czwartek, 30 stycznia 2014

Podsumowanie roku 2012 i 2013: znaczki, monety, okolicznościowe uchwały, doktoraty honoris causaCzas na zakończenie podsumowania 2012 r. i...rozpoczęcie podsumowania 2013. Mam nadzieję, że to drugie pójdzie znacznie sprawniej niż to pierwsze. Aby tak się stało, połączyłem w jednym wpisie informacje na temat wyemitowanych w tych latach okolicznoścowych znaczków pocztowych i monet, przyznanych przez polskie uczelnie doktoratów honoris causa oraz rocznicowych uchwał Sejmu i Senatu RP. Wbrew nie pozbawionemu podstaw twierdzeniu, jakoby stanowiły one aktywność zastępczą parlamentarzystów, kilka razy stanowiły one przedmiot zaciętych debat. Mam na myśli oczywiście decyzję o nieustanowieniu przez Sejm 2013 Rokiem Powstania Styczniowego w 150. rocznicę jego wybuchu oraz semantyczne łamańce w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej. Na szczęście jak widać z zamieszczonego poniżej wykazu nie brakowało konsensusu w kwestii uczczenia pamięci ważnych wydarzeń i postaci z historii polskiej kultury, nauki, naszego udziału w II wojnie światowej, a także Kościoła.

Jeżeli mowa o doktoratach honoris causa, trwała dobra passa Jerzego Buzka i Szewacha Weissa, po raz pierwszy na listach wyróżnionych znaleźli się też Bronisław Komorowski i Jerzy Owsiak. Uhonorowano także kilku noblistów, także polskiego pochodzenia (ponownie Aarona Ciechanovera i Franka Wilczka) oraz polonijnego astronautę Scotta Parazynskiego. Przy okazji zaktualizowałem analogiczny wpis dotyczący 2011 r., zastrzegam jednak, że obydwa mogą jeszcze ulec uzupełnienieniu. Uwaga! Jeżeli przy nazwisku polskiego profesora brakuje nazwy uczelni, oznacza to, że wykłada on w tej, która nadała mu doktorat.

maj 2012 r:
miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (Senat)
wrzesień 2012:
miesiąc pamięci gen. Stanisława Sosabowskiego (Senat)
październik 2012:
miesiąc pamięci gen. Stanisława Maczka (Senat)
listopad 2012:
miesiąc pamięci Brunona Schulza (Senat)
2013:
Rok Jana Czochralskiego, Juliana Tuwima, Powstania Styczniowego (Senat), Witolda Lutosławskiego
2014:
Rok św. Jana z Dukli, Jana Karskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Oskara Kolberga, Odrodzenia Senatu w Polsce, Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego(dwie ostatnie: Senat)

okolicznościowe uchwały Sejmu w 2012:
-70. rocznica powstania Armii Krajowej
-200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego
-100. rocznica urodzin Jana Rybkowskiego
-uczczenie pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
-75. rocznica rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
-90. rocznica powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego
-hołd wszystkim zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937–1938
-90. rocznica rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni
-20. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Mołdawii
-uczczenie pamięci polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem
-uczczenie pamięci Zofii i Stefana Korbońskich 
-70. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych
-70. rocznica wysiedleń z Zamojszczyzny
-70. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”
-100. rocznica urodzin Jerzego Turowicza
-90. rocznica zamordowania prezydenta Gabriela Narutowicza

okolicznościowe uchwały Senatu w 2012:
-100. rocznica śmierci bł. Bronisława Markiewicza
-200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego
-120. rocznica urodzin Stefana Banacha
-30. rocznica utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”
-100. rocznica śmierci Bolesława Prusa
-100. rocznica urodzin Zygmunta Szadkowskiego
-90. rocznica powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego
-25. rocznica beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny
-10. rocznica ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski
-70. rocznica powołania do służby „Zawiszy” Szarych Szeregów

okolicznościowe uchwały Sejmu w 2013:
-120. rocznica urodzin gen. Stanisława Sosabowskiego
-200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego
-150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
-150. rocznica powstania Teatru Polskiego w Warszawie
-120. rocznica powstania Polskiej Partii Socjalistycznej
-70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
-140. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego
-30. rocznica śmierci Grzegorza Przemyka
-220 rocznica urodzin Aleksandra Fredry
-uczczenie pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r.
-70. rocznica Zbrodni Wołyńskiej
-70. rocznica buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince
-330. rocznica bitwy pod Wiedniem
-200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego
-50. rocznica śmierci sierż. Józefa Franczaka ps. Lalek
-1150. rocznica misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian
-95. rocznica powstania rządu Ignacego Daszyńskiego
-65. rocznica śmierci kardynała Augusta Hlonda
-uczczenie pamięci żołnierzy polskich poległych pod Lenino
-95. rocznica przyznania Polkom praw wyborczych
-95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
-32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
-90. rocznica śmierci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera

okolicznościowe uchwały Senatu w 2013:
-90. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej
-70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
-30. rocznica śmierci Grzegorza Przemyka 
-25. rocznica strajków i protestów 1988 r.
-70. rocznica Zbrodni Wołyńskiej
-uczczenie pamięci Wojciecha Trąmpczyńskiego
-100. rocznica urodzin bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
-600. rocznica Unii Horodelskiej

uczczenie pamięci uchwałą po śmierci w 2013: Tadeusz Mazowiecki (Sejm i Senat), abp Ignacy Tokarczuk (Senat)

monety okolicznościowe: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_okolicznosciowe/plan_emisyjny.html (m.in. Stefan Banach, Hipolit Cegielski, Grzegorz Ciechowski, Agnieszka Osiecka)

znaczki pocztowe: http://www.kzp.pl/?artykul=kat-zn-index (najbardziej ucieszyło mnie uczczenie 200. rocznicy urodzin Leopolda Kronenberga i karta pocztowa z niedźwiedziem Wojtkiem)

grób Jana Rybkowskiego

doktoraty honoris causa

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
2012: Józef Dubiński (profesor, dyr. Gł. Instytutu Górnictwa, geofizyk i geomechanik), Eugeniusz Świtoński (profesor mechaniki Politechniki Śląskiej)
2013: Lakshmi N. Mittal (indyjski biznesmen, właściciel firmy Arcelor), Dan Shechtman (izraelski chemik, nagroda Nobla w 2011), Herbert Wirth (prezes KGHM Polska Miedź)

Akademia Muzyczna w Katowicach
2012 Stanisław Skrowaczewski (kompozytor, dyrygent)

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
2012 Witold Kieżun (profesor Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej UW, teoretyk zarządzania, prakseolog)
2013 Adam Daniel Rotfeld (minister spraw zagr. 2005, ekspert polityki bezpieczeństwa)

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
2013: Czesław Kupisiewicz
Gdański Uniwersytet Medyczny
2012 Zdzisław Wajda (profesor chirurgii, rektor Akademii Med. 1993-99)
2013 Yvan Vander Heyden (belgijski profesor farmacji)

Katolicki Uniwersytet Lubelski
2012: Marian Kucała (profesor filologii polskiej), kard. Gianfranco Ravasi (prz. Papieskiej Rady Kultury, biblista, hebraista), Robert Spaemann (niemiecki filozof)
2013: Kiko Argüello (malarz, współtwórca Drogi Neokatechumenalnej)

Politechnika Białostocka
2012: Zenon Mróz (prof. mechaniki materiałów IPPT PAN)

Politechnika Częstochowska
2012: January Bień (prof. inż. środowiska, rektor 2005-08, b. senator), Ryszard Borowiecki (prof. ekonomiki i org. przemysłu, pierwszy rektor Uniw. Ekonomicznego w Krakowie), Michal Kolcun (słowacki elektroenergetyk), Jurij Projdak (ukr. metalurg), Andrzej Tylikowski (prof. mechaniki Politechniki Warsz.)
2013: Henryk Dyja (prof. obróbki plastycznej, rektor 2002-05)

Politechnika Koszalińska
2012: Michał Białko (prof. elektronik)

Politechnika Krakowska
2012: Stanisław Mrowec (prof. inżynierii materiałowej AGH)

Politechnika Łódzka
2012: Jan Krysiński (profesor mechaniki płynów, rektor 1990-96 i 2002-2008), Wojciech Stec (profesor chemii bioorganicznej  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, wiceprezes PAN 2007-10)
2013: Wadim Krysko (rosyjski specjalista mechaniki drgań), Bogdan Marciniec (profesor chemii i rektor 1988-90 UAM), Marcin Wiercigroch (profesor inżynierii materiałów uniwersytetu w Aberdeen)

Politechnika Opolska
2013 Kazimierz Zakrzewski (prof. maszyn elektrycznych Politechniki Łódzkiej)

Politechnika Poznańska
2012: Janusz Rajski (profesor, dyr, naukowy firmy Mentor Graphics Corp., elektronik i informatyk), Peter Wriggers (niemiecki profesor mechaniki budowlanej)

Politechnika Świętokrzyska
2012 Jerzy Buzek, Zbigniew Witold Engel (profesor AGH, twórca wibroakustyki)
2013 Antoni J. Tajduś (profesor mechaniki górotworu, rektor AGH 2006-2012), Władysław Włosiński (profesor inżynierii materiałowej Politechniki Warszawskiej)

Politechnika Warszawska
2012 ks. Michał Heller (profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, filozof przyrody i teolog), Jean Paul Larçon (francuski ekonomista i politolog)

Politechnika Wrocławska
2012 Jurij Bobało (ukraiński radiotechnik, rektor Politechniki Lwowskiej)
2013 Eckhard Beyer (niemiecki fizyk, specjalista laserów)

Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2013 Jan Gawęcki (profesor dietetyk Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), Marek Kłodziński (profesor Instytutu Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN, ekonomista)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2012 Sándor Kerekes​ (węgierski profesor wiedzy o środowisku)

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
2013: Robert Cialdini (amerykański psycholog społeczny), Szewach Weiss

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
2012 John Maxwell Coetzee (południowoafrykański pisarz, Nagroda Nobla 2003)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2012: Krzysztof Jajuga (profesor statystyki i ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), Andrzej Korzeniowski (profesor towaroznawstwa, rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, wcześniej UE tamże)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2013 Janusz Lewandowski

Uniwersytet Gdański
2013 Bernd baron von Maydell (niemiecki profesor prawa socjalnego)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2012 ks. Michał Heller, Wacław Szybalski (profesor onkologii w USA), Frank Wilczek (amer. fizyk pol. pochodzenia, Nagroda Nobla 2004), Adam Zagajewski (literat)
2013 Andrzej Grzegorczyk (profesor IFiS PAN, matematyk, logik), Franz H. Messerli (amerykański kardiolog)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2012 Jerzy Buzek, Václav Klaus (prezydent Czech), Andrzej Schinzel (profesor Instytutu Matematyki PAN, badacz teorii liczb)
2013 abp Ján Babjak (greckokatolicki metropolita preszowski - Słowacja), abp Józef Michalik

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2012: Michał Kleiber (profesor IPPT PAN, prezes PAN, minister nauki 2001-05)
2013: Bronisław Komorowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2012 Xavier Coqueret (francuski chemik molekularny), Mykoła Krykun (ukraiński historyk), Frank Wilczek (amer. fizyk pol. pochodzenia, Nagroda Nobla 2004)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2012: Aaron Ciechanover (izraelski biolog o pol. korzeniach, Nagroda Nobla 2004)

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2012: Roman Kaliszan (profesor farmakologii, rektor Gd. Uniwersytetu Med. 2005-08)
2013: Marek Konarzewski (profesor ekologii Uniwersytetu w Białymstoku), Maria Siemionow (profesor transplantolog w Cleveland)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2012 Andrzej Bogusławski (profesor teorii języka UW)

Uniwersytet Opolski
2012 Byung Kwon Cheong (koreański profesor, tłumacz literatury polskiej), Rolf Fieguth (niemiecki slawista)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
2012 kard. Tarcisio Bertone (watykański sekretarz stanu)
2013 ks. Stanisław Czerwik (profesor teologii liturgii), ks. Hieronim Fokciński (jezuita, b. dyr. Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych), Lorenzo Ornaghi (włoski politolog, min. kultury 2011-13)

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
2012: Štefan Hraška (słowacki botanik), Jacek Majchrowski (profesor UJ, historyk, prezydent Krakowa), Aharon Seidenberg (izraelski pedagog ur. w Warszawie)
2013: Salah Mejri (francuski języzkoznawca), Jerzy Owsiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2013: Marian Budzyński (profesor etologii, hipolog)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2013: Ludwik Malendowicz (profesor endokrynolog Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, b. prezes Pol. Zw. Filatelistów)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2012: Jan Gawęcki (profesor dietetyk Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
2013: Jerzy Woźnicki (profesor elektronik, rektor PW 1996-2002)

Uniwersytet Szczeciński
2012: Edward Balcerzan (profesor UAM, teoretyk literatury)

Uniwersytet Śląski
2012: Christian von Bar (niemiecki prawnik), Wojciech Kilar, Sławomir Mrożek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
2012: Udo Arnold (niemiecki historyk Zakonu Krzyżackiego)

Uniwersytet Warszawski
2012 Jurij D. Apresjan (rosyjski językoznawca), Hans Hauben (belgijski historyk starożytności), Sir Charles Antony Richard Hoare (brytyjski informatyk), Henryk Skarżyński (profesor otolaryngolog, twórca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach), Elie Wiesel (amerykański pisarz i dziennikarz, Nagroda Nobla 1986)

Uniwersytet Zielonogórski
2012: Marian Piotr Kaźmierkowski (profesor PW, energoelektronik)
2013: Lech Górniewicz (profesor matematyki UMK)

Warszawski Uniwersytet Medyczny
2013: Per-Anders Abrahamsson (szwedzki urolog, pracuje w USA)

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
2013: Scott Edward Parazynski (amerykański astronauta, lekarz)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz