sobota, 9 lutego 2019

Aleja Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

Od publikacji ostatniego posta na tym blogu minął ponad rok. W tym czasie wiele się zmieniło. Zlikwidowałem jego profil na Facebooku, ponieważ zajmowanie się nim zabierało mi zbyt wiele czasu. Kontynuacja cyklu o nazewnictwie Warszawy nie ma w tej chwili sensu, ponieważ temat nowych patronów pojawia się rzadko. Być może pokuszę się komentarz, kiedy ostatecznie wyjaśni się sprawa z dekomunizacją - na razie trwa odwlekanie tematu i polityczna wojna na miny. Jestem już zdecydowany, że w 2020 r. stworzę stronę internetową, na której będę dzielił się swoimi znaleziskami z cmentarzy, a w poprzednim roku sporo fotografowałem, m.in. w Łodzi, Krakowie i Toruniu. Ten blog będzie jej elementem, a zanim tak się stanie, pojawi się tu kilka postów - przynajmniej te, które wstrzymywałem najdłużej, czyli dzisiejszy oraz opis cmentarzy Gdyni-Oksywie.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie to niezaprzeczalnie jedna z najsławniejszych, największych i najbardziej prestiżowych polskich nekropolii. O jego historycznym znaczeniu w ostatnich latach przypominały m.in. pogrzeby Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Wodeckiego, wcześniej - np. ekshumacja prochów Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Podobnie jak większość polskich cmentarzy, przed II wojną światową obywał się bez Alei Zasłużonych, aczkolwiek jak wiadomo aleja główna została wykorzystana do szczególnego wyeksponowania grobów Jana Matejki i Ignacego Daszyńskiego. W pasach równoległych do głównej osi cmentarza pochowano także m.in. Helenę Modrzejewską, Juliusza Kossaka i chemika Karola Olszewskiego, ale miało to mniej lub bardziej przypadkowy charakter. Zakończenie alei głównej stało się miejscem pamięci szwoleżerów rokitniańskich, ułanów poległych w powstaniu krakowskim 1923 r., po drugiej wojnie światowej również małopolskich partyzantów. Między pomnikami spoczywają tam m.in. kawaler Orderu Orła Białego gen. broni Zygmunt Zieliński, zastępca Stanisława Maczka jako dowódcy 1 Dywizji Pancernej gen. dyw. Klemens Rudnicki i płk Władysław Belina-Prażmowski. Dopiero pod koniec lat 40. XX w. postawiono przeznaczyć kwaterę LXVII i przeważająca część LXIX we wschodniej części nekropolii na miejsce pochówku osób traktowanych jako wzór obywatelskiej postawy.

Naturalnie, w okresie PRL jako "zasłużonych" lansowano przede wszystkim funkcjonariuszy partii komunistycznej, opanowanej przez nią administracji i jej "zbrojnego ramienia" - wojska, milicji i UB/SB. Dotyczy to szczególnie osób pochowanych w kwaterze LXVII. W mieście o tak długich tradycjach uniwersyteckich i artystycznych trudno byłoby jednak obyć się bez uczczenia w tym miejscu pamięci choćby pierwszych rektorów miejscowych wyższych uczelni w nowej rzeczywistości. Odpolitycznienie Alei (właściwie kwatery, pozostanę jednak przy tradycyjnym terminie) Zasłużonych miało miejsce dopiero po 1989 r. W związku z wyczerpaniem się miejsca, w 2012 r. wyznaczono nową przestrzeń dla honorowych pochówków w części przy ul. Prandoty nazywanej w pewnym uproszczeniu cmentarzem wojskowym. Jeśli wierzyć lokalnym mediom, podstawą nowej alei miało być kolumbarium, jednak na razie powstało tam tylko kilka grobów ziemnych.

Poniżej znajduje się lista wszystkich osób pochowanych w Alei, o których udało mi się znaleźć konkretne informacje. W niektórych przypadkach nie było to możliwe, ponieważ napisy na nagrobkach uległy zatarciu, co skłania do ciekawych refleksji, pamiętając los szczątków "żołnierzy niezłomnych" i innych opozycjonistów. Luki prawdopodobnie znikną, kiedy skończę kwerendę zdigitalizowanych numerów "Dziennika Polskiego", na razie jednak musiałem ją przerwać z powodu innych obowiązków. Nie pomijam postaci o mało chwalebnych życiorysach, ponieważ ich znalezienie się tam wiele mówi o mentalności PZPR-owskiej nomenklatury. Przyjąłem kolejność grobów zgodną z chronologiczną ekspansją alei, czyli z grubsza od południa ku północy. Źródłem numeracji grobów jest wyszukiwarka Zarządu Cmentarzy Komunalnych, a w kilku przypadkach - obserwacja własna. Artykuł przedstawia stan alej na 5 grudnia 2018 r., w przyszłości będzie uzupełniany.


LXVII płd. 1 1 prof. Janusz Supniewski (1899-1964) - członek PAU i PAN, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ, dyrektor Zakładu Farmakologii PAN 1954-64
LXVII płd. 1 2 Marian Puzio (1919?-1958) - członek MRN w Krakowie (PRL-owski odpowienik radnego), prezes zarządu okręgowego ZBoWiD, dyrektor Domu Książki
LXVII płd. 1 4 kmdr por. Franciszek Dąbrowski (1904-62) - zastępca dowódcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, przez niektórych historyków uważany za faktycznego dowódcę jej obrony w 1939, po drugiej wojnie światowej m.in. zastępca szefa biura dowódcy Marynarki Wojennej
LXVII płd. 1 6 Franciszek Więcławek (1905-60) - I sekretarz KD PZPR Nowa Huta 1953-55, I sekr. KP PPR Chrzanów 1945-46, oficer UB w stopniu kapitana
LXVII płd. 1 7 Marian Bomba (1897-1960) - dowódca konspiracyjnej Milicji Robotniczej PPS w województwie krakowskim
LXVII płd. 1 8 dr Dominik Gnoiński (zm. 1963) - z wykształcenia lekarz (?), kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego
LXVII płd. 1 9 Jan Hećko (1908-62) - działacz KPP, dyrektor Hoteli Miejskich 1953-56
LXVII płd. 2 1 dr Bolesław Drobner (1883-1968) - I sekr. KW PZPR 1956-57, kierownik Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia PKWN, prezydent Wrocławia w 1945, trzykrony Marszałek-Senior Sejmu PRL
LXVII płd. 2 5 Adam Polewka (1903-56) - publicysta, pisarz, poseł PZPR, wykładowca Szkoły Dramatycznej
LXVII płd. 2 7 prof. Stanisław Liwszyc (1893-1957) - internista w Akademii Medycznej, działacz Bundu i PPS
LXVII płn. 1 1 prof. Walery Goetel (1889-1972) - geolog, ekolog, 1939-51 rektor AGH, członek PAN, prezes Pol. Tow. Tatrzańskiego 1936-47, członek KRN z ramienia SD
LXVII płn. 1 2 doc. Franciszek Klocek (1914-72) - dyr. Instytutu Zootechniki 1966-72, dyr. Dep. Produkcji Zwierzęcej Ministerstwa Rolnictwa
LXVII płn. 1 3 Wacław Nowakowski (1888-1962) - kierownik artystyczny Teatru im. Słowackiego 1946-47, wcześniej aktor i reżyser teatralny w Warszawie i Katowicach


LXVII płn. 1 4 Antoni Fertner (1874-1959) - aktor komediowy, odtwórca głównej roli w pierwszym polskim filmie fabularnym Antoś pierwszy raz w Warszawie (1908)
LXVII płn. 1 5 Władysław Woźnik (1901-59) - aktor, dyrektor PWST w Krakowie 1947-49, dyr. Teatru Śląskiego w Katowicach i Polskiego w Poznaniu
LXVII płn. 1 6 Kazimierz Eustachiewicz (1893-1962) - wiceprz. WRN, wiceprz. WK SD 1949-50, starosta częstochowski 1932-33
LXVII płn. 1 8 prof. Stefania Łobaczewska (1888-1963) - muzykolog, rektor PWSM 1952-55, wykładowczyni UJ
LXVII płn. 1 9 prof. Teodor Marchlewski (1899-1962) - genetyk, rektor UJ 1947-56, członek PAU i prezydium PAN, poseł PZPR
LXVII płn. 1 10 prof. Zofia Kurzowa (1931-2003) - wykładowczyni polonistyki na UJ
LXVII płn. 1 11 prof. Julian Tokarski (1883-1961) - petrograf, wykładowca UJK (dziekan Wydz. Mat.-Przyr. 1936/37) i UJ, rektor Politechniki Lwowskiej w 1928, członek PAU i PAN, prezes Pol. Tow. Przyrodników im. Kopernika
LXVII płn. 1 12 prof. Leon Tochowicz (1897-1965) - internista, rektor AM od 1957
LXVII płn. 2 1 prof. Tadeusz Rogalski (1881-1957) - anatom, pierwszy rektor AM w 1950
LXVII płn. 2 2 Iwo Gall (1890-1959) - reżyser i scenograf teatralny, pedagog, 1946-49 dyr. artystyczny Teatru Wybrzeże w Gdańsku
prof. Halina Gallowa (1890-1974) - aktorka, profesor PWST, wykładowczyni Instytutu Reduty
LXVII płn. 2 3 prof. Mieczysław Czaja (1903-58) - genetyk, wicemin. rolnictwa 1952-57, kier. Zakładu Hodowli Doświadczalnej Zwierząt PAN, wykładowca USB, UJ i SGGW, członek PAN
LXVII płn. 2 4 prof. Witold Budryk (1891-1958) - inżynier górniczy, rektor AGH od 1956, członek PAN
LXVII płn. 2 5 prof. Rafał Taubenschlag (1881-1958) - historyk prawa, papirolog, dziekan Wydz. Prawa UJ w 1929, wykładowca UW, członek PAU i PAN
LXVII płn. 2 6 prof. Artur Malawski (1904-57) - kompozytor, dyrygent, wykładowca PWSM, prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej
LXVII płn. 2 7 Henryk Vogler (1911-2005) - pisarz, red. nacz. Wydawnictwa Literackiego 1953-58, kier. literacki Starego Teatru 1958-65, Teatru im. Słowackiego 1965-76
LXVII płn. 2 8 prof. Rudolf Weigl (1883-1957) - biolog, wynalazca szczepionki na tyfus plamisty, wykładowca UJK i Uniw. Pozn., członek PAU, z powodów politycznych nie przyznano mu Nagrody Nobla, jego lwowskie laboratorium pomogło uratować tysiące ludzi w czasie II wojny światowej
LXVII płn. 2 8a Jerzy Zimowski (1941-2007) - adwokat, wiceminister spraw wewn. 1990-96, działacz "pierwszej Solidarności" w Szczecinie
Janina Paradowska (1942-2016) - dziennikarka "Kuriera Pol." i "Życia Warszawy" (kier. działu polit.), publicystka "Polityki" i TOK FM
LXVII płn. 2 10 Zbigniew Skolicki (1908-71) - 1959-69 prz. Rady Narodowej miasta Krakowa, wiceprz. WRN, poseł PZPR


LXVII zach. 1 1 Józef Łabuz (1903-72) - sekr. okręgowy KPP w Lublinie, nacz. redaktor Polskiego Radia w Krakowie 1956-67, poseł PZPR
LXVII zach. 1 4 Wacław Pituła (1929-71) - I sekr. KD PZPR w Zwierzyńcu (1963-70) i Nowej Hucie (1970-71), red. nacz. "Gazety Krakowskiej" w 1971
Janina Pituła (1931-2017) - redaktorka "Dziennika Polskiego"
LXVII zach. 1 5 Stanisław Spyt (1916-69) - I sekr. KP PZPR w Chrzanowie 1954-60, czł. Centralnej Komisji Kontroli Part. i prz. Wojewódzkiej
LXVII zach. 1 6 mjr Józef Saturn (1899-1971) - dowódca 1 Krakowskiej Brygady AL im. B. Głowackiego, oficer MO
LXVII zach. 1 7 prof. Kazimierz Sokalski (1909-68) - budowniczy dróg i mostów, rektor Politechniki Krakowskiej od 1965, wykładowca AGH i Politecniki Wrocł.
LXVII zach. 1 8 Jan Wiktor (1890-1967) - pisarz, poseł na Sejm PRL
LXVII zach. 2 2 prof. Henryk Sztompka (1901-64) - pianista, juror konkursów chopinowskich., prorektor PWSM 1957-63
LXVII zach. 2 3 Mikołaj Bondarenko – Pawlak (1907-63) - I sekr. KM PZPR 1949-56, I sekr. KP PPR w Tarnowie 1948, wysoki funkcjonariusz KZMP
LXVII zach. 2 6 prof. Bronisław Rutkowski (1898-1964) - organista, rektor PWSM 1955-64, kier. artystyczny Filharmonii Krak. 1955-56
LXVII zach. 2 7 prof. Tadeusz Olbrycht (1891-1963) - dziekan Wydz. Zootechn. Uniw. i Politechn. Wrocł. 1950-53, wykładowca Akademii Weter. we Lwowie, Wyższej Szkoły Roln. we Wrocławiu
LXVII zach. 2 8 prof. Feliks Olszak (1904-1965) - metalurg, rektor AGH 1958-61


LXIX pas A I 3 Józef Zając (1905-76) - komendant Okręgu AL Kraków-Miasto i Podhale
LXIX pas A I 5 Zdzisław Wójtowicz (1923-77) - wicewojewoda krakowski, wiceprezydent miasta (wg napisu nagrobkowego)
LXIX pas A I 6 prof. Czesław Rzepiński (1905-95) - malarz kolorysta, członek grupy Zwornik, rektor ASP 1954-67
LXIX pas A I 9 Józef Nagórzański (1912-78) - przewodniczący prezydium WRN 1955-72, długoletni poseł PZPR
LXIX pas A I 10 prof. Mieczysław Karaś (1924-77) - polonista, rektor UJ 1972-77
LXIX pas A I 13 Halina Czerny-Stefańska (1922-2001) - pianistka, zwyciężczyni ex aequo Konkursu Chopinowskiego w 1949, radna Krakowa
prof. Ludwik Stefański (1917-82) - pianista, wykładowca Akademii Muzycznej
LXIX pas A I 15 Mieczysław Kieta (1920-84) - sekretarz Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy, red. nacz. "Gazety Krak.", "Dziennika Polskiego", "Przekroju"
Irena Kietowa (zm. 2018) - redaktor Polskiego Radia
LXIX pas A I 17 August Gołębiowski (1912-85) - II sekr. KM PPR w 1945, wg napisu na grobie - prezes Tow. Opieki nad Majdankiem
LXIX pas A II 1 Julian Jaworski (1926-75) - od 1971 wiceprezydent Krakowa, prz. Krak. Komitetu Sd w 1975, poseł na Sejm, adiunkt Inst. Odlewnictwa AGH
LXIX pas A II 2 Józef Skowronek (1905-81) - członek KPP, kierownik kadr Związku Zawodowego Metalowców
LXIX pas A II 4 Małgorzata Nowicka (1896-1977) - posłanka PPS i PZPR, wicedyr. departamentu w Min. Handlu Wewn.
LXIX pas A II 5 prof. Gabriel Kniaginin  (1905-80) - odlewnik, rektor Politechniki Śląskiej 1952-54, wykładowca AGH
LXIX pas A II 6 Eugeniusz Fulde (1911-81) - aktor, rektor PWST 1968-72
Katarzyna Meyer – Fulde (1931-84) - aktorka Teatru im. Słowackiego, wykładowczyni PWST
LXIX pas A II 7 Bohdan Waydowski (1923-78) - przewodniczący OM TUR w Krakowie i Spółdzielni Pracy "Gromada", komendant okręgu Małopolska Zachodnia Konfederacji Narodu, prezes "Cracovii" 1973-77
LXIX pas A II 9 Zygmunt Sakiewicz (1927-79) - wiceprezydent Krakowa, prezes OSP
LXIX pas A II 11 Władysław Wolski (1901-76) - minister administacji publ. 1949-50, z-ca kierownika resortu bezpieczeństwa publ. PKWN, sekr. gen. MOPR, prezes Pol. Związku Narciarskiego 1947-51
prof. Celina Bobińska – Wolska (1913-97) - historyk, wykładowczyni UJ i Instytutu Historii PAN
LXIX pas A II 12 Tadeusz Mrugacz (1907-78) - przewodniczący MRN 1954-57, poseł PZPR
LXIX pas A II 13 Franciszek Kusto (1901-81) - poseł PPR do KRN, sekr. gen. Centralnego Związku Spółdzielczego 1948-50
LXIX pas A II 15 dr Stanisław Strama (1931-84) - dyr. techniczny Huty im. Lenina 1976-78, dyr. naczelny Huty "Florian" i Huty Katowice
LXIX pas A II 16 Iwona Borowicka (1929-84) - primadonna Operetki Krakowskiej
LXIX pas A II 17 Stefan Otwinowski (1910-76) - prozaik, dramatopisarz, prezes oddziału ZLP i kierownik literacki teatrów w Krakowie  (Dramatycznych 1946-48, Satyryków 1952-56)


LXIX pas C 1 2 Włodzimierz Buczek (1931-86) - malarz, grafik, wykładowca ASP, zastępca członka KC PZPR
LXIX pas C 1 4 Bohdan Kołomyjski (1904-2001) - dyrektor Huty im. Lenina 1958-71, Huty Katowice
LXIX pas C 1 5 prof. Jonasz Stern (1904-88) - malarz, grafik, scenograf teatru Cricot, wykładowca ASP
LXIX pas C 1 6 Józef Banak (1920-89) - sekretarz ds. organizacyjnych KW PZPR 1959-65
LXIX pas C 1 8 Barbara Kwiatkowska – Lass (1940-95) - aktorka (Ewa w Ewa chce spać)
LXIX pas C 1 17 Leonard Chrzanowski (1890-1991) - prezydent Przemyśla 1934-39, starosta w Rawie Ruskiej 1928-30 i Łańcucie 1930-33
LXIX pas C 1a Marek Nawara (1956-2011) - marszałek województwa małopolskiego 1998-2002 i 2006-2010, poseł AWS 1997-98, prz. sejmiku samorządowego woj. krak., wójt Zielonek 1990-98
LXIX pas C 2 1 Bolesław Greczyński (1951-95) - aktor Teatru STU, reżyser filmowy
Stanisława Zawiszanka (właśc. Orzechowska-Piaskowska, 1914/17-2003) - aktorka
LXIX pas C 2 2 Wiesław Woda (1946-2010) - poseł ZSL i PSL, czł. Trybunału Stanu, wiceprezydent Krakowa 1987-90, wicewojewoda krakowski 1990-91, wojewoda tarnowski 1994-97
LXIX pas C 2 3 ks. gen. bryg. Adam Studziński (1911-2008) - dominikanin, kapelan 2 Korpusu Polskiego i Związku Legionistów Polskich
LXIX pas C 2 4 Piotr Skrzynecki (1930-97) - kierownik artystyczny kabaretu "Piwnica pod Baranami", krytyk sztuki
LXIX pas C 2 5 Ludwik Jerzy Kern (1920-2010) - redaktor "Przekroju", poeta, satyryk, tłumacz
LXIX pas C 2 5a Mieczysław Święcicki (1936-2018) - piosenkarz i aktor związany z "Piwnicą pod Baranami"
LXIX pas C 2 6 Marek Grechuta (1945-2006) - piosenkarz, poeta, kompozytor, malarz, współzałożyciel grupy Anawa, współpracownik Piwnicy pod Baranami
LXIX pas C 2 7 Stanisław Dragan (1941-2007) - bokser wagi półciężkiej, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Meksyku, sześciokrotny mistrz Polski w barwach Hutnika


LXIX pas B 1 1 płk Roman Bąkowski (1910-2005) - dowódca Szwadronu Reprezentacyjnego WP, szef Studium Wojsk. AGH
LXIX pas B 1 2 prof. Antoni Kleczkowski (1922-2006) - hydrogeolog, rektor AGH 1981-87
Krystyna Kleczkowska (1927-2009) - prozaik, felietonistka "Gazety Krakowskiej", publicystka "Dziennika Pol."
LXIX pas B 1 3 prof. Jan Harasymowicz (1921-2008) - wykładowca budowy maszyn Politechniki Krak. i WSInż. w Bydgoszczy (jej doktor honoris causa jako UT-P)
LXIX pas B 1 4 prof. Jerzy Stachura (1937-2008) - patomorfolog, 1999-2005 dziekan Collegium Medicum UJ, członek PAU i PAN
LXIX pas B 1 5 Eugeniusz Waniek (1906-2009) - malarz (członek formistów i Grupy Krakowskiej), wykładowca i honorowy profesor ASP
LXIX pas B 1 6 Józef Kossobudzki – Orłowski (1921-2009) - major AK, powstaniec warszawski, członek władz KS Wisła
LXIX pas B 1 7 prof. Witold Skulicz (1926-2009) - dziekan Wydz. Grafiki ASP, inicjator Ogólnopolskiego Biennale Grafiki (dziś Międzynar. Triennale)
LXIX pas B 1 8 Żdana Łukawiecka - Lassota (1944-2010) - psycholożka, założycielka Szkoły Praktycznej im. Bronisława Piskozuba
LXIX pas B 1 9 dr Andrzej Kremer (1961-2010) - wiceminister spraw zagr. 2008-10, konsul gen. w Hamburgu, adiunkt prawa rzymskiego UJ
LXIX pas B 1 10 dr hab. Janusz Kurtyka (1960-2010) - prezes IPN 2005-10, historyk mediewista, adiunkt Inst. Historii PAN
LXIX pas B 1 11 Wojciech Obtułowicz (1934-2011) - główny architekt miasta, radny AWS, projektant m.in. Stadionu Miejskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego
LXIX pas B 1 12 prof. Jerzy Nowosielski (1932-2011) - malarz (twórca ikon), scenograf, wykładowca ASP w Krakowie i Łodzi
LXIX pas B 1 13 Jan Rojek (1962-2011) - dyrektor oddziału TVP w Krakowie od 2010, działacz opozycji demokr. w PRL
LXIX pas B 1 14 Stefan Jurczak (1938-2012) - wicemarszałek Senatu 1997-2001, radny sejmiku małopolskiego, przewodniczący regionu NSZZ "S" i Komitetu Obywatelskiego w Małopolsce
LXIX pas B 1 15 Jerzy Jarocki (1929-2012) - reżyser Starego Teatru i Teatru Nar. w Krakowie, wykładowca PWST
LXIX pas B 1 16 Jerzy Nowak (1923-2013) - aktor Starego Teatru (Ja jestem Żyd z "Wesela"), wykładowca PWST
LXIX pas B 1 17 Jarosław "Jarek" Śmietana (1951-2013) - gitarzysta jazzowy i bluesowy, kompozytor
LXIX pas B 1 18 prof. Roman Laskowski (1936-2014) - językoznawca, wykładowca Instytutu Jęz. Polskiego PAN, Uniwersytetu Śląskiego, uniwersytetu w Goeteborgu, członek PAU
LXIX pas B 1 19 prof. Michał Rożek (1946-2015) - historyk sztuki i Krakowa, wykładowca WSP
LXIX pas B 1 20 płk dr Dionizy Smyk (1925-2015) - prezes krak. oddziału Ogólnop. Związku Żołnierzy BCh
LXIX pas B 1 21 Janusz Muniak (1941-2016) - saksofonista, flecista, kompozytor jazzowy (m.in. Janusz Muniak Quartet)
LXIX pas B 1 22 prof. Stanisław Wiśniewski (1936-2016) - malarz, wykładowca ASP
LXIX pas B 1 23 Janusz Żełobowski (1932-2016) - śpiewak operetkowy, solista Teatru Muz. w Krakowie (pierwszy amant) i Operetki Warsz.
LXIX pas B 1 24 prof. Aleksander Koj (1935-2016) - biolog molekularny, rektor UJ 1987-90 i 1993-99, członek PAU i PAN
LXIX pas B 1 25 prof. Piotr Małoszewski (1950-2017) - geolog, przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech, zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Polsce
LXIX pas B 1 26 prof. Jerzy Vetulani (1936-2017) - z-ca dyrektora Instytutu Farmakologii PAN 1994-2002, członek PAN i PAU, konferansjer Piwnicy pod Baranami
LXIX pas B 1 28 prof. Marian Konieczny (1930-2017) - rzeźbiarz, rektor ASP 1972-81, poseł PZPR, autor m.in. Warszawskiej Nike i rekonstrukcji Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie
LXIX pas B 1 29 prof. Walery Pisarek (1931-2017) - językoznawca, wykładowca UJ i Uniw. Papieskiego Jana Pawła II, prezes Tow. Miłośników Języka Pol. 2001-04, dyr. Ośrodka Badań Prasoznawczych 1969-2000


LXIX pas B 2 1 płk (mjr?) Stefan Migdał (1895-1993) - komendant naczelny Związku Legionistów Pol.
LXIX pas B 2 2 Jerzy Broszkiewicz (1922-93) - prozaik (m.in. science fiction dla dzieci i młodzieży), dramatopisarz, kierownik literacki Teatru Ludowego
LXIX pas B 2 3 prof. Ignacy Trybowski (1931-94) - historyk sztuki, wykładowca ASP, prezes Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych
LXIX pas B 2 4 prof. Franciszek Gizbert – Studnicki (1914-94) - prawnik, wykładowca UJ
LXIX pas B 2 5 mjr Witold Kaczkowski (1917-94) - żołnierz AK, inż. leśnik (według napisu na nagrobku)
LXIX pas B 2 6 mjr Seweryn Deissenberg von Richter (1902-94) - z-ca komendanta naczelnego Związku Legionistów Pol. (według napisu na nagrobku)
LXIX pas B 2 7 Franciszka Ślusarczyk 1890-1994 oficer Legionów Polskich (według napisu na nagrobku)
LXIX pas B 2 8 Tadeusz Śliwiak (1928-94) - poeta, aktor, kierownik literacki Teatru Rozmaitości 1960-63, red. nacz. "Magazynu Kulturalnego"
LXIX pas B 2 9 Wojciech Stanisławski (1919-94) - oficer Armii Krajowej (według napisu na nagrobku)
LXIX pas B 2 10 prof. Jan Hoffman (1906-95) - pianista, dyrygent, rektor PWSM 1966-68, juror Konkursów Chopinowskich
LXIX pas B 2 11 Jan Adamczewski (1923-97) - dziennikarz, autor książek o Krakowie
Teresa Stanisławska-Adamczewska (1924-2003) - redaktor naczelna "Echa Krakowa" 1955-82
LXIX pas B 2 12 Maciej Słomczyński (1920-98) - pisarz, tłumacz z języka angielskiego, autor kryminałów pod pseudonimem Joe Alex
LXIX pas B 2 13 Jerzy Bińczycki (1937-98) - aktor Starego Teatru, w 1998 jego dyrektor
LXIX pas B 2 14 rtm. Edward Romanowski (1913-2000) - oficer 9 Pułku Ułanów Małopolskich (według napisu na nagrobku)
LXIX pas B 2 15 ppłk Edward Kaleta (1913-2000) - przewodniczący SL "Roch" w podokręgu śląskim, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL
LXIX pas B 2 16 prof. Adam Szymusik (1931-2000) - psychiatra, wykładowca UJ
LXIX pas B 2 17 Jerzy Panek (1918-2001) - grafik, malarz, wykładowca i honorowy profesor ASP
LXIX pas B 2 18 prof. Tadeusz Hanausek (1931-2002) - kryminolog, dziekan Wydziału Prawa UJ 1975-78
LXIX pas B 2 19 prof. Włodzimierz Kunz (1926-2002) - malarz, grafik, rektor ASP 1980-86 i 1993-96
LXIX pas B 2 20 Paweł Bielec (1902-2002) - fotograf, właściel zakładu FOTO-BIELEC w Krakowie i Lwowie
Maria Bielec (1918-2010) - fotograf, współpracowniczka Pawła
LXIX pas B 2 21 dr Wiesław Gondek (1931-2003) - wiceprezydent Krakowa, przewodn. Rady Miejskiej (według napisu nagrobkowego)
dr Marta Pruszyńska-Gondek (1931-2013) - fitopatolog, adiuntka Akademii Rolniczej
LXIX pas B 2 22 dr Włodzimierz Reczek (1911-2004) - prezes Gł. Komitetu Kultury Fiz. i Turystyki 1952-73, prezes PKOl 1952-74, PTTK 1950-54, PZPN 1981-84, rektor AWF w Katowicach 1974-80, czł. MKOl i KC PZPR
LXIX pas B 2 23 Tadeusz Piekarz (1941-2005) - wojewoda krakowski 1990-95, dyr. naczelny Polskich Zakładów Lotniczych
LXIX pas B 2 24 dr Zbigniew Żak (1944-2005) - wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dyr. Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej
LXIX pas B 2 25 Michał Jastrzębiec-Bobrowski (1927-2012) - kierownik Redakcji Muzyki i Rozrywki Ośrodka TVP, scenarzysta radiowy, twórca "Spotkania z Balladą"
Romana Jastrzębiec-Bobrowska (1933-2009) - reżyserka Polskiego Radia
LXIX pas B 2 26 prof. Antoni Podraza (1920-2008) - historyk, wykładowca UJ, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL "Odrodzenie"
grób Jerzego Nowosielskiego

przy ul. Prandoty:
CIX 1 1 Zofia Kalińska (1931-2018) - aktorka Teatru Cricot 2, załozycielka teatru "Akne"
CIX 1 2 Elżbieta Krywsza – Fedorowicz (1944-2018) - scenografka m.in. Teatru Ludowego
CIX 1 3 Jan Bogunia (1940-2018) - pełnomocnik rządu ds. wykorzystania energii jądrowej, dyrektor Elbudu
CIX 1 4 prof. Jerzy Wyrozumski (1930-2018) - historyk, wykładowca UJ, sekretarz generalny PAU 1994-2015, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

1 komentarz: