecticut

1 października

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Hubert Wanyura - profesor stomatologii Akademii Med. w Warszawie

3 października

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Ivan  Del Vechio (ur. 1950) - ambasador Chorwacji w Polsce

10 października

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Karel Schwarzenberg (ur. 1937) - b. minister spraw zagr. Czech

17 października

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Hirofumi Nakasone (ur. 1945) - b. min. spraw zagr. Japonii
Yoshiho Umeda (1949-2012) - przedsiębiorca, działacz opozycji demokr.

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Katsuyuki  Kambara - dyr. generalny NSK Europe Ltd.

25 października

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
Krystyna Jagoda Mrugalska (ur. 1937) - prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Jan Sechter (ur. 1968) - ambasador Czech w Polsce

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Dariusz Sapiński (ur. 1954) - prezes grupy Mlekovita

31 października

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
ppor./ppłk Stanisław Aronson (ur. 1925) - weteran AK i armii izraelskiej
Samuel Willenberg (ur. 1923) - izraelski zeźbiarz, malarz, uczesnik buntu w KL Treblinka w 1943

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Zeev Baran (ur. 1935) - konsul honorowy RP w Jerozolimie, architekt

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Nguyen Hoang (ur. 1955) - ambasador Wietnamu w Polsce

2 listopada

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Jacek Bocheński (ur. 1926) - pisarz, publicysta, b. prezes polskiego PEN-Clubu

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Adam Zygmunt Massalski (ur. 1942) - przewodn. ZHP, b. rektor Akademii Świętokrzyskiej i senator

8 listopada

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
John David Dingell (ur. 1926) - kongresmen pol. pochodzenia ze stanu Michigan

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Katarzyna Baranek (1885-1943) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Siedliska pod Miechowem)
Łucja Baranek (1908-43) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Siedliska pod Miechowem)
Wincenty Baranek (1899-1943) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Siedliska pod Miechowem)
Halina Bobrowska (ur. 1929) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kraków)
Janina Chromczak - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kajetanówka na Lubelszczyźnie)
Zofia Czarkowska - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata"
Krystyna Dańko (ur. 1917) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Otwock)
Teresa Dietrich (ur. 1927) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kraków)
Zofia Dziadek (ur. 1923) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Włodzimierz Wołyński)
Zofia Janina Gajewska (ur. 1927) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Brwinów)
Wanda Katarzyna Kołomijska (ur. 1932) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Brwinów)
Mieczysław Konieczny (ur. 1925) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Dzierżążnia koło Działoszyc)
Krystyna Kozłowska (ur. 1928) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Warszawa)
Helena Janina Kuśmierz - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Lubelszczyzna)
Alfred Kwarciak (ur. 1932) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Dubno)
Witold Wincenty Lisowski (ur. 1932) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Henryków pod Warszawą)
Stanisław Markowski (ur. 1927) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"
Zofia Teresa Mielniczek - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata"
Stefan Mikołajczyk (ur. 1929) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"
Teodozja Nieściur - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata"
Wacław Zbysław Nowiński (ur. 1925) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Warszawa)
Wacława Paczek (ur. 1924) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Warszawa)
Jadwiga Proczek (1886-1942) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Natalia Proczek (1920-42) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Stanisław Proczek (1923-42) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Tomasz Proczek (1874-1942) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Maria Magdalena Sankowska (1924-2014) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Raszyn)
Marianna Sieńska (1914-42) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Kolonia Dąbrowa pod Łaskarzewem)
Teresa Jadwiga Strutyńska-Christov (ur. 1927) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Drohobycz)
Helena Woś (ur. 1919) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata"
Stanisław Wróbel (ur. 1920) - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" (Wola Załężna pod Opocznem)
Wanda Karolina Zalewska (ur. 1914) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Warszawa)
Wanda Krystyna Załuska (ur. 1913) - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata" (Warszawa)

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Marcel Kurpershoek (ur. 1949) - ambasador Holandii w Polsce

14 listopada

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Georg Milbradt (ur. 1945) - b. premier Saksonii, pochodzi z okolic Wągrowca

15 listopada

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Roman Jan Duda (ur. 1935) - prof. matematyki, b. rektor Uniwersytetu Wrocł., senator i wicemin. edukacji nar.
Mariusz Hermansdorfer (ur. 1940) - dyr. Muzeum Nar. we Wrocławiu

19 listopada

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Leszek Stanisław Żukowski (ur. 1929) - prof. technologii drewna SGGW, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK

25 listopada

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP
Guido Westerwelle (ur. 1961) - wicekanclerz i min. spraw zagr. Niemiec, prz. FDP

26 listopada

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP
Conrad Bruch (ur. 1960) - ambasador Luksemburga w Polsce
John Ennis Pepper (ur. ok. 1938) - b. prezes Disneya i Procter & Gamble

28 listopada

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Włodzimierz Jan Blajerski (ur. 1950) - b. poseł, wicemin. spraw wewn. i wiceprezes PCK
Zbigniew Chrzanowski - dyr. Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie

3 grudnia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Nathalie Gorbanevskaya (1936-2013) - rosyjska poetka, dziennikarka, tłumaczka literatury pol. zam. we Francji (pośmiertnie)
Jerzy Roman Woyke - prof. pszczelnictwa SGGW

1 komentarz:

  1. Wreszcie :) Trochę pewnie "wina" Monitora Polskiego - ale ostatnio nadgonili już do kwietnia 2014. Rok 2013... rok orderowej zadyszki. Po bogatych latach poprzednich prezydent trochę przystopował. Powrócił do dekoracji wysokim OOP-em sprawiedliwych wśród narodów świata (chyba prezydent Lech Kaczyński pierwszy miał taką praktykę, ale nie mam pewności). Dywagacje, czy klasa orderu nie jest za wysoka, byłyby w przypadku tych osób jednak pewnie niesmaczne (podobnie jak masowe odznaczenie posmoleńskie).

    Rok 2014 też nie będzie bardzo bogaty, ale na pewno ciekawszy. Mamy OOB Hanny Suchockiej i Michała Hellera, kilka KW (Szewińska), Komandorski z Gwiazdą Krzyżanowskiej. Do tego duże uroczystości odznaczania ludzi kultury i mediów. Konsekwentnie natomiast nie było sportowego szału i nowi medaliści złoci otrzymali tylko kawalerie.

    OdpowiedzUsuń